کد خبر ۲۲۷۳۹
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۴ - ۰۹ مرداد ۱۳۸۶ - 31 July 2007
به گفته نماينده تهران، مردم به طور طبيعي توقع سلامت و پاكي، قناعت و ساده زيستي، شجاعت و مقاومت، استقلال راي و عدم ورود در بازي‌ها و لابي‌هاي بي‌حاصل سياسي و اقتصادي حقيقت سوز، فهم عميق و جامعه نگري در مسائل را از نمايندگان خود داشته‌اند.

 نماينده تهران با بيان اين‌كه مردم خسته و بيزار از مناقشات بي‌ثمر، گفتمان‌هاي غربي سياست‌زده و مشاهده رفتار‌هاي كودكانه برخي رجال سياسي پيشين به مجلس هفتم راي دادند، افزود: اين مجلس نبايد اميد مردم را نااميد كند.
  
 
به گزارش فارس، عماد افروغ اولين ناطق پيش از دستور جلسه علني امروز سه‌شنبه مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: مجلس هفتم در فضايي مملو از آرزو‌هاي ديرينه ديني، اخلاقي، انقلابي، تحول خواهي، عدالت طلبي، ساده زيستي و صداقت محوري در بستري از نقادي و انبساط روشنفكري در رجعت به آرمان‌ها و انديشه‌هاي اصيل انقلاب اسلامي و امام راحل(ره) شكل گرفت.

وي افزود: مردم خسته و بيزار از مناقشات بي‌ثمر، ناسازگار و ناهمخوان با هويت تاريخي و با نياز‌ها و حقوق واقعي و جامع خود و انزجار از نگرش‌هاي ماكياوليستي و حضور پي در پي گفتمان‌هاي كليشه‌اي و غربي اقتصادزده و سياست‌زده غير فرهنگي، يك سويه و شتابان و مشاهده رفتار‌هاي كودكانه، احساسي و شالوده شكنانه برخي از رجال سياسي در قالب تحصن‌ها ،نامه‌نگاري‌ها،استعفا‌هاي دسته جمعي و شعارتغيير قانون اساسي و برگزاري رفراندوم، به كساني رأي دادند كه حقيقت گرايانه و در قالب گفتمان انقلاب اسلامي دو وظيفه تقنيني و نظارتي را در راستاي تحقق بخشيدن به نياز‌ها و حقوق همه جانبه خود به خوبي ادا كنند.

به گفته نماينده تهران، مردم به طور طبيعي توقع سلامت و پاكي، قناعت و ساده زيستي، شجاعت و مقاومت، استقلال راي و عدم ورود در بازي‌ها و لابي‌هاي بي‌حاصل سياسي و اقتصادي حقيقت سوز، فهم عميق و جامعه نگري در مسائل را از نمايندگان خود داشته‌اند.

افروغ با بيان اين‌كه به طور قطع ملت شريف ايران بيش از آنكه به ما رأي داده باشند به اين آرمان‌ها و شعارها رأي داده‌اند و با كسي نيز عقد اخوت نبسته‌اند، خاطرنشان كرد: اصول‌گرايي حقيقي كه محصور در اين فراكسيون و آن فراكسيون نيست، به كسي اطلاق مي‌شود كه عملاً پايبند به اين شعارها و آرمان‌هاي متعالي باشد. اما بگذاريد تا ملاك‌ها و معيار‌ها و سنجش‌هاي برخاسته از اين معيار‌ها با ما سخن بگويند؛ مردم از نزديك ببينند و داوري كنند كه آيا مجلس در تحقق آرمان هاي آنان موفق بوده است يا خير؟ پرده‌ها كنار رود و مردم از سلامت نفس و ساده زيستي و قناعت ونظارت حق‌طلبانه نمايندگان خود مطمئن شوند؛ بگذاريد به دور از فضاي سنگين و ريزش همه جانبه مصلحت و مصلحت انديشي‌هاي كاذب و جناحي، حقايق در قالب نقدي شفاف، آشكار شود و عشق و علاقه مردم نسبت به نمايندگان اصول گراي خود دو چندان شود.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه همواره از برخوردها و بازگشت برخي از صاحب منصبان سياسي سال‌هاي گذشته نگرانيم، تصريح كرد: در اين زمينه به مردم هشدار مي‌دهيم و حتي بانقادي‌هاي حق طلبانه برخي از نمايندگان اصول‌گرا با انگ‌هايي از قبيل همسويي با رقيب، ريختن آب در آسياب دشمن، به مصلحت نبودن و غيره مقابله مي‌كنيم و بدين وسيله و تا حدودي با تغافل از مسئوليت‌هاي حال و گذشته خود فراكني مي‌كنيم.

افروغ با بيان اين‌كه وي نيز در اين نگراني با ديگر نمايندگان هم عقيده است، بيان داشت: اگر به ياد داشته باشيد در اولين نطق خود از اين دسته از افراد به عنوان اباحه گرايان دولتي ياد كرده‌ام، اما اولاً اين نوع ارزيابي‌ها با همه اهميتش، ثانوي، بالعرض و غير ماهوي و تا حدودي سلبي است و طبعاً ما را از ارزيابي‌هاي دقيق و ايجابي موضوع عطف به ملاك‌هاي اصلي، يعني ارزيابي مربوط به انجام مسئوليت‌ها و وظايف خود، باز مي‌دارد. ثانياً از باب يادآوري، هيچ از ريشه‌هاي پيدايي اين جريان پرسيده‌ايد و در ظهور اين جريان و ريشه‌هاي آن در مورد نقش خود به كنكاش نشسته‌ايد؟ به نظر شما اگر عمل‌گرايي مفرط، البته غالباً بدون توجيهات ديني و در قالب مديريت علمي پس از جنگ و برخي فاصله‌گيري‌ها از آرمان‌ها و حقايق تعريف شده انقلاب اسلامي، از يك سو و سكوت توجيه، تطهير و حتي تقديس شما، از سوي ديگر نبود، نوبت به اين گفتمان مي‌رسيد؟ اي كاش بازگشت به گذشته و نمايش اتفاقات، فراز و فرود‌ها، گلايه‌ها و خون دل خوردن‌ها و رويت مواضع گروه‌ها و جريانات مختلف سياسي ميسور بود تا به راحتي نتوانيم با غفلت از حافظه تاريخي مردم و با نا آگاه پنداشتن آنان تغيير موضع دهيم، هر چند اسناد و مدارك به حد كافي گوياي بسياري از حقايق تاريخي‌اند و آيا هم اكنون و در شرايط نسبتاً مشابه به اين گستره عمل گرايي با توجيهات ديني و سكوت مصلحت انديشانه و رفتار‌هاي يك جانبه و مغاير با حقوق همه جانبه و جامع مردم، ظاهر گرايي و مخالفت با آزاد انديشي و محتوا گرايي و تداوم فرماليسم در علم، اغواگرايي و تصويرسازي كاذب از واقعيات، توهم‌گرايي و سمبوليسم رفتاري، بسط جمود و قشري‌گري و عوام زدگي و ايجاد فضاي عمومي خودسانسوري و محدود كننده حس آزادي و شجاعت بيان آزادانه انديشه و تقويت كننده روحيه ستايش، مصانعه، مداهنه و تملق دامن نمي زنيد؟

وي در ادامه اين نطق، خطاب به ديگر نمايندگان مجلس با بيان اين‌كه من اصلاح شما را به تباه ساختن خويش جايز نمي‌شمارم، خاطرنشان كرد: آيا زيبنده مجلس به ما هو مجلس است كه اسير نگاه‌هاي ذره‌اي و جزيي‌نگر شود و در فقدان يك نگاه ساختاري و فرآيندي زمينه را براي گفتمان‌هايي فراهم كند كه هيچ سنخيتي با انقلاب و فرهنگ و تاريخ اين زاد و بوم ندارد ؟ چرا نبايد از فرصت به دست آمده در جهت بسط و نشر نقد درون گفتماني كمال بهره را برد ؟ اتفاقاً وظيفه ما در حاكميت بيش از قواي ديگر، به نظارت و نقادي نزديك است. آيا عدم توجه گسترده به اين وظيفه، در نهايت بي توجهي از وظيفه اصلي و جفا در حق مردم نيست؟ آيا زمينه‌سازي براي تعامل‌گرايي يك سو و ايجاد دولت‌گرايي پارلماني، به ويژه در بخش نظارتي، زمينه سازي براي غلبه گفتمان‌هايي نيست كه هم اكنون ما را از آن مي‌ترسانيد؟ آيا ميتوان با ادامه برخي رفتار‌هاي ناموجه و با لاپوشاني و عدم آگاهي مردم، با هر عمل و توجيهي، جلوي اين رخداد را گرفت؟

