کد خبر ۲۱۸۶
تاریخ انتشار: ۱۹:۱۹ - ۰۵ شهريور ۱۳۸۵ - 27 August 2006
به گزارش البرز ، فراهانی که سرتیم حفاظت ازوزیردفاع بودپس ازاتمام سفروزیردفاع به استان همدان درروزجمعه براثرواژگونی اتومبیل وشدت جراحات وارده به شهادت رسید.

سانحه ای مشکوک منجربه ازدست دادن  محافظ وزیردفاع شد .

به گزارش البرز ، فراهانی که سرتیم حفاظت ازوزیردفاع بودپس ازاتمام سفروزیردفاع به استان همدان درروزجمعه براثرواژگونی اتومبیل وشدت جراحات وارده به شهادت رسید.

این حادثه که منجربه واردشدن جراحاتی به دیگرمحافظان وزیردفاع نیزشد بنظرمشکوک رسیده ونیازبه کارشناسی درخصوص علت اصلی واژگونی خودرومذکوردارد.

سرتیم حفاظت ازوزیردفاع دربازگشت ازهمدان درخودرو پیشروحرکت میکرده وخودورهای وزیرودیگراعضای تیم که درخودروها ی دیگرحرکت میکردندخوشبختانه آسیبی واردنشده است .

علت سفرسرتیپ نجاربه استان همدان شرکت درنمازجمعه وارایه گزارش عملکرددولت درسخنرانی پیش ازخطبه ها بوده است .
 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها