کد خبر ۲۳۸۹۳
تاریخ انتشار: ۲۰:۲۵ - ۲۹ مرداد ۱۳۸۶ - 20 August 2007
در بخش اول نيز عنوان « غضنفر » دادن به كساني كه از دولت انتقاد مي كنند يك برخورد افراطي است . تقسيم اصولگراها به خودي و غضنفر يك روش خطرناك است كه در كلان به زيان نيروهاي وفادار نظام تمام خواهد شد و حتي در چارچوب منافع و مصالح دولت حاضر و حاميان آن نيز زيانبار است و به تضعيف دولت منجر خواهد شد.


روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان " مشفقانه با حاميان دولت " با تاکید براینکه افراط و تفريط  همواره بلاي جان جناح هاي سياسي كشور بوده است نوشت:

تجربه 28 سال گذشته به روشني نشان ميدهد «و آنها را از ادامه راه باز داشته اند. اين بيماري سياسي بلاي جان نظام و
هفته گذشته يكي از حاميان دولت ـ بنابر خبري كه يكي از سايت هاي حامي دولت منتشر كرد ـ گفت : « غضنفرهاي اصولگرا مي گويند كه منتقد دولت هستند. منتقد دولت امروز در خط آمريكا گام برمي دارد... » .

اين سخن از دو جهت افراطي است . اول آنكه اصولگراها را به غضنفر و خودي تقسيم مي كند و دوم آنكه منتقد دولت را در خط آمريكا مي داند.
شخصي كه اين سخن از وي نقل شده البته اين را هم اضافه كرده است كه : « حرفي نيست كه هر دولتي ضعف هائي دارد اما بزرگ نمائي ضعف ها و كوچك كردن توانمندي ها ظلم است و هركس اين كار را بكند دشمن است » .

گوينده لابد با اين توضيح درصدد بوده زياده روي هائي كه در زمينه نقد دولت صورت مي گيرد را محكوم كند كه البته كار درستي است و نقد هم هميشه بايد براساس انصاف و اعتدال باشد لكن اعتراض به انتقاد كنندگان تندرو هم بايد از همين ويژگي ها يعني انصاف و اعتدال برخوردار باشد. واقعيت اينست كه انتقاد يك مقوله كشدار است كه انتقاد كننده مي تواند به حداقل آن اكتفا كند يا متوسط آنرا انتخاب نمايد و يا به كمتر از حداكثر قانع نشود. اين به ميزان انصاف انتقاد كننده مربوط مي شود ولي تا زماني كه انتقاد است نبايد آنرا دشمني تلقي كرد. بنابر اين نمي توان چنين نتيجه گرفت كه منتقد دولت در خط آمريكا گام برميدارد.

در بخش اول نيز عنوان « غضنفر » دادن به كساني كه از دولت انتقاد مي كنند يك برخورد افراطي است . تقسيم اصولگراها به خودي و غضنفر يك روش خطرناك است كه در كلان به زيان نيروهاي وفادار نظام تمام خواهد شد و حتي در چارچوب منافع و مصالح دولت حاضر و حاميان آن نيز زيانبار است و به تضعيف دولت منجر خواهد شد.

در بخش دیگری از این سرمقاله آمده است: اين روزها متاسفانه كار به جائي رسيده كه حتي رئيس قوه قضائيه هم وقتي از تغيير مديران انتقاد مي كند از سوي روزنامه هاي حامي دولت و افراد منتسب به دولت بشدت مورد حمله و اهانت قرار مي گيرد! راستي اگر منطق حاميان دولت اين باشد كه هركس از دولت انتقاد كند در خط آمريكا قرار دارد و دشمن است تكليف يك رئيس قوه كه نظر خود را ابراز ميدارد چيست همانطور كه رئيس جمهور حق دارد وزراي خود را عزل كند ديگران هم حق دارند از اين كار انتقاد كنند. اين حق قانوني و طبيعي آحاد مردم جامعه است و مهمتر آنكه استفاده از اين حق به نفع خود دولت است . دولت بايد از نقطه نظرات مختلف اعم از موافق و مخالف مطلع باشد تا بهتر و قوي تر عمل كند. كساني كه اين موهبت را از دولت دريغ مي كنند و يا ميخواهند مانع برخورداري دولت از آن شوند در پي چه چيزي هستند .

دايره اصولگرائي را هر روز تنگ تر كردن و خودي ها را در جايگاه شيطان بزرگ نشاندن خطر بزرگي است كه امروز جريان حاكم را بشدت تهديد مي كند. دولتمردان بايد حاميان محدودنگر و عصباني خود را نصيحت كنند آنها را از اين قبيل برخوردها برحذر دارند و درهاي نقد را به روي همه بگشايند. اين تنها راه توفيق جريان حاكم است و غفلت از اين واقعيت با دولتمردان امروز همان خواهد كرد كه با افراطيون قبل از آنان كرد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها