کد خبر ۲۲۳۱۰
تاریخ انتشار: ۱۶:۵۵ - ۰۲ مرداد ۱۳۸۶ - 24 July 2007
هنگامي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كيف‭ ‬دستي‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬كرد،‭ ‬با‭ ‬كمال‭ ‬ناباوري‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬هيچي‭ ‬داخل‭ ‬كيف‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬تازه‭ ‬‮ ‬فهميدم‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬دو‭ ‬زن‭ ‬سارق‭ ‬بوده اند‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬محتويات‭ ‬كيف‭ ‬دستي‭ ‬كه‭ ‬شامل‭ ‬‮٠٠٥‬‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬وجه‭ ‬نقد‭ ‬و‭ ‬مقداري‭ ‬طلا‭ ‬و‭ ‬مدارك‭ ‬شناسايي‭ ‬و‭ ‬كارت‭ ‬ملي‭ ‬بود،‭ ‬سرقت‭ ‬كرده اند‮.‬‭ ‬از‭ ‬راننده‭ ‬خواستم‭ ‬تا‭ ‬توقف‭ ‬كند‮.‬‭ ‬از‭ ‬خودرو‭ ‬پياده‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬محوطه‭ ‬مقابل‭ ‬ترمينال‭ ‬رساندم‮.

 

خراسان نوشت:پنج‭ ‬عضو‭ ‬يك‭ ‬باند‭ ‬كيف زني‭ ‬و‭ ‬جيب بري‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬پايانه‭ ‬مسافربري‭ ‬مشهد‭ ‬شناسايي‭ ‬و‭ ‬دستگير‭ ‬شدند‮.

‬‭ ‬خانم‭ ‬جواني‭ ‬كه‭ ‬شاكي‭ ‬پرونده‭ ‬بود،‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬خبرنگار‭ ‬ما ‬گفت‮:‬‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬پيرم‭ ‬روز‭ ‬بيست‭ ‬و‭ ‬پنجم‭ ‬تيرماه،‭ ‬با‭ ‬اتوبوس‭ ‬از‭ ‬قم‭ ‬به‭ ‬مشهد‭ ‬آمديم‮.‬‭ ‬ساعت‭ ‬‮٨‬‭ ‬صبح‭ ‬روز‭ ‬بعد،‭ ‬اتوبوس‭ ‬به‭ ‬پايانه‭ ‬مسافربري‭ ‬مشهد‭ ‬رسيد‮.‬‭ ‬من‭ ‬دو‭ ‬ساك‭ ‬مسافرتي‭ ‬را‭ ‬برداشتم‭ ‬و‭ ‬كيف‭ ‬دستي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مادرم‭ ‬دادم‮.‬‭ ‬از‭ ‬ترمينال‭ ‬بيرون‭ ‬آمديم‮.

‬‭ ‬مادرم‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬ديوار‭ ‬ايستاد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬وارد‭ ‬خيابان‭ ‬شدم‭ ‬تا‭ ‬خودرويي‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬رفتن‭ ‬به‭ ‬منزل‭ ‬كرايه‭ ‬كنم‮.‬‭ ‬يك‭ ‬دستگاه‭ ‬پيكان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬دربستي‭ ‬كرايه‭ ‬كردم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬راننده‭ ‬خواستم‭ ‬خودرو‭ ‬را‭ ‬كمي‭ ‬عقب‭ ‬بياورد‭ ‬تا‭ ‬من‭ ‬كيف هاي‭ ‬مسافرتي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬آن‭ ‬بگذارم؛‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬مادرم‭ ‬راه‭ ‬افتادم‭ ‬دو‭ ‬زن‭ ‬را‭ ‬مشاهده‭ ‬كردم‭ ‬كه‭ ‬مادر‭ ‬پيرم‭ ‬را‭ ‬گرفته اند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬صحبت‭ ‬مي‮ ‬كنند‮.‬‭ ‬نگران‭ ‬شدم‭ ‬خيلي‭ ‬سريع‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬رساندم‭ ‬و‭ ‬پرسيدم‭ ‬چكار‭ ‬مي‮ ‬كنيد؟‭

‬آنها‭ ‬گفتند‮:‬‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬تا‭ ‬مسيري‭ ‬برسانيد‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬مي‮ ‬آييم‮!‬‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬عصبانيت‭ ‬گفتم‮:‬‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬دست‭ ‬مادرم‭ ‬را‭ ‬گرفتم‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬راننده‭ ‬ساك هاي‭ ‬مسافرتي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬صندوق‭ ‬عقب‭ ‬خودرو‭ ‬گذاشت،‭ ‬ما‭ ‬سوار‭ ‬شديم‮.‬‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬تاكسي‭ ‬از‭ ‬مادرم‭ ‬خواستم‭ ‬تا‭ ‬مقداري‭ ‬پول‭ ‬از‭ ‬توي‭ ‬كيف‭ ‬دستي‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬بدهد‮.‬

هنگامي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كيف‭ ‬دستي‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬كرد،‭ ‬با‭ ‬كمال‭ ‬ناباوري‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬هيچي‭ ‬داخل‭ ‬كيف‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬تازه‭ ‬‮ ‬فهميدم‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬دو‭ ‬زن‭ ‬سارق‭ ‬بوده اند‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬محتويات‭ ‬كيف‭ ‬دستي‭ ‬كه‭ ‬شامل‭ ‬‮٠٠٥‬‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬وجه‭ ‬نقد‭ ‬و‭ ‬مقداري‭ ‬طلا‭ ‬و‭ ‬مدارك‭ ‬شناسايي‭ ‬و‭ ‬كارت‭ ‬ملي‭ ‬بود،‭ ‬سرقت‭ ‬كرده اند‮.‬‭ ‬از‭ ‬راننده‭ ‬خواستم‭ ‬تا‭ ‬توقف‭ ‬كند‮.‬‭ ‬از‭ ‬خودرو‭ ‬پياده‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬محوطه‭ ‬مقابل‭ ‬ترمينال‭ ‬رساندم‮.

‬‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬نگاه‭ ‬كردم‭ ‬اثري‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬دو‭ ‬زن‭ ‬نديدم‮.‬‭ ‬برگشتم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬خودرو‭ ‬متوجه‭ ‬شدم‭ ‬حال‭ ‬مادرم‭ ‬خوب‭ ‬نيست‭ ‬بلافاصله‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬منزل‭ ‬رسانم‭ ‬و‭ ‬خيلي‭ ‬زود‭ ‬با‭ ‬برادرم‭ ‬به‭ ‬كلانتري‭ ‬رفتيم‭ ‬تا‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬گزارش‭ ‬دهيم‮.‬‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬رئيس‭ ‬كلانتري‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬گفت‮: ‬‭ ‬نگران‭ ‬نباشيد‭ ‬سارقان‭ ‬را‭ ‬شناسايي‭ ‬و‭ ‬دستگير‭ ‬مي‮ ‬كنيم‭ ‬آنها‭ ‬حتي‭ ‬مرا‭ ‬براي‭ ‬انجام‭ ‬چهره نگاري‭ ‬به‭ ‬اداره‭ ‬آگاهي‭ ‬هم‭ ‬فرستادند‮.‬‭ ‬صبح‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬با‭ ‬خواهرم‭ ‬صحبت‭ ‬كردم‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬جرا‭ ‬را‭ ‬برايش‭ ‬توضيح‭ ‬دادم‮.‬‭ ‬او‭ ‬گفت‭ ‬احتمال‭ ‬دارد‭ ‬دوباره،‭ ‬سارقان‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬محل‭ ‬بروند‭ ‬و‭ ‬كيف‭ ‬فرد‭ ‬ديگري‭ ‬را‭ ‬سرقت‭ ‬كنند‮.‬‭ ‬ما‭ ‬خيلي‭ ‬سريع‭ ‬به‭ ‬محوطه‭ ‬جلوي‭ ‬ترمينال‭ ‬رفتيم‮.‬‭ ‬خيلي‭ ‬شلوغ‭ ‬بود‮.‬‭ ‬چند‭ ‬لحظه‭ ‬منتظر‭ ‬شديم‭ ‬تا‭ ‬خلوت تر‭ ‬شود‮.‬‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬انبوه‭ ‬جمعيت‭ ‬ناگهان‭ ‬دو‭ ‬زن‭ ‬سارق‭ ‬را‭ ‬ديدم‮.

‬‭ ‬دست‭ ‬خواهرم‭ ‬را‭ ‬كشيدم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬آنها‭ ‬دويدم‮.‬‭ ‬آن‭ ‬دو‭ ‬زن‭ ‬پا‭ ‬به‭ ‬فرار‭ ‬گذاشتند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬خودرو‭ ‬پژويي‭ ‬كه‭ ‬منتظر‭ ‬آنها‭ ‬بود،‭ ‬فرار‭ ‬كردند‮.‬‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬لحظه‭ ‬پسر‭ ‬بچه‭ ‬‮٧‬‭ ‬ساله اي‭ ‬نيز‭ ‬كه‭ ‬همراه‭ ‬سارقان‭ ‬بود‭ ‬فرار‭ ‬كرد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬بين‭ ‬چند‭ ‬دستگاه‭ ‬موتورسيكلتي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬ترمينال‭ ‬پارك‭ ‬شده‭ ‬بودند‭ ‬گرفتار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬گرفتم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬پليس‭ ‬‮٠١١‬‭ ‬زنگ‭ ‬زدم‮.‬‭ ‬ماموران‭ ‬آمدند‭ ‬و‭ ‬پسر‭ ‬بچه‮ ‬‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كلانتري‭ ‬شهيد‭ ‬فياض بخش‭ ‬انتقال‭ ‬دادند‮.‬‭ ‬با‭ ‬نشاني‭ ‬كه‭ ‬پسربچه‭ ‬داد،‭ ‬مخفيگاه‭ ‬سارقان‭ ‬شناسايي‭ ‬شد‮.‬‭ ‬

ماموران‭ ‬تجسس‭ ‬كلانتري‭ ‬بلافاصله‭ ‬به‭ ‬محل‭ ‬استقرار‭ ‬آنها‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬مهمانپذير‭ ‬بود،‭ ‬رفتند‭ ‬اما‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬رسيدن‭ ‬پليس،‭ ‬سارقان‭ ‬فرار‭ ‬كرده‭ ‬بودند‮.‬‭ ‬گزارش‭ ‬خبرنگار‭ ‬ما‭ ‬حاكي‭ ‬است‭ ‬تيم‭ ‬تجسس‭ ‬و‭ ‬عمليات‭ ‬كلانتري‭ ‬شهيد‭ ‬فياض بخش‭ ‬مشهد‭ ‬در‭ ‬پي‮ ‬گيري‭ ‬اين‭ ‬پرونده‭ ‬موفق‭ ‬شدند‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬چندين‭ ‬ساعت‭ ‬تعقيب‭ ‬و‭ ‬كنترل،‭ ‬سارقان‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬باند‭ ‬‮٥‬‭ ‬نفره‭ ‬متشكل‭ ‬از‭ ‬‮٣‬‭ ‬مرد‭ ‬و‭ ‬‮٢‬‭ ‬زن‭ ‬بودند،‭ ‬شناسايي‭ ‬و‭ ‬دستگير‭ ‬كنند‮.‬‭ ‬سردسته‭ ‬اين‭ ‬باند‭ ‬كه‭ ‬پيرزني‭ ‬‮٠٨‬‭ ‬ساله‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬بازجويي‮ ‬هاي‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬پليس‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬در‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬شهرهاي‭ ‬مركزي‭ ‬ايران‭ ‬ساكن‭ ‬هستيم‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬‮٥٢‬‭ ‬روز‭ ‬يك‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬مشهد‭ ‬مي‮ ‬آمديم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬پايانه‭ ‬مسافربري‭ ‬مشهد‭ ‬سرقت‭ ‬مي‮ ‬كرديم‮.‬

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری