کد خبر ۲۴۲۹
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۹ - ۱۱ شهريور ۱۳۸۵ - 02 September 2006
طلايي‌‏نيك ادامه داد: در اكثر باندهاي قاچاق دختران به خارج و شكل‌‏گيري باندهاي فساد و فحشا در داخل، اتباع بيگانه مشاركت دارند و حتي در شكل‌‏گيري باندهاي فساد و فحشا در داخل كشور بخش قابل توجهي از گردانندگان اين باندها زنان اتباع بيگانه هستند كه معمولا از كشورهايي مانند افغانستان، تركمنستان و عراق هستند.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس‌‏هفتم با ابراز نگراني نسبت به رشد باندها و خانه‌‏هاي فساد و فحشا در ايران و قاچاق دختران به خارج از كشور گفت: البته سياست‌‏هاي آمريكا درجهت مقابله با ايران در حمايت از گسترش فساد و فحشا در بين جوانان ايران قابل مشاهده است.

رضا طلايي‌‏نيك به خبرنگار پارلماني" ايلنا" گفت: در كميسيون امينت ملي به صورت كلي مسائل باندهاي فساد اخلاق و فحشا بررسي شده است.

وي افزود: به نظر مي‌‏رسد كه با توجه به اخبار شكل‌‏گيري باندهاي فساد و فحشا بايد دستگاههاي مسوول از جمله مجلس پيگيري‌‏هاي جدي‌‏تري داشته باشند.
طلايي‌‏نيك ادامه داد: در اكثر باندهاي قاچاق دختران به خارج و شكل‌‏گيري باندهاي فساد و فحشا در داخل، اتباع بيگانه مشاركت دارند و حتي در شكل‌‏گيري باندهاي فساد و فحشا در داخل كشور بخش قابل توجهي از گردانندگان اين باندها زنان اتباع بيگانه هستند كه معمولا از كشورهايي مانند افغانستان، تركمنستان و عراق هستند.
اين كارشناس ارشد جامعه شناسي ادامه داد: البته آسيب‌‏شناسي عميق و جامع نسبت به زمينه‌‏هاي شكل‌‏گيري باندهاي فساد و فحشا موضوع را فراتر از ابعاد انتظامي و قضايي ارزيابي مي‌‏كند.
وي افزود: با آسيب‌‏شناسي عميق و جامع از شكل‌‏گيري باندهاي فحشا و فساد در ايران بايد چالش‌‏هاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي مورد بررسي قرار گيرد.

طلايي‌‏نيك تصريح كرد: دهه جاري در ايران، اوج پديده‌‏هاي اجتماعي است كه اين پديده‌‏هاي اجتماعي به علل و گوناگون از قبيل رشد جهشي جمعيت در دو دهه گذشته و تاخير در پاسخ‌‏گويي به نيازهاي اساسي جوانان و مشكلات معيشتي و نابساماني در برنامه‌‏هاي فرهنگي و اجتماعي موجب مستعد شدن زمينه‌‏هاي منفي پديده‌‏هاي اجتماعي در دهه جاري شده است.
وي اضافه كرد: از سوي ديگر گسترش دانشگاهها و افزايش تعداد دانشجويان و دانش‌‏آموختگان و توسعه كمي فعاليت‌‏هاي فرهنگي در كشور توام با استعدادهاي برتر ايراني، زمينه‌‏هاي شكل‌‏گيري پديده‌‏هاي معيشت اجتماعي را هم فراهم كرده است، لذا بايد با ساماندهي مسائل اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي به صورت اساسي و ريشه‌‏اي از زمينه‌‏هاي شكل‌‏گيري باندهاي فحشا و فساد جلوگيري كرد.