افروف با بيان اين‌كه بدون ترديد انجام وظيفه نظارتي مجلس، تا حدودي در گروي وجود يك روحيه نقاد و يك نقد از درون مجلس است، گفت: مجلس هفتم تاكنون چند جلسه غير علني به ارزيابي عملكرد تقنيني و نظارتي خود و استفاده از نقادي‌ها و راه حل‌ها و پيشنهادات نمايندگان اختصاص داده است. متأسفانه محدود كردن تذكر نمايندگان، بنا به تفسيري خاص، به نحوه اداره جلسه، نه تنها به بسط وظيفه نمايندگاني در جامعه كمك نكرده است، بلكه عملاً و احتمالاً به نام هدر ندادن وقت و اداره قاطعانه مجلس، او را از منش نقد از درون نيز محروم كرده است.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس در ادامه با بيان اين‌كه داوري وي كه به دليل عدم نقش نظارتي و عدم پاسداشت شأن مجلس از سوي هيأت رئيسه، نظارت‌ها و پي‌گيري‌هاي نمايندگان و كميسيون‌ها به ثمر نمي‌نشيند، يادآور شد: بي‌توجهي به طرح مصوب تسهيل ازدواج جوانان توسط دولت و تقليل آن به وام ازدواج و غفلت از مواد چندگانه آن، به ويژه احداث و واگذاري موقت مسكن، عدم ارائه پاسخ به گزارش مكتوب كميسيون فرهنگي درباره عملكرد سازمان ميراث فرهنگي، گردش گري و صنايع دستي دراين مورد به خصوص، به رغم يادداشت به رئيس جمهور محترم و غير قانوني بودن آيين‌نامه ساماندهي فعاليت سايت‌هاي اينترنتي از سوي دولت و ناديده انگاشتن نقش قوه قضاييه و حتي مجلس در تصويب آن و در سطح كلان رواج بي‌اخلاقي و ماكياوليسم مذهبي يا استفاده ابزاري از دين، از موارد فرهنگي اين نظارت‌هاي بي ثمر است.

وي با بيان اين‌كه شايسته است كه مجلس، در جلسات داخلي خود به نقد و ارزيابي تمامي وعده‌ها و آرمان‌هايي كه از دل آن برخاسته است بپردازد، افزود: لازم است مجلس ميزان موفقيت خود را در تمام زمينه‌هاي تقنيني و نظارتي مربوط به عرصه‌هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي گزارش دهد. اشتباه نشود منظور حجم كمي مصوبات نيست، منظور ميزان موفقيت و كارايي اين مصوبات در جامعه است. براي نمونه، آيا گراني مهار شده است و قدرت خريد مردم افزايش يافته و عدالت اقتصادي مستقر و يا در حال استقرار است؟ در اين بين عملكرد اقتصادي مجلس و به طور خاص در تصويب بودجه و متمم آن چه نقشي در افزايش نقدينگي و تبعات آن داشته است؟

ميزان تحقق برنامه پنج ساله چهارم و در راستاي سند چشم انداز در چه وضعيتي است. آيا برنامه‌هاي اقتصادي دولت و حتي مجلس در راستاي اين سند، اين برنامه و رئوس سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري است؟ مجلس تاكنون در راستاي وظايف نظارتي خود، چند گزارش فرآيندي در اختيار نمايندگان گذاشته است؟

اين نماينده مجلس با بيان اين‌كه وي نيز به فراز‌ها و نقاط قوت و مستمر اين مجلس در وجه استقلال طلبي و عزت مداري در روابط بين الملل و سياست خارجي و پرهيز از مناشقات بي ثمر و بي بنياد و همچنين نقاط قوت نظارتي آن، به طور عمده در دو سال اول، به ويژه جلسات مربوط به رأي اعتماد به دولت نهم واقف است، اظهار داشت:‌ اما همانگونه كه اشاره شد، بتدريج اين وجه فعال نظارتي، پيش پاي تعامل گرايي يك سويه رنگ باخته است و طبعاً زنگ خطري را به صدا در آورده است. يك سال باقي مانده از عمر مجلس فرصت خوبي براي اين باز نگري‌ها و نقد‌هاي از درون و فعال كردن بخش نظارتي آن است. طبعاً يكي از بهترين اشكال كمك به دولت همسو نيز انجام همين وظيفه نظارتي است.

وي با بيان اين‌كه دو محور ديگر مربوط به سلامت اقتصادي و ساده زيستي نمايندگان و رعايت اخلاق و موازين شرعي در برخورد‌ها و رفتارهاي سياسي است، خاطرنشان كرد: آيا مجلس مراقبتي درخصوص بهره‌مندي مستقيم و غيرمستقيم نمايندگان خود از رابطه ساختاري قدرت ـ ثروت و سرمايه‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي در پس اين رابطه و همچنين ميزان تنعم آن‌ها از امكانات و امتيازات مختلف نمايندگي به دست داده است.

افروغ مصلحت نظام را عامل خويشتنداري از افشاي مسببان اصلي جعل شبنامه عليه خود دانست و ادامه داد: آن را به مجالي ديگر موكول مي‌كنم. اما اميدوارم قوه قضاييه با فرمايشات اخير مقام معظم رهبري در خصوص برخورد با كساني كه به طرق مختلف از جمله شبنامه، پيامهاي كوتاه، سايت‌ها و وبلاگ‌ها مبادرت به هتك حرمت و حيثيت افراد مي‌كنند، اقدام جدي‌تر و قاطع‌تري در مقايسه با گذشته انجام دهد و بتواند با همكاري نهاد‌هاي ذيربط ريشه اين مسأله غير اخلاقي را بخشكاند و زمينه را براي رويارويي‌ها و رقابت‌هاي سالم و اخلاقي و جوانمردانه فراهم كند.

وي با طرح اين ادعا كه دولت با وجود آيين‌نامه مربوط به انضباط سايت‌هاي اطلاع‌رساني مصوب خود نسبت به سايت‌هايي كه ظاهراً به گونه‌اي به دولت وصل بوده و همواره به هتك حرمت افراد و زدن انگ‌هايي از قبيل خيانت، نفاق و غيره مبادرت مي‌ورزند، بر خلاف فيلتر كردن سايت‌هاي ديگر، سكوت اختيار كرده است، اظهار داشت: بدون ترديد جواب اين سوال در غير قانوني بودن همان آيين نامه مستتر است.

افروغ با طرح اين سوال كه آيا زيبنده مجلس اصولگراست كه يكي از نمايندگان به اصلاح اصولگراي آن در همسويي با يكي از سايت‌هاي دولتي عليه يكي ديگر از نمايندگان اصول‌گرا مبادرت به انواع هتك هرمت‌ها و حيثيت‌ها و بكار گيري الفاظي از قبيل "ملحد"، "ضد ولايت فقيه " ،"اظهارات گستاخانه "و امثالهم بنمايد؟، يادآور شد: احتمالاً از پاداش‌هايي نيز برخوردار شود و موجب خوشحالي و مسرت زايد الوصف برخي از هم جناهي‌هاي خود شود، اما با او هيچ برخوردي صورت نگيرد؟

وي در پايان نطق خود با بيان اين‌كه كرامت و عزت مؤمنانه به او مي‌گويد سكوت كند، افزود: اما اين بي‌حرمتي‌ها و رياكاري‌ها به ما مي‌گويد، فرياد بزنيم. چرا در اعمال خود بازنگري نمي كنيم. چرا مدام فرا فكني مي‌كنيم، خود را اهل مصلحت و طرفدار نظام ميدانيم و ديگردان را متهم به ناديده انگاشتن مصالح نظام مي‌كنيم و عملاً مصالح جناحي را با مصالح نظام خلط مي‌كنيم.

افروغ ادامه داد: اگر نماينده‌اي سالم و ساده زيست بود و نداي حق‌گرايانه و انقلابي سر داد و خود را بر كنار از هرگونه برخورداري‌هاي غير متعارف طبيعي و غير طبيعي نمود، به صرف نقد متهم به مصلحت‌سوزي، الحاد و ضديت با ولايت فقيه مي‌شود و حقيقت سوزان، منفعت‌طلبان و هتاكان، مؤمن، طرفدار ولايت فقيه و مصداق حقيقت و صواب ميشوند. غافل از اينكه به تعبير استاد شهيد مرتضي مطهري، «اسلام در ذات خود يك حقيقت است نه يك مصلحت» و ولايت فقيه ابزار توجيه مصلحت و دستيابي به منافع كاذب نيست كه ريسمان تحقق حقيقت است.

اين نماينده در بخش پاياني نطق خود خطاب به نمايندگان مجلس اظهار داشت: با شما بر سر اصول و آرمان‌ها پيمان بسته‌ايم و تاكنون نيز بر سر اين پيمان بوده‌ايم و عهد نشكسته‌ايم. نخواهيد به دليل مصلحت‌سنجي‌هاي كاذب جناحي و يا عدم بهره‌برداري سياسي جناح‌هاي رقيب در برابر عهد شكني‌ها و سياست‌ها و رفتار‌هاي غير اصول گرايانه برخي از به اصطلاح اصول گرايان سكوت اختيار كنيم. چرا كه اصول گرايي با اصول گرايان تعريف نمي‌شود. تا زماني كه بر سر عهد و پيمان باشيد، خاك پاي شما طوطياي چشم ماست، در غير اين صورت نه تنها با شما نخواهيم بود كه با تمام قامت در برابر شما خواهيم ايستاد.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری