چاکلز- داخلی
کد خبر: ۲۲۴۰۷۳
تاریخ انتشار: ۰۸:۴۸ - ۰۱ مرداد ۱۳۹۱ - 22 July 2012
فریبرز سعیدی مجموعا به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ 252 میلیارد و 753میلیون و هشتصد و 22هزار و 582 ریال درحق بانک صادرات ایران و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاي یک دستگاه خودرو پرايد به نفع صندوق دولت محکوم شد.

دنیای اقتصاد- مجتمع قضایی امور اقتصادي در تازه‌ترين آراي خود در مورد 6 پرونده‌ فساد اقتصادي نام و ميزان محكوميت تعدادي از مفسدان اقتصادي شامل تعدادی از کارکنان شهرداری کرج، برخی مدیران بانک صادرات و تعدادی از قاچاقچیان کالا را اعلام كرد كه طي آن متهمان علاوه بر رد مال به سيستم بانكي و سازمان‌ها به پرداخت جريمه‌هاي ميلياردي و حبس محكوم شده‌اند.

در مجموع این احکام محکومیت صادر شده براي متهمان، 108 سال حبس و حدود 880 میلیارد تومان رد مال و جزای نقدی تعیین شده است.

9 مجرم مرتبط با بانک صادرات

آن گونه که سایت قسط (وابسته به مجتمع قضایی امور اقتصادي) گزارش داده است، شعبه68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتهامات هفت متهم یک پرونده از قبیل مشارکت در اختلاس، تحصیل مال نامشروع و ارتشا رسیدگی کرد که نهایتا منتهی به صدور راي قطعی به این شرح شد:

1- عباسعلی عرب سالاری ريیس وقت بانک صادرات ایران شعبه میدان مرکزی میوه و تره بار مجموعا به تحمل دوازده سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 21 میلیارد و 800 میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت و یک فقره انفصال موقت به مدت سه سال و یک فقره انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل نود و چهار ضربه شلاق محکوم شد.

2- علی فلاح محمدی مسوول وقت دایره اعتبارات و تسهیلات بانک صادرات ایران شعبه میدان مرکزی میوه و تره بار مجموعا به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت 10 میلیارد و 20 میلیون ریال جزای نقدی و یک فقره انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و یک فقره انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل 100 ضربه شلاق و پرداخت معادل قیمت یک دستگاه خودروی پرايد (مال مورد ارتشا) محکوم شد.

3- مهدی یحیائیان، مسوول سرپرستی حوزه جنوب بانک صادرات ایران و در مقطعی سرپرست بانک صادرات ایران شعبه میدان مرکزی میوه و تره‌بار مجموعا به هفت سال حبس تعزیری و پرداخت10 میلیارد ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت و انفصال دائم از خدمات دولت محکوم شد.

4- فریبرز سعیدی مجموعا به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ 252 میلیارد و 753میلیون و هشتصد و 22هزار و 582 ریال درحق بانک صادرات ایران و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاي یک دستگاه خودرو پرايد به نفع صندوق دولت محکوم شد.

5- سیروس بارانی مجموعا به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ 15 میلیارد و 200 میلیون ریال درحق بانک صادرات ایران و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و ضبط مال به میزان 300 میلیون ریال مبلغ ناشی از ارتشا محکوم شد.

6- محمد کاظمی به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ 24 میلیارد و 800 میلیون ریال در حق بانک صادرات ایران محکوم شد.

7- بهمن عالی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال در حق دولت محکوم شد. همچنین با شکایت بانک صادرات علیه دونفر به اتهام کلاهبرداری، اهمال منجر به تضییع حقوق دولت پرونده‌ای در دادسراي امور اقتصادی مطرح و نهایتا منتهی به صدور کیفرخواست شد که این کیفرخواست نیز در شعبه 1065 دادگاه عمومی جزایی (1193 سابق) رسیدگی و راي به محکومیت متهمان صادر شد.

1) اسماعیل بیات از حیث اتهام کلاهبرداری به مبلغ 15میلیارد و 116 میلیون و 400 هزار ریال (جهت واردات چای از کشور سریلانکا به میزان 503550 کیلوگرم) به تحمل دوسال حبس و پرداخت مبلغ 15 میلیارد و 116 میلیون و 400 هزار ریال به عنوان جزای نقدی درحق صندوق دولت به علاوه رد مبلغ 15 میلیارد و 116 میلیون و 400 هزار ریال به عنوان رد مال درحق بانک صادرات ایران محکوم شد.

2) مصطفی میراحمدی به اتهام اهمال منجر به تضییع حقوق دولت به پرداخت جزای نقدی به میزان 10 میلیون ریال بدل از شلاق محکوم شد.

صدور حکم متهم به اختلاس بانک رفاه

همچنین با شکایت بانک رفاه کارگران علیه متهم (ع.ر.ج) به اتهام اختلاس به مبلغ 12میلیارد و 486 میلیون و 372 هزار و 359 ریال) دادگاه وی را به تحمل دوسال حبس، پرداخت جزای نقدی به مبلغ 500 میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و همچنین رد باقیمانده وجه مورد اختلاس محکوم كرد.

با گزارش سازمان بازرسی کل کشور و کیفرخواست‌های صادره از دادسراهای یادشده، پرونده اتهامی تعدادی از کارکنان شهرداری کرج و مرتبطین آنها در خارج از شهرداری (مجموعا 27 نفر) به اتهاماتی از قبیل جعل آراي کمیسیون ماده صد شهرداری کرج، مشارکت در جعل و تبادل رشوه در شعبه 1192 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی امور اقتصادی نيز رسیدگی و نهایتا منتهی به صدور راي علیه متهمین مذکور شد. براساس این راي متهمین، مجموعا به تحمل 54 سال حبس تعزیری، 18 سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ 7 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

همچنین با اعلام شکایت شرکت برق منطقه‌ای تهران و همچنین ستاد اجرايی فرمان حضرت امام (ره) پرونده‌ای به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و جعل در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت که سه نفر تحت اسامی حامد امن‌زاده از پرسنل نیروی انتظامی، جلیل امن‌زاده بلقیس آباد و بتول شوقی قره تپه در آن محکوم شدند.

پرونده‌های قاچاق کالا

شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز هفت متهم پرونده‌ای به اتهام مباشرت و مشارکت در قاچاق کالا مجموعا به پرداخت یک‌هزار و 323 میلیارد و 838 میلیون و 183هزار و 18 ریال رد بهای مال از بین رفته و جزای نقدی محکوم شد. پس از رسیدگی راي قطعی و نهایی را علیه متهمین موصوف به شرح زیر صادر كرد:

1) علیرضا فرج به اتهام مباشرت و مشارکت در قاچاق کالا علاوه بر رد بهای مال از بین رفته به میزان 102 میلیارد و 248 میلیون و 776 هزار و 568 ریال، به پرداخت جزای نقدی به میزان 204 میلیارد و 497 میلیون و 553 هزار و 136 ریال درحق صندوق دولت محکوم شد.

2) مهدی فضل خدا به اتهام مشارکت و مباشرت در قاچاق کالا علاوه بر ضبط 942 دستگاه نوت بوک و 5 دستگاه سرور به نفع دولت به ردبهای مال از بین رفته به میزان 120 میلیارد و 402 میلیون و 771 هزار و 295 ریال و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 255 میلیارد و 16 میلیون و 991 هزار و 790 ریال درحق صندوق دولت محکوم شد.

3) مرتضی شعبانی به اتهام مباشرت و مشارکت در قاچاق کالا علاوه بر رد بهای مال ازبین رفته به میزان 151 میلیارد و 140 میلیون و 842 هزار و 850 ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 302 میلیارد و 281میلیون و 658 هزار و 700 ریال درحق صندوق دولت محکوم شد.

4) رضا شعبانی به اتهام مشارکت و مباشرت در قاچاق کالا علاوه بر ردبهای مال از بین رفته به میزان 29 میلیارد و 629 میلیون و 70 هزار 333ریال به پرداخت جزای نقدی به میزان 59 میلیارد و 258 میلیون و 140 هزار و 666 ریال محکوم شد.

5) سید سعید مولوی فر به اتهام مشارکت و مباشرت در قاچاق کالا علاوه بر رد بهای مال از دست رفته به میزان 33 میلیارد و 120میلیون و 790 هزار و 560 ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 66 میلیارد و 241 میلیون و 581 هزار و 120 ریال درحق صندوق دولت محکوم شد.

6) سید مهدی حسینی شیوایی و علی قنبری به اتهام معاونت در قاچاق کالا هرکدام به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری محکوم شدند.
ارسال به تلگرام
چاکلز- داخلی
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
نظرسنجی
فعالیت گشت ارشاد به نفع حجاب اسلامی است؟
بله
خیر
بلیط (عصر ایران داخلی)
x