نماينده بهار و كبودرآهنگ در مجلس‌‏هفتم گفت: كشور نيازمند اتخاذ سياست‌‏ها و برنامه‌‏هاي منسجم و هماهنگي اجرايي بين سازمان‌‏ها و نهادهاي ذيربط است و هنوز در مسائل و پديده‌‏هاي اجتماعي، انسجام كاركردي و هماهنگي مطلوب بين سازمانها و نهادهاي ذيربط وجود ندارد و حتي مراجع سياست‌‏گذار مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي جوانان، كارايي مناسب و مطلوبي براي هدايت سياست هاي فرهنگي، اجتماعي و كاهش زمينه‌‏هاي فساد و فحشا نداشته‌‏اند.
وي ادامه داد: پايين بودن كارايي و جايگاه شوراي عالي اجتماعي و فقدان پشتوانه قانوني اين نهاد موجب كاركردهاي ناهماهنگ و ضعيف در مقابله با علل و عوامل فحشا و فساد در كشور بوده است.

وي اضافه كرد: به نظر مي‌‏رسد بايد نهاد سياست‌‏گذار مرجع‌‏عالي با پشتوانه قانوني و حمايت همه‌‏جانبه جهت سياست‌‏گذاري و مديريت كلان پديده‌‏هاي اجتماعي ايجاد شود.
طلايي‌‏نيك ادامه داد: ازسوي ديگر هزينه‌‏هاي فرهنگي و اجتماعي در شورا براي ساماندهي آسيب‌‏ها و انحرافات اجتماعي با نظارت كارآمد انجام نمي‌‏شود و بسياري از هزينه‌‏هاي انجام شده در بخش‌‏هاي فرهنگي، آموزشي و رسانه‌‏اي و نهادهاي اجتماعي از كارايي و اثربخشي مطلوب و هدفمند برخوردار نيست.

وي ادامه داد: به عنوان مثال سازمان ملي جوانان با 22 ميليارد تومان اعتبار هنوز بر ساماندهي مسائل جوانان در كشور، اثر بخشي نظارتي و منسجم نداشته است. اين سازمان هيچ گونه مسووليت اجرايي ندارد اما تنها وظيفه سازمان ملي جوانان با 22 ميليارد تومان بودجه ساليانه اثربخشي و نظارت بر سازمانها و نهادهاي مرتبط با جوانان است كه به علت و ضعف ساختاري و كاركردي در هماهنگي بين نهادهاي ذيربط بسياري از پديده‌‏هاي اجتماعي با رويكرد علمي و منطقي نظارت و مديريت نمي‌‏شود.

عضو كميسيبون امنيت ملي در توجيه مساله قاچاق دختران ايران به خارج از يك سو و ورود عوامل فساد از ساير كشورها به داخل ايران گفت: مهره‌‏هاي گرداننده باندهاي فساد و فحشا و قاچاق تلفيقي از اتباع ايراني و غيرايراني است اما قربانيان اين باندهاي فحشا و فساد جوانان ايراني هستند.
وي افزود: بنابراين حضور برخي از اتباع بيگانه در داخل كشور و مشاركت آنها در شكل‌‏گيري باندهاي فحشا و فساد با هدف قرباني‌‏كردن جوانان ايراني اين مسائل انجام مي‌‏شود.
نماينده كبودرآهنگ در مجلس‌‏هفتم افزود: برخي از اتباع بيگانه به علت نداشتن قيودات اجتماعي, فرهنگي و ديني در ارتباط‌‏گيري با جوانان آسيب‌‏پذير و قربانيان فساد و فحشا كارساز هستند.

وي ادامه داد: افراد منحرف و سودجو اعم از اتباع ايراني و غيرايراني در شكل‌‏گيري اين باندها نقش اصلي را ايفا مي‌‏كنند، البته سياست‌‏هاي آمريكا در جهت مقابله با ايران نيز در حمايت از گسترش فساد و فحشا به طور غيرمستقيم قرار دارد كه حمايت از برخي شبكه‌‏هاي غيرمحسوس در استفاده از زمينه‌‏هاي داخلي براي شكل‌‏گيري‌‏ باندهاي فساد و فحشا قابل شناسايي است.

طلايي‌‏نيك در ارتباط باآمار دقيق باندها و خانه‌‏هاي فساد ابراز بي‌‏اطلاعي كرد و گفت: هنوز آمار دقيقي در اين زمينه ارايه نشده است.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری