کد خبر ۳۰۲۸۸
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۲ - ۱۲ آذر ۱۳۸۶ - 03 December 2007


 

معاون سازمان سنجش آموزش كشور با اعلام تعيين و نهايي شدن ضرايب دروس براي اعمال در كنكور، آخرين جزييات نحوه اعمال سوابق تحصيلي داوطلبان در كنكور سراسري را تشريح كرد.

دكتر ابراهيم خدايي در گفت‌وگو با ايسنا در اين باره گفت:‌ بر اساس كليات مصوبه پنجاه و چهارمين جلسه كميته مطالعه و و برنامه‌ريزي كنكور و در راستاي اجراي طرح جديد نحوه پذيرش و گزينش دانشجو، سوابق تحصيلي براي ديپلمه‌هاي نظام جديد آموزش متوسطه سالهاي 84، 85 و 86 كه امتحانات آنها به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است، تا ميزان 15 درصد در گزينش نهايي اعمال خواهد شد.

وي با اشاره به جداول تاثير سوابق تحصيلي در كنكور 87 گفت: نمرات تراز شده سوابق تحصيلي داوطلبان ملاك خواهد بود.

دكتر خدايي همچنين اظهار كرد: سوابق تحصيلي فقط براي فارغ‌التحصيلان سال سوم دبيرستان (ديپلم) رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم معارف اسلامي كه در سالهاي 1384، 1385 و 1386 امتحانات آنها به صورت نهايي و كشوري برگزار شده است. براي بقيه داوطلبان 100 درصد نمره آزمون ملاك گزينش خواهد بود.

به گفته وي، داوطلبان از نظر تاثير سوابق تحصيلي به دو دسته تطابق و عدم تطابق نوع ديپلم با گروه آزمايشي ثبت‌نامي تقسيم مي‌شوند كه درصد تاثير و ضرايب دروس اعلام شده است.

وي با اشاره به گروه اول داوطلبان كه سوابق تحصيلي آنها با گروه آزمايشي انتخابي آنها تطابق دارد، اظهار كرد: سوابق تحصيلي براي داوطلباني كه نوع مدرك ديپلم آنان با گروه آزمايشي انتخابي متناسب باشد، به ميزان 15 درصد در نمره كل كنكور آنان لحاظ خواهد شد. به عبارت ديگر در اين روش، سوابق تحصيلي براي ديپلمه‌هاي رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني كه ديپلم خود را از طريق شركت در امتحانات نهايي در سالهاي 84 و 85 و 86 اخذ كرده‌اند، اعمال مي‌شود.

وي با اشاره به گروه دوم داوطلبان كنكور 87، خاطرنشان كرد: در اين گروه، نوع ديپلم داوطلبان با گروه آزمايشي انتخابي متناسب نيست كه سوابق تحصيلي ديپلمه‌هاي غيرمرتبط با گروه آزمايشي براساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسري تا 15 درصد محاسبه مي‌شود، به عبارت ديگر ميزان تاثير سوابق تحصيلي ديپلمه‌هاي غيرمرتبط با نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب به مواد آزمون گروه‌هاي آزمايشي مختلف و با درنظر گرفتن ضرايب دروس در زيرگروههاي مربوط برابر است.

به گفته معاون سازمان سنجش، ميزان تاثير سوابق تحصيلي براي داوطلبان داراي ديپلم متناسب با گروه آزمايشي 15 درصد و براي داوطلبان داراي ديپلم غيرمتناسب با گروه آزمايشي تا 15 درصد در نمره كل كنكور آنان اعمال مي‌شود.


اعمال 5 درصدي سوابق تحصيلي براي كنكوريهاي گروه آزمايشي هنر

وي در خصوص نحوه محاسبه سوابق تحصيلي براي شركت كنندگان گروه آزمايشي هنر، اظهار كرد: از آنجا كه براي داوطلبان اين رشته آزموني سراسري و نهايي برگزار نشده است، سوابق تحصيلي اين دسته از داوطلبان تا 5 درصد در نمره كل كنكور آنان اعمال مي‌شود.


تراز نمرات دروس بر اساس فرمول خاص

دكتر خدايي با بيان اينكه نمرات دروس داوطلبان كنكور براي اعمال در نمره كل آنان تراز خواهد شد، گفت: نمرات اين دروس بر اساس فرمول خاصي تراز مي‌شود و اين اقدام نيز با هدف قابل مقايسه شدن نمره‌ها براي نمره كل سازي انجام مي‌شود. همچنين از آنجا كه سطح دشواري امتحانات نهايي در سالهاي ختلف متفاوت بوده است، بنابراين اين نمرات براي تاثير مطلوب در نمره كل كنكور داوطلبان تراز مي‌شود.

وي با بيان اينكه آموزش و پرورش در 4 زير گروه مختلف به داوطلبان ديپلم ارائه مي‌كند، اظهار كرد: تعداد دروس امتحانات نهايي داوطلبان حدود 10 درس است كه طي آن سازمان سنجش در پي آن بود كه مشخص كند چند درصد از داوطلبان در گروه‌هاي آزمايشي مرتبط با ديپلم خود در كنكور شركت مي‌كنند كه در اين راستا مشخص شد 98 درصد شركت كننده‌هاي گروه آزمايشي رياضي، 7/97 درصد داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي و 91 درصد داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني داراي ديپلم مرتبط با گروه آزمايشي انتخابي خود هستند و به طور كلي 94 درصد داوطلبان در گروه‌هاي آزمايشي مرتبط با ديپلم خود در كنكور سراسري شركت مي‌كنند.


ميزان ضرايب دروس براي اعمال در كنكور

دكتر خدايي با اشاره به نهايي شدن جداول ضرايب سوابق تحصيلي داوطلبان كنكور 87 اظهار كرد: بر اين اساس براي ديپلمه‌هاي رياضي فيزيك كه در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني شركت كرده‌اند نمرات دروس عمومي و ميانگين وزني دروس جبر و احتمال،‌ هندسه 2، حسابان، فيزيك 3 و آزمايشگاه و شيمي 4 و آزمايشگاه ، براي ديپلمه‌هاي علوم تجربي كه در گروه آزمايشي علوم تجربي شركت كرده‌اند نمرات دروس عمومي و زمين شناسي، رياضي 3،‌ زيست شناسي 2 و فيزيك 3 و آزمايشگاه و شيمي 3 و آزمايشگاه براي ديپلمه‌هاي علوم انساني كه در گروه آزمايشي علوم انساني شركت كرده‌اند دروس عمومي، ادبيات فارسي تخصصي و آرايه‌هاي ادبي ، تاريخ ايران و جهان 2، جغرافياي 2، جامعه شناسي 2 و فلسفه و منطق و براي ديپلمه‌هاي علوم و معارف اسلامي كه در گروه آزمايشي علوم انساني شركت كرده‌اند نمرات دروس زبان فارسي تخصصي، عربي 3 ويژه علوم معارف، اصول و عقايد 2 ، تفسير و علوم قرآني 2 ، اخلاق 2، زبان خارجي 3 ، ادبيات فارسي تخصصي، تاريخ اسلام 2، جامعه شناسي 2 و فلسفه و منطق براي اعمال در نمره كل كنكور داوطلبان اعمال خواهد شد.

وي همچنين با اشاره به تعيين جدول ضرايب سوابق تحصيلي براي داوطلبان داراي ديپلم غير متناسب با گروه آزمايشي انتخابيشان در كنكور 87 اظهار كرد: بر اين اساس براي ديلمه‌هاي رياضي، فيزيك شركت كننده در گروه آزمايشي علوم تجربي نمرات دروس زبان فارسي 3، ادبيات فارسي 3، عربي 3، تعليمات ديني و قرآن 3، زبان خارجي 3، حسابان ، فيزيك 3 و آزمايشگاه، شيمي 3 و آزمايشگاه تا ميزان 12/12 درصد در نمره كل آزمون سراسري آنان لحاظ خواهد شد.

وي افزود: براي ديپلمه‌هاي علوم تجربي شركت كننده در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني نمرات دروس عمومي، فيزيك 3 و آزمايشگاه و شيمي 3 و آزمايشگاه تا ميزان 1/11 درصد در نمره كل كنكور آنان تاثير گذار خواهد بود.

همچنين براي ديپلمه‌هاي رياضي فيزيك شركت كننده در گروه آزمايشي علوم انساني علاوه بر دروس عمومي نمرات دروس حسابان نيز به ميزان 16/6 درصد در نمره كل كنكور آنان اعمال خواهد شد.

دكتر خدايي با اشاره به ديپلمه‌هاي علوم انساني شركت كننده در گروه علوم رياضي و فني اظهار كرد: براي اين دسته از داوطلبان تنها نمرات دروس عمومي و تا ميزان 71/4 درصد اعمال خواهد شد.

همچنين براي ديپلمه‌هاي علوم تجربي شركت كننده در گروه آزمايشي علوم انساني نيز علاوه بر دروس عمومي نمره درس رياضي 3 تا 84/5 درصد در نمره كل آنان اعمال خواهد شد.

به گفته دكتر خدايي براي ديپلمه‌ها علوم انساني شركت كننده در گروه آزمايشي علوم تجربي نمرات دروس عمومي به همراه عربي 3 ويژه علوم انساني تا ميزان 02/4 درصد براي محاسبه نمره كل كنكور آنان محاسبه خواهد شد.

همچنين براي كليه ديپلمه‌هاي رياضي، تجربي، انساني شركت كننده در گروه آزمايشي هنر نمرات دروس عمومي به همراه ميانگين دروس رياضي و فيزيك براي ديپلمه هاي رياضي فيزيك و علوم تجربي تا 35/5 درصد در نمره كل آزمون سراسري آنان محاسبه خواهد شد. همچنين براي كليه ديپلمه‌هاي شركت كننده در گروه آزمايشي زبان نيز تنها نمرات دروس عمومي و تا ميزان 15 درصد در نمره كل كنكور آنان اعمال خواهد شد.

معاون سازمان سنجش در خاتمه خاطر نشان كرد: باقي نمره كل داوطلبان آزمون سراسري سال 87 از طريق تاثير نمرات آزمون سراسري آنان اعمال خواهد شد.
 
 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری