کد خبر: ۲۹۹۸۳
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۹ - ۰۷ آذر ۱۳۸۶ - 28 November 2007
زماني كه نمايندگان از ضعف عملكرد فرشيدي در وزارت آموزش و پرورش مي گفتند و او را استيضاح كردند دولت اين موضوع را نمي پذيرفت.

عصرایران - داريوش قنبري نماينده ايلام از احتمال تغيير مديريت وزارت آموزش و پرورش خبر داد.

وي در گفت و گو با خبرنگار عصر ايران (asriran.com) افزود: بر اساس شواهد موجود به احتمال زياد محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش بركنار و علي احمدي رييس دانشگاه پيام نور به جاي او به مجلس شوراي اسلامي معرفي شود.

قنبري تاكيد كرد: زماني كه نمايندگان از ضعف عملكرد فرشيدي در وزارت آموزش و پرورش مي گفتند و او را استيضاح كردند دولت اين موضوع را نمي پذيرفت.

عضو فراكسيون اقليت مجلس در ادامه با انتقاد از اعلام آمارهاي متناقض از ميزان تورم در كشور گفت: در حالي كه دولت ميزان تورم را 14 درصد اعلام كرده مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش رقم 24 درصد را ميزان تورم اعلام كرده است.

قنبري تصريح كرد: در عين حال به عقيده بسياري از نمايندگان تورم در كشور بيش از اين رقم ها است.
به عقيده من در مواد خوراكي و قوت مردم و مسكن ميزان تورم 100 درصد است.
نماينده ايلام خاطرنشان كرد: انتظار از دولت اين است كه واقعا راهكاري اساسي و عملي و جدي براي حل اين معضل بيانديشد تا مردم بيش از اين در معرض فشار نباشند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)