کد خبر ۲۶۹۵
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۸ - ۱۴ شهريور ۱۳۸۵ - 05 September 2006
موقعيت منطقه اي و ثبات داخلي ايران، افغانستان و عراق را به جمهوري اسلامي نزديك كرده است براساس اين گزارش ايران در موقعيت قدرت برتر منطقه اي قرار گرفته و از اين رو فرو نشاندن بسياري از بحران هاي منطقه اي بدون كمك ايران ميسر نيست.

مؤسسه سلطنتي چتم هاوس انگليس اخيراً در گزارش مبسوطي كه منتشر نمود به يافته هاي تحقيقي محققان خود اشاره نمود كه آنان در ارزيابي قدرت ايران و آمريكا در منطقه خاورميانه به اين جمعبندي رسيده اند كه آمريكا قدرت رقابت با ايران در اين حوزه را ندارد.

خبرگزاري فارس كه اين گزارش مبسوط را روي خروجي خود فرستاد نوشت براساس سندي كه 17 نفر از محققان چتم هاوس منتشر كرده اند، غرب دريافته است كه در خلال درگيري هاي دهه اخير غرب با نقاطي از خاورميانه، ايران توانسته است به گسترش نفوذ خود در اين منطقه دست يابد به گونه اي كه اينك اكثر مردم و دولت هاي خاورميانه ايران را دوست دارند.

محققان مؤسسه سلطنتي انگليس گفته اند: موقعيت منطقه اي و ثبات داخلي ايران، افغانستان و عراق را به جمهوري اسلامي نزديك كرده است براساس اين گزارش ايران در موقعيت قدرت برتر منطقه اي قرار گرفته و از اين رو فرو نشاندن بسياري از بحران هاي منطقه اي بدون كمك ايران ميسر نيست.

17 محقق اين مؤسسه گفتند: برخلاف آمريكا، ايران از روابط خود با كشورهاي همسايه اعم از اين كه شيعه يا سني باشند، سود جسته و در موقعيت قدرت برتر منطقه قرار گرفته است.

اين گزارش مي افزايد: صريح بايد گفت كه ايران بسيار مهم است و در همان حال برخلاف آمريكا با كشورهاي خاروميانه بسيار نرم برخورد مي كند و اين سبب شده است كه از سوي همه كشورهاي خاورميانه و آسيا مورد استقبال قرار گيرد.

محققان اين مؤسسه افزوده اند: مسايل هسته اي ايران طي 3 سال گذشته نگراني هايي را در غرب پديد آورده است ولي با اين وجود كشورهاي منطقه خاورميانه در اين احساس با غرب شريك نيستند اكثر همسايگان ايران و اكثر كشورهاي خاورميانه احساس بدي از توانايي هاي هسته اي ايران ندارند در اين شرايط هماهنگ كردن منطقه خاورميانه با سياست هاي مبتني بر محدوديت غرب بسيار دشوار است.

محققان اين مؤسسه گفته اند: ساختار داخلي قدرت در ايران بسيار پيچيده است و سياست هاي منطقه اي ايران و نيز سياست هاي بين المللي آن به گونه اي است كه اكثر كشورهاي اين منطقه را به دنبال ايران مي كشاند.

چتم هاوس در گزارش تفصيلي خود افزوده است: آن دسته از كشورهاي خاورميانه نظير مصر و اردن كه هم پيمانان غرب هستند از ترس ملت هاي خود قادر نيستند روابط غيردوستانه اي با ايران داشته باشند. آنان اغلب و انمود مي كنند كه صميمانه ايران را دوست دارند.

محققان اين مؤسسه سلطنتي لندن آورده اند: اصول سياست هاي ايران شامل بسط نفوذ در ساختارهاي اقتصادي و فرهنگي منطقه، ثبات منطقه اي، تشكيل عراق متحد، گسترش بدبيني نسبت به سياست هاي آمريكا در اين گزارش با اشاره به نقش ايران در ثبات داخلي لبنان آمده است: درگيري اسرائيل در دو جبهه در ماه هاي ژوئن و ژوئيه با فلسطيني ها در غزه و با حزب الله در لبنان به ابعاد منطقه اي بي ثباتي افزوده است. در نتيجه ايران براي پر كردن خلاء منطقه اي پا پيش گذاشت. سهولت كار اين كشور موجبات پريشاني بازيگران اصلي در منطقه، يعني آمريكا و هم پيمانان اروپايي اش را فراهم آورد.

ايران يكي از قدرتمندترين و مهمترين كشورهاي منطقه به شمار مي رود كه نفوذ آن فراتر از مراكز حياتي در زنجيره خاورميانه، تركيه، قفقاز، آسياي مركزي و جنوب آسيا است. اين كشور اغلب از ديدگاه غربي هايي كه در فاصله دور از آن قرار دارند به عنوان كشوري غيرعربي بزرگ و بي تجربه ياد مي شود كه در نقطه انتهايي شرقي خاورميانه واقع است.

گزارش حاضر ايران را در كانون توجه در كنار همسايگانش قرار مي دهد و رابطه آن با كشورهاي مهم غربي و اروپايي به علاوه خاورميانه اي را مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار مي دهد. قدرت اين رابطه ها عامل اصلي در اعتماد به نفس ايران و قدرت هاي منطقه اي به شمار مي رود. سياست خارجي منطقه اي ايران كه اكثرا موذيانه و عامل بي ثباتي قلمداد مي شود در حقيقت تا حدود زيادي بطور كل عملگرايانه است و عموما در جهت اجتناب از تقابل است.

اين گزارشگران موسسه سلطنتي لندن در پاسخ به اين سؤال كه «موفقيت قوي ايران چگونه شكل گرفته است» نوشته اند: ايران در موقعيت قدرتمند منطقه اي قرار دارد و همكاري آن و تاثيرات مثبت آن براي كمك به فرونشاندن بسياري از آتش هايي كه هم اكنون شعله ور هستند، لازم است. زماني كه ايران احساس كند توسط نيروهاي خارجي تهديد مي شود اين توان را دارد تا بتواند منطقه را به آتشي مهيب تر گرفتار سازد.

در ادامه اين گزارش آمده است:
دلايل رشد نفوذ منطقه اي ايران كاملا روشن است. ايران محور ميان خاورميانه و آسيا است كه ضعف نظامي آن نبايد نفوذ فرهنگي، سياسي، و اقتصادي اين كشور بر منطقه را تحت الشعاع قرار دهد. آمريكا ممكن است در اعمال قدرت سخت از موقعيت برتري برخوردار باشد اما با همه توانايي هاي كه در پيروزي نظامي دارد، دولت بوش نشان داده كه فاقد توانايي لازم براي طرح ريزي مناسب در جاري ساختن آرامش پس از آن است.

دانش ايران از منطقه، تسلط بر زبان و فرهنگ، روابط عميق كهن و توانايي هاي اجرايي به اين كشور مزيت هايي در مقابله باغرب اعطاء كرده است. در حالي كه آمريكا تلاش دارد خاورميانه را تغيير داده و در آن اصلاحاتي به وجود آورد، ايران قصد دارد آموخته ها و يافته هاي خود را به كار گيرد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری