کد خبر ۲۳۱۶۴
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۶ - ۱۶ مرداد ۱۳۸۶ - 07 August 2007
"انعکاس" خراسان

•؛بازتاب‭ ‬نوشت
؛‮:‬‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬انتشار‭ ‬گزارش هايي‭ ‬در‭ ‬منابع‭ ‬خبري‭ ‬بين المللي،‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬تعهد‭ ‬ايران‭ ‬بر‭ ‬انجام‭ ‬پروژه هاي‭ ‬چند‭ ‬صد‭ ‬ميليارد‭ ‬توماني‭ ‬در‭ ‬ازاي‭ ‬موز‭ ‬و‭ ‬قهوه‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬نيكاراگوئه،‭ ‬وزارت‭ ‬نيرو‭ ‬در‭ ‬نامه اي‭ ‬به‭ ‬‮« ‬بازتاب‮»‬،‭ ‬بر‭ ‬انجام‭ ‬نشدن‭ ‬پروژه هاي‭ ‬بدون‭ ‬توجيه‭ ‬اقتصادي‭ ‬توسط‭ ‬اين‭ ‬وزارتخانه‭ ‬تاكيد‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‮:‬‭ ‬سفر‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬وزارت‭ ‬نيرو‭ ‬و‭ ‬هيئت‭ ‬همراه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬كشور،‭ ‬صرفا‭ ‬يك‭ ‬سفر‭ ‬كارشناسي‭ ‬براي‭ ‬بررسي‭ ‬زمينه هاي‭ ‬همكاري‭ ‬بين‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬عرصه هاي‭ ‬فني‭ ‬و‭ ‬مهندسي‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬همين،‭ ‬هيچ گونه‭ ‬قرارداد‭ ‬همكاري‭ ‬در‭ ‬جريان‭ ‬اين‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬امضاي‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬نرسيده‭ ‬است‮.‬


•؛آفتاب‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬
؛‭ ‬گفته‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬اعمال‭ ‬فشارهاي‭ ‬فراوان‭ ‬نمايندگان‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬شوراي‭ ‬مركزي‭ ‬جبهه‭ ‬متحد‭ ‬اصول گرايان،‭ ‬جلسه‭ ‬اخير‭ ‬اين‭ ‬شورا‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬ايجاد‭ ‬وحدت‭ ‬ميان‭ ‬اصول گرايان‭ ‬براي‭ ‬شركت‭ ‬در‭ ‬انتخابات‭ ‬آ‮ ‬ينده‭ ‬مجلس‭ ‬هشتم‭ ‬تشكيل‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬تشنج‭ ‬كشيده‭ ‬شد‮.‬

•؛بازتاب‭ ‬نوشت‮:‬
؛‭ ‬برخي‭ ‬اخبار‭ ‬از‭ ‬تلاش هايي‭ ‬براي‭ ‬تغيير‭ ‬جايگاه‭ ‬ساختار‭ ‬سازمان‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬ارتباطات‭ ‬اسلامي‭ ‬و‭ ‬تبديل‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬معاونت‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬حكايت‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬گفته‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬پايان‭ ‬دوره‭ ‬دوم‭ ‬رياست‭ ‬محمود‭ ‬محمدي‭ ‬عراقي‭ ‬بر‭ ‬سازمان‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬ارتباطات‭ ‬اسلامي‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬بروز‭ ‬مشكلات‭ ‬و‭ ‬ضعف ها،‭ ‬بار‭ ‬ديگر‭ ‬بحث‭ ‬تغيير‭ ‬جايگاه‭ ‬و‭ ‬ساختار‭ ‬اين‭ ‬سازمان‭ ‬مهم‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬

•؛رجا‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬
؛‮:‬‭ ‬شنيده‭ ‬شده‭ ‬‮« ‬شعار‭ ‬‮٠٥‬‭ ‬هزار‭ ‬توماني‮»‬‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬اسماعيل‭ ‬گرامي‭ ‬مقدم‭ ‬سخنگوي‭ ‬حزب‭ ‬اعتماد‭ ‬ملي،‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلس،‭ ‬بار‭ ‬ديگر‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬مصرف‭ ‬انتخاباتي‭ ‬اين‭ ‬شعار‭ ‬به‭ ‬محك‭ ‬آزمايش‭ ‬گذاشته‭ ‬شود‮.‬‭ ‬گفته‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬حزب‭ ‬اعتماد‭ ‬ملي‭ ‬بار‭ ‬ديگر‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬شعار‭ ‬انتخاباتي‭ ‬تاكيد‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬گويا‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬پاسخي‭ ‬براي‭ ‬پرسش‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬درباره‭ ‬چگونگي‭ ‬مصرف‭ ‬پول‭ ‬نفت‭ ‬مي‮ ‬داند‮.‬

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری