چاکلز- داخلی
کد خبر: ۲۱۶۰۴۵
تاریخ انتشار: ۰۸:۴۱ - ۰۴ خرداد ۱۳۹۱ - 24 May 2012
سقف این تسهیلات جهت ساخت، حداکثر چهارصد میلیون ریال است. نرخ مشارکت مدنی این تسهیلات (20 درصد) و فروش اقساطی آن (15 درصد) است که حداکثر چهار صد میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی آن فروش اقساطی می‌شود.
كارگروه مسكن با اختيار تام از هيات‌دولت بدون آنكه بسته سياستي‌نظارتي بانك‌مركزي -ابلاغ‌شده در زمستان90- را تغيير دهد، بانك‌ها را موظف كرد شير پرداخت تسهيلات به بازار مسكن را بازتر كنند و مسير وام‌ها را فقط در قسمت‌هايي از بازار كه متعاقبا به آنها اعلام مي‌شود، هدايت كنند.

با آنچه ديروز توسط معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ شد، منابع جديد بانكي به خدمت دو سري از برنامه‌هايي درمي‌آيد كه دولت قصد كرده آنها را تا پايان امسال در بازار اجرا و تكميل كند.

در متن تكاليف جديد سيستم بانكي كماكان «دادن وام براي خريد مسكن» ممنوع است، اما تسهيلات جديد پيش‌بيني شده در آن، بعد از انتفاع انبوه‌ساز، قابل انتقال به خريدار خواهد بود.

كارگروه مسكن در مصوبه جديد خود به بانك‌مركزي ماموريت داده 20 درصد از كل منابع همه بانك‌ها را به صورت هدفمند به وام‌هاي 40 ميليوني ساخت‌مسكن تبديل كند، طوري كه نيمي از اين 20 درصد بايد به پروژه‌هايي كه اسامي آنها را وزارت راه‌وشهرسازي اعلام مي‌كند، اختصاص يابد و نيمي ديگر با تشخيص بانك‌ها به هر پروژه مسكوني، قابل پرداخت است.

مصوبه در تضاد با بسته‌پولي

اما انبوه‌سازان روز گذشته در واكنش به تصميم جديد دولت ضمن خوشحالي بابت افزايش 15 ميليوني سقف وام ساخت مسكن، از اينكه اين تصميم با بسته‌پولي بانك‌مركزي در تضاد است، اظهار نگراني كردند.

بسته پولي، حداكثر سقف مجاز وام ساخت مسكن را 25 ميليون تومان تعيين كرده و در عين حال هر نوع تغيير در آن را منوط به تاييد شوراي پول‌واعتبار دانسته است. انبوه‌سازان اكنون با اطلاع از دوگانگي بين بسته‌پولي كه نقشه‌راه بانك‌ها به حساب مي‌آيد و مصوبه كارگروه مسكن كه اجراي آن لازم‌الاجرا خواهد بود، احتمال مي‌دهند، سيستم بانكي با تنظيم يك آيين‌نامه سختگيرانه مسير تزريق وام 40 ميليوني را طولاني كند.

به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، تسهيلات جديد 40 ميليون توماني ساخت مسكن داراي دو ويژگي است اول اينكه در متن مصوبه كارگروه مسكن، هيچ شرطي براي سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها، نوشته نشده است به اين معني كه بانك‌ها بايد اين تسهيلات را بدون سپرده‌گذاري از جانب انبوه‌سازان، به آنها پرداخت كنند.

ويژگي دوم اين تسهيلات نرخ سود تعيين شده آن است. انبوه‌سازان براي دو سال اول دريافت وام – زمان ساخت- بايد سود 20 درصد بپردازند و براي زمان فروش اقساطي واحدها، سود 15 درصد به خريدار تعلق مي‌گيرد.

همچنين 100 درصد وام 40 ميليوني، قابل انتقال به خريداران واحدهاي مسكوني است كه از اين امتياز نيز، به صورت غيرمستقيم و باواسطه، طرف تقاضا در بازار مسكن، نفع مي‌برد.

كارگروه مسكن پيش‌تر - دي‌ماه سال گذشته- به بانك‌مسكن مجوز داده بود به شرطي كه انبوه‌ساز 9ماهه 20 ميليون سپرده‌گذاري كند، 40 ميليون تومان وام ساخت بپردازد. اما در مصوبه‌اي كه روز گذشته ابلاغ شد، همه بانك‌هاي كشور به غيراز بانك‌مسكن، موظفند طبق شرايطي كه در متن ابلاغيه آمده، وام 40 ميليوني ساخت پرداخت كنند.

وام 40ميليوني براي مسكن‌ويژه

دقت در نحوه نگارش مصوبه كارگروه مسكن نشان مي‌دهد دولت وام جديد 40 ميليوني را براي برنامه‌ ساخت مسكن‌ويژه در داخل شهر تهران تدارك ديده است.

در اين مصوبه تاكيد شده است: وزارت راه‌وشهرسازي مي‌تواند براي ساخت 50 هزار واحدمسكوني در 8 كلانشهر كشور، از محل اعتبار پيش‌بيني شده براي پرداخت تسهيلات 40 ميليون توماني استفاده كند. منظور كارگروه از اين مصوبه، تامين تسهيلات براي واحدهايي است كه قرار است در زمين‌هاي دولتي تهران و تعدادي از شهرهاي بزرگ ساخته شود.

به گزارش «دنياي‌اقتصاد» با فرض اينكه امسال 50 هزار ميليارد تومان از منابع بانك‌ها در قالب وام به انواع بخش‌هاي صنعتي، بازرگاني، خدماتي و ساخت‌وساز پرداخت مي‌شود، 10 هزار ميليارد تومان (سهم 20 درصدي) مختص بخش مسكن خواهد بود كه از اين رقم، 5 هزار ميليارد تومان با نظر وزارت راه‌وشهرسازي در پروژه‌هاي مسكن‌ويژه بايد هزينه شود.

بافت‌فرسوده نو نوار شد

كارگروه مسكن در بخش ديگري از مصوبه جديد خود، سقف وام ساخت‌وساز در بافت‌فرسوده را به 30 ميليون تومان رسانده است كه اين تسهيلات نيز بدون‌سپرده‌گذاري با نرخ سود 15 تا 20 درصد قابل پرداخت به متقاضيان نوسازي املاك‌فرسوده است.

وام نوسازي را بايد 6 بانك ملي، ملت، تجارت، رفاه، صادرات و سپه پرداخت كنند.

مسكن‌مهر باز هم خط‌ گرفت

وزارت راه‌وشهرسازي كه تسلط ويژه‌اي بر كارگروه مسكن دارد، در جلسه اخير خود بعد از تامين اعتبار براي برنامه مسكن‌ويژه، براي دومين برنامه دولت كه تاكنون بصورت بي‌سابقه‌اي تسهيلات جذب كرده، خط اعتباري جداگانه‌اي درنظر گرفت. طبق بندي از مصوبه جديد اين كارگروه، بانك‌مسكن موظف شده قراردادهاي جديد ساخت مسكن‌مهر –سهميه سال91- را پذيرش كند و تا سقف 6 هزار ميليارد تومان به اين پروژه‌ها تسهيلات پرداخت كند. متن كامل مصوبه كارگروه مسكن كه بعد از تاييد معاون اول رييس‌جمهور، منتشر شده به شرح زير است:

بانک مرکزی موظف است نسبت به توزیع 100 هزار فقره تسهیلات جدید احیای بافت فرسوده بین بانک‌های عامل ملی، ملت، تجارت، رفاه کارگران، صادرات و سپه در سال 1391 اقدام کند.

بر این اساس، نرخ سود دوران مشارکت این تسهیلات 20 درصد و نرخ سود فروش اقساطی این تسهیلات 15 درصد است؛ مبلغ تسهیلات یاد شده برای هر واحد مسکونی 30 ميليون تومان است. همچنین مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی این تسهیلات 15 ساله است.

بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که بانک‌های عامل (به استثناي بانک مسکن) 50 درصد از 20 درصد سهم بخش مسکن از منابع تسهیلات بانکی را با معرفی وزارت راه‌و‌شهرسازی پرداخت كند و 50 درصد مابقي توسط بانک‌های عامل راسا به متقاضیان پرداخت شود.

سقف این تسهیلات جهت ساخت، حداکثر چهارصد میلیون ریال است. نرخ مشارکت مدنی این تسهیلات (20 درصد) و فروش اقساطی آن (15 درصد) است که حداکثر چهار صد میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی آن فروش اقساطی می‌شود.

همچنین 25 هزار واحد از محل این تسهیلات توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌و 50 هزار واحد توسط وزارت راه‌و‌شهرسازی در هشت شهر بزرگ کشور احداث می‌شود.بانک مسکن نيز موظف است در سال 1391 نسبت به پذیرش و انعقاد قرارداد پروژه‌های جدید مسکن‌مهر شهری به میزان شصت هزار میلیارد ریال علاوه بر مجوز قبلی اقدام کند.

همچنين وزیران راه‌وشهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و ريیس کل بانک مرکزی و مدیر عامل بانک مسکن موظفند راهکار اجرایی شدن پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن به شرکت‌های خارجی از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و بازپرداخت آن به صورت ریالی را تعیین کنند.

ارسال به تلگرام
چاکلز- داخلی
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
نظرسنجی
فعالیت گشت ارشاد به نفع حجاب اسلامی است؟
بله
خیر
بلیط (عصر ایران داخلی)
x