کد خبر ۲۳۷۶۹
تاریخ انتشار: ۱۲:۱۱ - ۲۸ مرداد ۱۳۸۶ - 19 August 2007
براساس این طرح، عضویت کلیه اشخاص شاغل درهریک ازقوای سه گانه وموسسات سازمان های تابع آنها وشرکت ها وموسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصحیح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می نمایند وشورای نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع است.

نمایندگان خانه ملت به یک فوریت الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 رای مثبت دادند.

به گزارش مهر، این طرح که به امضای 52 نفر از نمایندگان رسیده بود، با قید دو فوریت تقدیم مجلس شده بود که  پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان که رای نیاورد.

بنا براین گزارش، این طرح به منظورصیانت از قانون اساسی واجرای کامل اصل 141قانون اساسی و رفع تبعیضات نارواموضوع بند (9) اصل سوم این قانون و نیزحفظ استقلال قوا وبرطرف شدن شبهات ناشی از تفسیر شخصی مغایر با روح حاکم بر اصل 141 قانون اساسی به ویژه لزوم حفظ شان وجایگاه شورای نگهبان قانون اساسی وضرورت حضور فعال و موثر اعضای شورای نگهبان در این نهاد و اهتمام آنان جهت پرداخت به امور جاری شورای نگهبان مطرح شد که از سوی نمایندگان به این طرح دو فوریتی رای مثبت داده نشد.

براساس این طرح، عضویت کلیه اشخاص شاغل درهریک ازقوای سه گانه وموسسات سازمان های تابع آنها وشرکت ها وموسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصحیح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می نمایند وشورای نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت مشمول کلیه اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل ازاین قانون انتخاب  شده اند نیز می شد و چنانچه ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون استعفا ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می شدند.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری