کد خبر ۲۲۵۰۲
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۵ - ۰۷ مرداد ۱۳۸۶ - 29 July 2007
وجود نفت در كشورهاي مختلف و صاحب اين ثروت از سويي دولت را تنبل كرده و از سوي ديگر به دليل بي‌نيازي ثروتي به افراد جامعه جهت حركت دولتمردان را در مسير متفاوت از جامعه قرار مي‌دهد.

 
رئيس موسسه بين‌المللي گفت‌وگوي تمدن‌ها گفت: نبايد به بهانه كاهش فاصله طبقاتي صدقه‌گرايي را در ميان افراد جامعه ترويج كنيم بلكه بايد با زمينه‌سازي براي به فعل در آوردن نيروهاي بالقوه، جامعه را به سوي پيشرفت و توسعه هدايت كنيم.
  
به گزارش فارس از كاشان، ‌محمدخاتمي امشب در جمع مردم اين شهر با بيان اين مطلب افزود: افرادي كه به تصور خويش حريت و آزادي را ولنگاري تعبير مي‌كنند مخالفت با آزادي را سرلوحه كار خويش قرار داده‌اند.

خاتميادامه داد: طرفداران آزادي‌هاي حقيقي به شدت با ولنگاري و قلع و قمع حريم‌هاي موجود مخالف هستند و آزادي را جداي از شكستن حريم‌هاي موجود مي‌دانند.

وي با اشاره به اينكه يكي از مهمترين اصول آزادي در جوامع بشري حاكميت مردم بر سرنوشت خويش است اظهار كرد: مصداق عدالت اجتماعي علوي قبول حق حاكميت انسان بر سرنوشت خويش است و اين امر نيز همان مبنايي است كه در ششمين اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با جديت به مردم حاكميت و مسئولين تذكر داده شده است.

رئيس موسسه بين‌المللي گفت‌وگوي تمدن‌ها با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران اصل اساسي حكومت خود را بر مبناي حاكميت مردم بر سرنوشت خويش قرار داده است تصريح كرد: علي‌بن‌ابيطالب به عنوان الگوي سياستگذاري‌ها و حاكميت‌هاي مردمي حكومت خويش را تنها متعلق به مردم دانسته و معتقد است اعتراض مخالفان نيزگامي در جهت نهادينه سازي حكومت مردم بر سرنوشت خويشتن است.

وي نهادينه‌سازي عدالت در جامعه اسلامي را منوط بر تشريح، تدقيق و بررسي كليه وجوه عدالت عنوان كرد و ادامه داد: زمانيكه شالوده سياستگذاري‌هاي جامعه بر مبناي ماديگرايي قرار گيرد عدالت نيز مفهومي جز ماديگرايي نمي‌يابد و پس از وقوع اين امر نيز اختلال در عدالت جامعه اسلامي امري غيرقابل پيش‌بيني نخواهد بود.

وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود يكي از خصوصيات بارز شيعه را تابعيت از عقل و خردگرايي عنوان كرد و گفت: شيعيان بارزترين شاخصه خود را خردگرايي و پيروي از عقل عنوان كرده‌اند كه همين خرد‌گرايي ريشه اخلاقيات در جامعه اسلامي را صد چندان كرده است.

محمد خاتمي افزود: عقل‌گرايي بايد در كليه زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي سرلوحه كاري سياستگذاران و برنامه‌ريزان جامعه قرار گيرد تا بدين وسيله جامعه اسلامي منت‌هاي قدرت خود در حركت و پيشروي به سوي توسعه و پيشرفت را از سر گيرد.

وي با بيان اينكه اخلاق‌گرايي نيز در طول تاريخ مورد توجه حكام، سياستگذاران و برنامه‌ريزان قرار نگرفته است گفت: در بسياري از مواقع شاهد آن بوده‌ايم كه به نام دين و آزادي اخلاق‌گرايي پايمال شده و مورد بي‌توجهي و عناد قرار گرفته است.

وي همچنين توجه به چگونگي گذران زندگي مردم و جلوگيري از تبعيض‌گرايي را از ديگر مفاهيم اساسي عدالت علوي برشمرد و تصريح كرد: زمانيكه از عدالت علوي صحبت مي‌كنيم بايد در خاطر داشته باشيم كه تبعيض، فساد،‌ فشار و فاصله طبقاتي را از زندگي اجتماعي مردم جامعه اسلامي حذف كرده و تمام توان خود را در راستاي ايجاد عدالت در زندگي مردم جامعه اسلامي به كار گيريم.

رئيس موسسه بين‌المللي گفت‌وگوي تمدن‌ها از نفت به عنوان يكي از خصوصيات اقتصادي ايران اسلامي نام برد و گفت: مسئولان و برنامه‌ريزان كشور بايد به گونه‌اي سياستگذاري كنند كه از نفت در جهت ارتقاي سطح اجتماعي و اقتصادي جامعه استفاده شود.

وي افزود: وجود نفت در كشورهاي مختلف و صاحب اين ثروت از سويي دولت را تنبل كرده و از سوي ديگر به دليل بي‌نيازي ثروتي به افراد جامعه جهت حركت دولتمردان را در مسير متفاوت از جامعه قرار مي‌دهد.

خاتمي در پايان تصريح كرد: در صورتي كه بودجه‌گذاري جامعه بر اساس ماليات و ذخاير عمومي اجتماعي صورت گيرد اقتصاد پوياي اسلامي شكل مي‌گيرد.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها