کد خبر ۲۲۶۸۱
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۴ - ۰۸ مرداد ۱۳۸۶ - 30 July 2007
مسعود کيميايي در آغاز دهه پرتلاطم 1320 در جنوب شهر تهران به دنيا آمد. در دوره اي از تلاطم هاي سياسي، ظهور جنبش چپ، اغتشاش ها و آشوب هاي خياباني، کوشش براي کاناليزه کردن نيازهاي اقتصادي و اجتماعي مردم تاز ه رها شده از يک استبداد نورس و سپس انفجار عظيم و دوره طولاني تلخي بعد از شکست آرمان ها و آرمان خواهي ها رشد و تکوين يافت.

1- يکي از همين روزها هنرمندمان/ فيلمسازمان 66 ساله شد. مسعود کيميايي مورخ دردها و اعوجاج هاي اجتماعي، تصويرگر سخنگوي رنج ها و تعب ها چهار دهه از زندگي پرتلاطم مردمان اش،پاسدار ارزش هاي کهن و ديرپاي انساني و عاطفي، برانگيزاننده کنشمندي هاي اجتماعي در قبال همه بي عدالتي ها حالا مي رود که در پنجمين دهه از زندگي هنري اش ميراث ارزشمندش را تداوم بخشد و همچنان در زمره موثرترين چهره هاي هنري و فکري يک سده در سرزمين اش باشد.

2- مسعود کيميايي در آغاز دهه پرتلاطم 1320 در جنوب شهر تهران به دنيا آمد. در دوره اي از تلاطم هاي سياسي، ظهور جنبش چپ، اغتشاش ها و آشوب هاي خياباني، کوشش براي کاناليزه کردن نيازهاي اقتصادي و اجتماعي مردم تاز ه رها شده از يک استبداد نورس و سپس انفجار عظيم و دوره طولاني تلخي بعد از شکست آرمان ها و آرمان خواهي ها رشد و تکوين يافت. بسيار جلوتر و پيشتر از زمينه فرهنگي خانواده، تبار و طبقه اش همه چيز را خود آموخت و خود آموخت که چگونه تصويرگر همه نيازهاي اجتماعي مردمي باشد که ميان شان زيسته است و دل به اميدها و ترس هايشان سپرده است. اما به جاي اينکه فقط تصويرگر اين شکست ها و مورخ آرمان هاي فروکوفته باشد، کوشيد تا به مخاطبان اش راه هاي برون رفت از تنگي ها و عسرت ها، تعب ها و بي آرماني ها را با فرياد و نعره و شعار و اميد گوشزد کند و اين راز ماندگاري، تاثيرگذاري و اهميت اوست ميان همه هم نسلان، همگنان و هنرمنداني که تنها تصويرگر و شارح و مفسر اين تلخي و رنج و تلاطم ها بودند.

3- طي همه سال هاي طولاني و پر از فراز و نشيب، هنرمندمان کوشيده است تا با ترکيب قصه هاي پرتنش و پرحجم با آدم هايي گوته گونه که رنگ و غبار زمان و گذر عمر بر آنها نشسته است، اما همچنان آرمان گرا و بيدار و هشيار، همچنان پاسداران ارزش ها و حرمت هايند، با شيوه اي ميني ماليستي، در زمينه اي از يک رئاليسم جادويي خشن، در تصويري عريان از جامعه اي مدام در حال تغيير و تلاطم، با قالب ها و شکل هايي هر دم تغيير يابند. اما در هر حال و هميشه در حال اعتراض و فرياد و ضربه زننده به شيوه اي پست مدرنيستي تصويرگر جدال ابدي و ظاهراً بي راه حل برخورد و تقابل انديشه هاي سنتي و تجددي بي ريشه در ميان نسل ها و طبقه هاي اجتماعي خاستگاهش باشد. اما آنچه او را برجسته و تاثيرگذار و مهم مي کند، تمايل و خواست هميشگي اوست که هنوز تابع زمان و مکان، پير شدن و تلخ شدن نيست؛ فراخواندن مخاطبانش به کنشمندي و توجه به واکنش هاي هنرمندشان به عنوان يک روشن بين اجتماعي که نه فقط در فيلم ها که در همه شکل هاي بياني حتي در گفت وگوهايش هم آن را مطرح مي کند.

4- مسعود کيميايي 66 ساله شد و همچنان مي سازد، مي نويسد، حرف مي زند و همچنان تاثيرگذار است.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری