کد خبر ۲۹۸۶۶
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۹ - ۰۵ آذر ۱۳۸۶ - 26 November 2007
آمارصدور وتمدید کارت بازرگانی دراتاق تهران ازابتدای سال تا پایان آبان ماه، به مرز9450کارت نزدیک شد تا عملکرد 8ماهه اتاق بازرگانی پایتخت درصدوروتمدید مهم ترین کارت اقتصادی کشورنسبت به مدت مشابه سال گذشته 39 درصد رشد داشته باشد.


 
 اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران در 8ماه گذشته برای 9500فعال اقتصادی حوزه پایتخت،کارت بازرگانی صادرکرده ویا عضویت آنهارا تمدید کرده است.درهمین مدت برای بیش از 6/2 میلیارددلار کالا،فرم گواهی مبدا صادر شده است تا این مقدار کالا از حوزه فعالیت اتاق تهران به 104 کشور صادرشود.

ارزش کالاهای صادراتی از حوزه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران،در8 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل، بامعیار دلار،5/14 درصد وبا معیار ریال،16 درصد افزایش پیدا کرده است.دراین مدت کشور امارات عربی متحده به عنوان مقصد کالاهای ایرانی، جای خودرابه کشورهایی مثل ترکیه وهندوستان داده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بررسی آمارهای صدور گواهی مبدا، نشان می دهد حجم کالاهای صادراتی حوزه فعالیت اتاق تهران در8 ماه گذشته از نظر وزنی 5/21 درصد از مدت مشابه سال گذشته بیشتر بوده است که این حجم کالای صادراتی ارزشی معادل 2میلیاردو 668 میلیون دلار وازنظر ریالی نیز ارزشی معادل دوهزارو477میلیارد تومان داشته است.
آمارها نشان می دهد درطول 8ماه گذشته،25 هزارو275 فقره فرم گواهی مبدا دراتاق تهران صادرشده است که تقریبا با تعداد فرم های صادرشده درمدت مشابه سال قبل،برابراست.

بااین حال آمارهای ارایه شده بیانگر رشد 17 درصدی صدور گواهی مبدا درآبان ماه نسبت به مهرماه امسال است.واحدصدور گواهی مبدا اتاق تهران در یک ماه گذشته تعداد 3هزارو858 فقره فرم جدید صادرکرده است که ازنظر وزنی 13 درصد کمتر از ماه مهر است اما ازنظر ارزش ریالی، 5/43 درصد وازنظر ارزش دلاری، 43 درصد بیشتر از ماه مهراست.ظاهرا کاهش شاخصی که نشان دهنده حجم ووزن کالاهای صادراتی از حوزه اتاق تهران است به این دلیل بوده است که از صادرات کالاهای پرحجمی مثل گندم وسنگ های تزیینی کاسته شده ودرعوض بر صادرات مشتقات نفتی وکالاهای پتروشیمی افزوده شده است.

آمارها نشان می دهد پسته هم چنان کالای اول صادراتی حوزه اتاق تهران ازنظر ارزش دلاری است وپس از آن محصولات پتروشیمی دررتبه های بعد قرار گرفته اند.همین آمارها موید این نکته هستند که کشورامارات عربی متحده، رفته رفته جای خود را به عنوان کشورمقصد کالاهای صادراتی ایران، به کشورهایی مثل ترکیه وهندوستان داده است.

936صادر کننده عضو اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران در طول آبان ماه، به 104 کشور کالا صادرکرده اند که بیشترین مقداراین کالاها،به کشور هندوستان صادرشده است.

صدور 60 کارت بازرگانی درهرروز

آمارصدور وتمدید کارت بازرگانی دراتاق تهران ازابتدای سال تا پایان آبان ماه، به مرز9450کارت نزدیک شد تا عملکرد 8ماهه اتاق بازرگانی پایتخت درصدوروتمدید مهم ترین کارت اقتصادی کشورنسبت به مدت مشابه سال گذشته 39 درصد رشد داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،در8 ماه گذشته، 9446فعال اقتصادی کشور برای دریافت ویا تمدید کارت بازرگانی خود اقدام کرده اند که 3774 نفر بیشتر ازمدت مشابه سال گذشته است.
آمارها نشان می دهد درهرروز کاری اتاق تهران، به طور متوسط،60 کارت بازرگانی صادر ویا تمدید شده،این درحالی است که متوسط صدوروتمدید کارت بازرگانی درمدت مشابه سال گذشته،35 کارت بوده است.

این گزارش ها نشان می دهد تعداد کارت صادروتمدید شده درطول آبان ماه نیز ، 515 کارت بیشتر ازمدت مشابه سال گذشته بوده است.


 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
عکس