کد خبر ۲۹۹۹
تاریخ انتشار: ۱۵:۱۳ - ۲۰ شهريور ۱۳۸۵ - 11 September 2006
همچنين بررسي منابع مالي نظام سلامت و رفاه و چگونگي توزيع آن بر مبناي عدالت اجتماعي، بررسي طرح اصلاح قانون كار، بررسي اصلاح قانون تامين اجتماعي، بررسي طرح بهسازي و تنظيم مقررات قراردادهاي كار موقت، تدوين شاخص‌هاي بهره‌وري در سازمان‌هاي بيمه‌گر، بررسي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي (همراه با دفاتر ديگر) و نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي بر اساس شاخص اجراي برنامه به ترتيب ساير دستور كارهاي دفتر مطالعات اجتماعي را تشكيل مي‌دهند.

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اولويت هاي پژوهشي دفتر مطالعات اجتماعي خود را اعلام كرد.

به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش ها بررسي لايحه تشكيلات كلان دولت، بررسي و طراحي الگوي مناسب دولت در ايران، بررسي نظام جامع انتخاب و انتصاب مديران دستگاه‌هاي اجرائي، بررسي طرح ادغام آموزش پزشكي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بررسي ميزان امنيت غذايي در كشور (در شهر و روستا)، بررسي ميزان سرمايه اجتماعي در كشور و ارائه الگو و سياست مناسب براي بهبود آن، تدوين الگويي به منظور ايجاد هماهنگي و همسويي بين سند چشم‌انداز بيست ساله و سياست‌هاي كلي نظام با خط‌مشي‌هاي اجرائي و قوانين موضوعه (قانون برنامه، قوانين مصوب مجلس و مصوبات هيات دولت)، اصلاح قانون نظام پزشكي، اصلاح قانون بيمه همگاني خدمات درماني و بررسي – ميزان- اثربخشي مقررات و قوانين مصوب (ادواري مجلس) در ارتقاي سلامت اولويت‌هاي پژوهشي اول تا دهم دفتر مطالعات اجتماعي مركز پژوهش ها را تشكيل مي‌دهند.

همچنين بررسي منابع مالي نظام سلامت و رفاه و چگونگي توزيع آن بر مبناي عدالت اجتماعي، بررسي طرح اصلاح قانون كار، بررسي اصلاح قانون تامين اجتماعي، بررسي طرح بهسازي و تنظيم مقررات قراردادهاي كار موقت، تدوين شاخص‌هاي بهره‌وري در سازمان‌هاي بيمه‌گر، بررسي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي (همراه با دفاتر ديگر) و نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي بر اساس شاخص اجراي برنامه به ترتيب ساير دستور كارهاي دفتر مطالعات اجتماعي را تشكيل مي‌دهند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها