کد خبر ۲۳۱۶۲
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۲ - ۱۶ مرداد ۱۳۸۶ - 07 August 2007

 

 بر اساس نظر سنجي انجام شده 6/44 درصد مردم معتقدند اقدامات احمدي نژاد تاثيري در اقتصاد نداشته است.
  
 
بر اساس نظرسنجي كه به سفارش خبرگزاري فارس و توسط يك مركز نظر سنجي با جامعه آماري قريب 8 هزار نفر در مراكز استان ها و سي شهر بزرگ ديگر انجام شده، در بخش مسكن، از مردم درخصوص عملكرد اقتصادي دولت سوال شده است كه 3/30 درصد پاسخ دهندگان عقيده دارند كه اقدامات احمدي نژاد باعث بهتر شدن اوضاع اقتصادي شده است، 6/44 درصد نيز گفته اند اقدامات وي تاثيري در اقتصاد نداشته و 1/25 درصد افراد اين اقدامات را باعث تضعيف اقتصاد كشور دانسته اند.

در اين تحقيق كه در خرداد سال جاري و با شيوه نمونه گيري خوشه اي و به روش تحقيق مطالعه پيمايشي انجام شده است، درباره عملكرد دولت در تقويت بخش خصوصي، كاهش تصدي‌گري دولتي، تقويت بخش تعاون، سهام عدالت، صندوق مهر امام رضا (ع) و چندين شاخص ديگر سوال شده است.

در همين زمينه، 6/50 درصد مردم عملكرد دولت در تقويت بخش خصوصي را مناسب و كاملاً مناسب و در مقابل 6/21 درصد آنرا نامناسب و كاملا نامناسب مي‌دانند. 9/27 درصد هم گزينه بينابين را انتخاب كرده‌اند.

بررسي عملكرد دولت در زمينه كاهش تصدي‌گري دولتي هم نشان مي‌دهد كه 7/40 درصد پاسخگويان، اين عملكرد را مناسب و كاملا مناسب توصيف در حاليكه 2/16 درصد آنرا نامناسب و 5/5 درصد كاملا نامناسب مي‌دانند. 7/37 درصد هم اين عملكرد را در حد متوسط قلمداد مي‌كنند.

آراء مردم درباره تقويت بخش تعاون توسط دولت نيز بيان مي‌دارد كه 6/47 درصد، فعاليت دولت را مناسب و كاملا مناسب مي‌دانند و 7/30 درصد هم اين عملكرد را متوسط خوانده‌اند. 3 /16 درصد هم اين عملكردرا نامناسب و 4/5 درصد هم نامناسب عنوان كرده‌اند.

در بخش توزيع سهام عدالت نيز تجزيه و تحليل آمارها نشان مي‌دهد 8/50 درصد جامعه آماري، اين مقوله را مناسب و كاملا مناسب دانسته و 1/26 درصد اين موضوع را متوسط ارزيابي مي‌كنند. همچنين 1/23 درصد هم به گزينه نامناسب و كاملا نامناسب راي داده‌اند.

همين افراد در مورد تاثير سهام عدالت بر بهبود وضعيت اختصاص اقشار كم درآمد، اينچنين اظهارنظر كرده‌اند:

4/39 درصد، ميزان اين تاثير را زياد و خيلي زياد، 5/29 درصد تا حدي موثر و 30 درصد كم و خيلي كم را به عنوان نظر خود انتخاب كرده‌اند.

در خصوص عملكرد دولت در اعطاي وام‌هاي مهر امام‌رضا (ع)، 5/57 درصد مردم، اين عملكرد را مناسب و كاملا مناسب بيان كرده‌اند.

8/22 درصد هم گزينه متوسط را انتخاب كرده و در مقابل 7/11 درصد از توصيف نامناسب و 8 درصد از كاملا نامناسب سخن گفته‌اند.

در بيان نمره ميانگين براي عملكرد‌هاي فوق، اعطاي وام‌هاي مهر امام رضا (ع) 53/3، سهام عدالت 38/3، تقويت بخش خصوصي 35/3، تقويت بخش تعاون 33/3 و كاهش تصدي‌گري دولتي 22/3 از مجموع 5 نمره را از نظر مردم كسب كرده است.

شاخص عملكرد دولت در مجموعه عملكرد اقتصادي نشان مي‌دهد كه ارزيابي مردم از اين بخش فعاليت دولت، 96/10 از 20 نمره است.
 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری