کد خبر ۲۲۱۴
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۵ - ۰۶ شهريور ۱۳۸۵ - 28 August 2006
در اواخر دولت هشتم براي يك سال وزير آن منصوب شد و پس از آن يك سرپرست 3 ماه اين وزارتخانه را مديريت كرد و حالا با گذشت 10 ماه از تصدي گري وزير جديد زمزمه‌هاي بركناري آن شنيده مي‌شود.

در نقطه‌اي از شمال شهر تهران، ساختماني با معماري متفاوت و زرق و برقي چشم نواز، خود را از ساختمانهاي همجوار جدا كرده و به رخ بيننده مي‌كشد، با ورود به ساختمان و داخل اتاق ها اولين چيزي كه خودنمايي مي كند، رنگ و بوي تجمل‌گرايي است كه براي لحظه‌اي مراجعه كننده را وامي‌دارد تا از خود بپرسد آيا درست آمده‌ام؟! بله اينجا وزارت رفاه است.
  
 
به گزارش خبرنگار فارس، زمام جوان‌ترين وزارتخانه دولت متاسفانه با وجود مسئوليت‌هاي بزرگ امدادي، حمايتي و بيمه‌اي گسترده‌اي كه بر دوش آن گذاشته شده است و هنوز نيز پس از گذشت 2 سال از تاسيس، فاقد تشكيلات مصوب و رسمي براي رسيدن به اين اهداف است، در هر دوره براي مدت كوتاهي به افراد مختلفي سپرده شده است به طوريكه در اواخر دولت هشتم براي يك سال وزير آن منصوب شد و پس از آن يك سرپرست 3 ماه اين وزارتخانه را مديريت كرد و حالا با گذشت 10 ماه از تصدي گري وزير جديد زمزمه‌هاي بركناري آن شنيده مي‌شود.
سوالي در اينجا مطرح مي‌شود كه بالاخره اين وزارتخانه كه مسئوليت رفاه كل بازنشستگان كشور، حدود 28 ميليون نفر بيمه شده تامين اجتماعي و 2 ميليون نفر تحت پوشش سازمان بهزيستي دارد چه زماني به ثبات مي‌رسد و اهداف بزرگ اين وزارتخانه را چه زماني يك گروه به طور متمركز پيش خواهند برد؟

*وزارت رفاه چگونه متولد شد؟

نياز به ايجاد انسجام و ساماندهي در قلمرو تامين اجتماعي كشور از اوايل دهه 1370 بر اغلب دست اندركاران اين حوزه آشكار شده بود و ناكارآمدي نظام توزيع يارانه ها، وجود همپوشاني ها و خلاهاي جدي در پوشش جمعيتي كشور و نارضايتي از خدمات بيمه اي و حمايتي به دليل عدم كفايت اين خدمات در تامين حداقل نيازهاي اساسي جامعه از جمله مهمترين مسائلي بود كه نياز به قانون نظام جامع رفاه را پررنگ تر كرد.
با دستور رئيس جمهوري در بهار 1377، مطالعات پژوهشي و كارشناسي براي تدوين طرح نظام جامع تامين اجتماعي كشور آغاز شد. سازمان تامين اجتماعي كه خود را مخاطب مستقيم اين دستور يافته بود، مؤسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي را مامور كرد تا اين امر مهم را پي گيري كند و در اين راستا، در اواخر شهريورماه 1377 چارچوب كلان طرح پژوهشي نظام جامع تامين اجتماعي تدوين شد.
با تصويب قانون جامع رفاه و تأمين اجتماعي در مجلس ششم در اوايل سال 83، پس از سه سال لايحه پيشنهادي سازمان تأمين اجتماعي در نهايت با نام «ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي» به ايجاد «وزارت رفاه و تأمين اجتماعي» انجاميد تا مقوله «تأمين اجتماعي» و «رفاه و عدالت اجتماعي» به گونه‌اي سازماندهي شده در جامعه محقق شود.
فعاليت نهادها و سازمانهاي متعددي در كشور كه خود را متولي تأمين و رفاه اجتماعي در اشكال بيمه‌اي، حمايتي، امدادي، بازنشستگي، درمان و غيره مي‌دانند مهمترين گواه اهميت موضوع رفاه در كشور است.

*قدم‌هاي اوليه وزارت تازه متولد شده

تيرماه سال 83 بود كه با تمام حرف هاي مخالفان و موافقان، محمدحسين شريف زادگان، مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در آن دوره با انتخاب مجلس، وزير رفاه و تامين اجتماعي شد كه به گفته حسين فدايي، يكي از نمايندگان مجلس هفتم، دليل اول راي مجلس هفتم به شريف زادگان اين بود كه چند ماه بيشتر به پايان كار دولت هشتم نمانده بود و در درجه بعد بناي مجلس بر تعامل و همكاري و پرهيز از تنش‌ و اختلاف با دولت بوده است.
در دوره وزارت يكساله شريف زادگان، تصويب آيين نامه اجرايي صندوق حمايت از ازدواج جوانان، تصويب بيمه اجتماعي كارگران ساختماني در دولت، بيمه كل طلاب كشور، ارائه كارت هوشمند به بيماران خاص، تصويب آئين‌نامه اجرايي قانون جامع معلولان، تصويب سند فقرزدايي و هدفمند كردن يارانه ها، تصويب چتر ايمني رفاه و تامين اجتماعي، راه‌اندازي صندوق بيمه اجتماعي روستاييان مورد توجه قرار گرفت اما متاسفانه هيچ كدام از اين موارد در آن مقطع زماني به مرحله عمل نرسيد.
حدود يك سال از تصدي شريف زادگان بر اين وزارتخانه گذشت اما به طور عملي هيچ حركت بنيادي در زمينه رسيدن به اهداف بزرگ اين وزارتخانه صورت نگرفت و مهمترين دلايل حركت لاك‌پشتي مسئولان در اين وزارتخانه فراهم آوردن امكانات اوليه يك وزارتخانه و نوپا بودن آن عنوان مي‌شد.
شريف زادگان در روزهاي آخر تصدي خود بر وزارتخانه‌اي كه مهمترين هدف دولت نهم براي رسيدن به اهداف مهروزي و عدالت محوري بود اعلام كرد كه در رسيدن به هدف رفع هم پوشاني هاي حمايتي و بيمه اي در كشور نتوانسته است كاري انجام دهد و اين مسئوليت را به وزير بعدي محول مي كند.
پس از روي كار آمدن دولت نهم و پيشنهادات متعدد براي وزير پيشنهادي رفاه و تامين اجتماعي در شهريورماه سال گذشته، رئيس جمهوري داوود مددي را كه رئيس سازمان سرمايه گذاري و مشاركت مردمي شهرداري تهران بود، به اين سمت منصوب كرد و در اين دوران 3 ماهه مهمترين اولويت‌هاي وزارت رفاه از نظر سرپرست آن، يكپارچه كردن نظام خدمات بيمه هاي درماني پايه در كشور، ‌هدفمند كردن يارانه ها، پيگيري جدي طرح بيمه سلامت روستائيان و راه اندازي نظام دريافت ماليات از توليد كنندگان كالاهاي مضر سلامت مردم و سامان دادن 900 هزار نفر زير خط فقر شديد بود كه باز هم اين اولويتها نيز در اين دوره كوتاه محقق نشد.
مددي در اين دوران 3 ماهه تلاش كرد تا با الگوگيري از رئيس جمهوري ديدارهاي مردمي داشته باشد به گونه‌اي كه پنج‌شنبه ها ديدارهاي مردمي را در سازمان تامين اجتماعي، سازمان بيمه خدمان درماني، سازمان بهزيستي برگزار مي كرد.
تصدي گري وزارت رفاه باز هم براي دوران محدود به كسي سپرده شد تا فقط آرمانهاي اين وزارتخانه را يادآوري كند و فرصتي براي اجراي آن نيابد.
پس از يك سال و چندي كه از تشكيل وزارت رفاه گذشت، رئيس جمهوري در دولت نهم درصدد روي كار آوردن وزيري اقتصاددان براي تصدي اين وزارتخانه كه يك پنجم بودجه كشور را در اختيار داشت، شد و در نيمه آبان ماه سال گذشته، مجلس پرويز كاظمي را كه داراي تحصيلات فوق ليسانس مديريت صنعتي از دانشگاه تهران بود و در شركت‌هاي مختلف صنعتي سابقه فعاليت داشت ، به سمت وزارت رفاه و تامين اجتماعي منصوب كرد.

*دوران بلوغ وزارت رفاه فرا نرسيده است!

پرويز كاظمي پس از چند ماه از پذيرفتن سمت وزارت رفاه و تامين اجتماعي بر اساس بند «ب» ماده 117 قانون برنامه توسعه چهارم توسعه كه دستگاهها مجاز هستند در طول برنامه چهارم، يك درصد از اعتبارات خود را براي انجام امور تربيت‌بدني و ورزش اعم از احداث و توسعه اماكن ورزشي، ارائه خدمات ورزشي و كمك به سازمان تربيت‌بدني، كميته ملي المپيك، باشگاههاي ورزشي و فدراسيونهاي ورزشي در چارچوب سياست‌گذاري با هماهنگي سازمان تربيت‌بدني اختصاص دهند، اقدام به خريداري باشگاه استقلال كرد كه حرف و حديث‌هاي بسياري را به دنبال داشت به طوريكه رئيس انجمن حمايت از بيماران كليوي از وزير رفاه خواستار شد كه به جاي خريد اين باشگاه ، بيماران خاص رادريابد و به مشكلات آنان رسيدگي كند.
اين وزارتخانه به عنوان تنها مرجع اعلام خط فقر كشور بالاخره موفق شد طي ماه گذشته اين رقم را در كشور اعلام كند كه خط فقر مطلق را براي خانوار 6/4 نفري شهري يك ميليون و 600 هزار ريال و براي خانوار روستايي يك ميليون و 130 هزار ريال اعلام كرد و بر اساس يافته هاي اين وزارتخانه تقريبا 5/10 درصد جمعيت شهري و 11 درصد جمعيت روستايي زير خط فقر مطلق هستند كه از نظر جمعيتي حدود 4 ميليون و 935 هزار نفر جمعيت شهري و 2 ميليون و 530 هزار نفر جمعيت روستايي و در كل 7 ميليون و 465 هزار نفر از جمعيت كشور زير خط فقر مطلق هستند.
هدفمند كردن يارانه‌ها يكي از مهمترين وظايف وزارت رفاه بوده است كه طي دوره يك ساله وزارت كاظمي يارانه دارو به هدفمندي، كمي نزديك شد به گونه‌اي كه براي بيماران خاص كارت هوشمند جهت دريافت داروهاي گران قيمت اين بيماران تهيه شد و جلوي بسياري از اين سوء استفاده‌ها گرفته شد و با هماهنگي وزارت رفاه، بهداشت و سازمان مديريت طرحي در زمينه هدفمند كردن يارانه دارو تهيه شده‌است كه بر اساس آن فهرست داروهاي يارانه‌اي، كيفيت آن، حمل و نقل و نوع دارويي كه خريداري مي‌شود مشخص شده است و وزير رفاه اظهار اميدواري كرده است حداكثر تا 2 سال آينده يارانه دارو در كشور هدفمند مي شود.
در اين دوران مقرر شد كالابرگ‌هاي عمومي مرغ، خرما و حبوبات به اقشار آسيب‌پذير كشور اعطا شود كه براي اين موضوع رقم 143 ميليارد تومان براي اين موضوع از منابع يارانه‌ها اختصاص يافته است.
وزير رفاه در حال حاضر درصدد سوق دادن يارانه‌ها به سمت كالاهاي مفيد براي سلامت افراد جامعه است به طوريكه در حال حاضر هزينه‌اي كه براي يارانه قند و شكر در كشور داده مي شود 424 ميليارد تومان است كه بايد اصلاح شود و بايد يارانه‌ها به سمت آذوقه‌هاي ضروري و مفيد براي سلامت افراد سوق داده شود.
وزير رفاه و تامين اجتماعي درباره ريشه كني فقر در جامعه معتقد است ريشه‌كني فقر يا فقرزدايي وظيفه همه است و وظيفه حكومت است و همه بايد براي آن قدمي بردارند.
كاظمي مي گويد: فقرزدايي به تمام وزراتخانه‌ها و دستگاه‌ها برمي‌گردد، از كشاورزي و صنعت گرفته تا دانشگاه و اشتغال و موارد ديگر همه در ايجاد فقر موثرند كه تمام دستگاه‌ها بايد در زمينه جلوگيري از بروز آن تلاش كنند.
اجراي برنامه چتر ايمني رفاه براي نيازمندان امسال در 15 استان كشور از جمله سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي و شمالي، كهگيلويه و بويراحمد، ايلام، كردستان، خوزستان، كرمانشاه، بوشهر، چهارمحال و بختياري ، اردبيل و آذربايجان غربي اجرايي مي‌شود.
به اعتقاد وزير رفاه و تامين اجتماعي يكي از معضلات آينده براي وزارت رفاه افزايش تعداد بازنشستگان در كشور است كه بايد براي آن فكري انديشيد و منابع حمايت از آنان را پيش بيني كرد.
بهترين كاري كه امسال براي بازنشستگان كشور صورت گرفت افزايش حداقل مستمري بازنشستگان به 200 هزار تومان بود كه سالها اين امر محقق نشده بود و مي‌توان گفت با اين شرايط، كمي وضعيت معيشتي بازنشستگان بهبود يافته است.
وضعيت افزايش حداقل مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي به 200 هزار تومان از مواردي است كه هنوز اقدامي در وزارت رفاه براي آن صورت نگرفته است.
امسال بودجه درمان بيماران خاص نيز علي‌رغم اينكه طبق مصوبه دولت به وزارت رفاه داده شده بود با جنجال‌هايي كه وزارت بهداشت در وضعيت نابسامان بيماران خاص به راه انداخت بودجه اين بيماران به طور موقت براي 6 ماه اول سال به وزارت بهداشت انتقال يافت.
تهيه بانك اطلاعات ايرانيان و شناسايي اقشار آسيب پذير كشور نيز يكي ديگر از وظايف وزارت رفاه بود كه طبق گفته‌هاي وزير حداكثر تا يك‌ماه آينده، آمار افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي ، كميته امداد، سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان بازنشستگي كشوري همراه با كد ملي آنها تهيه مي‌شود و در نتيجه آن آمار هم پوشاني‌ها نيز به دست مي‌آيد.
در طي يك سال وزارت كاظمي، در اساسنامه سازمان تامين اجتماعي و صندوق بيمه روستاييان نيز تغييراتي رخ داد كه براي اجرايي شدن ملزم به تصويب در شوراي عالي رفاه است.
وزارت رفاه طي يك سال موفق شد 230 هزار خانوار روستايي را تحت پوشش بيمه اجتماعي صندوق بيمه روستاييان قرار دهد كه مسئولان وزارتخانه اظهار اميدواري مي كنند تا پايان سال به 920 هزار خانوار برسد.
كاظمي روز 25 تيرماه را كه روز «تامين اجتماعي و بهزيستي» بود را به روز «رفاه ، تامين اجتماعي و بهزيستي» تغيير داد.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری