کد خبر ۳۰۵۲۸۹
گزارش لحظه به لحظه:
تیم ملی والیبال ایران در سومین مسابقه خود در جام قهرمانان قاره ها، مغلوب روسیه شد. ملی پوشان ایران در این مسابقه، با وجود ارائه یک بازی خوب، بویژه در دو ست اول، نهایتاً 3 بر صفر مغلوب روسیه شدند.
عصر ایران - تیم ملی والیبال ایران در سومین مسابقه خود در جام قهرمانان قاره ها، مغلوب روسیه شد. ملی پوشان ایران در این مسابقه، با وجود ارائه یک بازی خوب، بویژه در دو ست اول، نهایتاً 3 بر صفر مغلوب روسیه شدند. روسیه دو ست نخست را 25 بر 23 به سود خود تمام کرد و در ست سوم 25 بر 19 بر ایران غلبه کرد.

گزارش زنده مسابقه ایران و روسیه پیش روی شماست:

تیم ملی والیبال ایران از ساعت 10:40 امروز به وقت تهران، در جام قهرمانان قاره ها در ژاپن، به مصاف روسیه می رود. این سومین مسابقه ایران در این رقابت هاست. ایران در مسابقه اول 3 بر 1 مغلوب برزیل شد و در مسابقه دوم 3 بر 2 ایتالیا را شکست داد. روسیه در مسابقه اول خود 3 بر 1 مغلوب ایتالیا شد ولی ژاپن را 3 بر صفر برد.

ایران در جمع شش تیم حاضر در این رقابت ها، هم اکنون با 2 امتیاز در رتبه پنجم و روسیه با 3 امتیاز در رتبه چهارم قرار دارد. برزیل، آمریکا و ایتالیا فعلا در رتبه های اول تا سوم جدول این مسابقات قرار دارند. برزیل با کسب 6 امتیاز از دو بازی، بخت نخست قهرمانی در جام قهرمانان قاره هاست.

تیم ملی ایران تا پایان این جام، امیر غفور را به علت آسیب دیدگی در اختیار ندارد. غفور یکی از مهره های کلیدی تیم خولیو ولاسکو بود.

روسیه قهرمان المپیک 2012 لندن است و امروز ملی پوشان ایران در برابر این حریف قدر کار سختی در پیش دارند.

***

بازی با سرویس روس ها شروع شد و با جاخالی بچه های ایران، اولین امتیاز به ما رسید.

سرویس ایران، دریافت و آبشار موفق روسیه. ایران 1 - روسیه 1

سرویس روسس ها به تور برخورد کرد.

سرویس ایران، دریافت و سپس آبشار ناموفق روسی ها. ایران 3 - روسیه 1

سرویس روسیه، دریافت و آبشار موفق روس ها.

سرویس آرام روس ها، دریافت و آبشار موفق از میرزاجانپور. ایران 4 - روسیه 2

سرویس ایران، دریافت و آبشار خوب از روس ها.

سرویس پرشی روس ها، دریافت و آبشار موفق از بچه های ایران.

سرویس ایران، دو رفت و برگشت و آبشار موفق روس ها.

سرویس از روسیه، دریافت و آبشار ناکام بچه های ایران.

سرویس روس ها، دریافت و این بار آبشار موفق میرزاجانپور. ایران 6 - روسیه 5

سرویس سعید معروف، دریافت و آبشار موفق روسیه.

سرویس بازیکن روس، دریافت دشوار و آبشار بد. توپ بچه های ایران به تور برخورد کرد.

سرویس پرشی بازیکن روس، یک رفت و برگشت و دفاع عالی مدافعان ایران. توپ در زمین روسیه خوابید. ایران 7 - روسیه 7

سرویس پرشی محکم فرهاد قائمی، دریافت و سپس آبشار موفق از روس ها. ایران 7 - روسیه 8

وقت استراحت فنی

سرویس پرشی بازیکن روس، دریافت و آبشار خوب از میرزاجانپور.

سرویس از ایران، دریافت و سپس آبشار موفق از مهاجم الکسی. ایران 8 - روسیه 9

سرویس روس ها ... خطای تور از مدافع روسیه. ایران 9 - روسیه 9

سرویس پرشی از ایران، دریافت و سپس آبشار موفق از روس ها. ایران 9 - روسیه 10

سرویس پرشی ایلیخ از روسیه، دریافت و سپس آبشار عالی معروف. ایران 10 - روسیه 10

سرویس پرشی میرزاجانپور، دریافت و آبشار از روس ها، دفاع خوب ایران.

سرویس میرازجانپور، دریافت و آبشار موفق از روس ها. ایران 11 - روسیه 11

سرویس موزرسکی از روسیه، یک رفت و برگشت و آبشار وحشتناک میخائیلوف از روسیه. ایران 11 - روسیه 12

سرویس بازیکن روس به اوت رفت. ایران 12 - روسیه 12

سرویس از ایران ... خطای تور از بچه های ما. ایران 12 - روسیه 13

سرویس روس ها، دریافت و سپس  آبشار خوب میرزاجانپور. ایران 13 - روسیه 13

سرویس از ایران، دریافت و جاخالی روس ها. ایران 13 - روسیه 14

سرویس پرشی روس ها، دریافت و آبشار عادل غلامی که به اوت رفت. ایران 13 - روسیه 15

سرویس پرشی روس ها، دریافت و آبشار ناموفق از بچه های ایران. ایران 13 - روسیه 16

وقت استراحت فنی دوم

سرویس از روسیه، دریافت و سپس آبشار خوب فرهاد قائمی. ایران 14 - روسیه 16

سرویس قائمی، دریافت و آبشار روس ها، دفاع خوب بچه های ایران. ایران 15 - روسیه 16

سرویس قائمی یکراست به اوت رفت. ایران 15 - روسیه 17

سرویس پرشی روس ها هم یکراست به اوت رفت. ایران 16 - روسیه 17

سرویس پرشی غلامی، دو رفت و برگشت، آبشار موفق روس ها. ایران 16 - روسیه 18

سرویس پرشی روس ها ... تور! ایران 17 - روسیه 18

سرویس شهرام محمودی ... اوت! ایران 17 - روسیه 19

سرویس پرشی جانانه روس ها، دریافت و سپس اسپک موفق محمودی. ایران 18 - روسیه 19

سرویس میرزاجانپور، دریافت و سپس آبشار موفق روس ها. ایران 18 - روسیه 20

سرویس پرشی روس ها، دریافت و سپس آبشار جانانه محمودی. ایران 19 - روسیه 20

سرویس ایران، دریافت و ناقص روس ها ... و امتیاز برای ایران. ایران 20 - روسیه 20

تقاضای وقت استراحت از مربی روسیه

سرویس پرشی موسوی، دریافت و آبشار موفق میخائیلوف. ایران 20 - روسیه 21

سرویس روسیه، دریافت و آبشار بچه های ایران، دفاع موفق روسیه. ایران 20 - روسیه 22

تقاضای وقت استراحت از خولیو ولاسکو

سرویس روسیه، دریافت و سپس آبشار ناموفق از شهرام محمودی. ایران 20 - روسیه 23

سرویس ساده روس ها، دریافت و سپس آبشار موفق قائمی. ایران 21 - روسیه 23

سرویس ایران، دریافت و سپس آبشار روس ها، دفاع خوب ایران. ایران 22 - روسیه 23
 
سرویس ایران، دریافت و آبشار موفق روس ها. ایران 22 - روسیه 24

تقاضای وقت استراحت از ولاسکو.

روس ها یک امتیاز تا پیروزی فاصله دارند.


سرویس ساده روس ها، دریافت و آبشار موفق از قائمی. ایران 23 - روسیه 24

تقاضای وقت استراحت از مربی روسیه.

سرویس قائمی، دریافت و سپس آبشار محکم و موفق روس ها. ایران 23 - روسیه 25

پایان ست اول: روسیه 1 - ایران 0

ست دوم باسرویس قائمی آغاز شد. اولین امتیاز برای روس ها.

سرویس روس ها ... اوت!

سرویس ایران ... تور! ایران 1 - روسیه 2

سرویس میخائیلوف، دریافت و اسپک موفق ایران.

سرویس محمودی، هفت رفت و برگشت و امتیاز برای روس ها. ایران 2 - روسیه 3

سرویس روس ها، اشتباه بچه های ایران و امتیاز برای روس ها. ایران 2 - روسیه 4

تقاضای وقت استراحت از ولاسکو. دو پاس و حرکت ناقص از بچه های ایران، دلیل تقاضای این وقت استراحت بود.

سرویس پرشی روس ها، دریافت و سپس آبشار خوب محمودی. ایران 3 - روسیه 4

سرویس میرزاجانپور، دریافت و آبشار موفق روس ها. ایران 3 - روسیه 5

سرویس روس ها، دریافت، پاس و آبشار خوب فرهاد قائمی. ایران 4 - روسیه 5

سرویس موسوی، جاخالی روس ها و امتیاز برای روسیه.

سرویس ساده روس ها و جاخالی از سعید معروف. ایران 5 - روسیه 6

سرویس از ایران، یک رفت و برگشت، آبشار ناموفق قائمی. ایران 5 - روسیه 7

سرویس پرشی روس ها، دریافت، پاس و آبشار خوب میرزاجانپور. ایران 6 - روسیه 7

سرویس پرشی قائمی، دریافت و آبشار موفق روس ها. ایران 6 - روسیه 8

وقت استراحت فنی اول

سرویس روس ها، دریافت، پاس و آبشار خوب غلامی.

سرویس غلامی، دریافت و آبشار جانانه روس ها. ایران 7 - روسیه 9

سرویس روس ها ... اوت! ایران 8 - روسیه 9

سرویس محمودی ... اوت! ایران 8 - روسیه 10

سرویس پرشی روس ها ... اوت! ایران 9 - روسیه 10

سرویس میرزاجانپور پرشی، یک رفت و برگشت و آبشار محکم فرهاد قائمی. ایران 10 - روسیه 10

سرویس میرزاجانپور ... امتیاز سرویس. ایران 11 - روسیه 10

سرویس میرازجانپور ... اوت! ایران 11 - روسیه 11

سرویس پرشی روس ها ... اوت! ایران 12 - روسیه 11

سرویس موسوی، دریافت، پاس و آبشار روس ها، و دفاع عالی از بچه های ایران. ایران 13 - روسیه 11

سرویس موسوی ... و امتیاز برای روسیه.

سرویس روس ها، یک رفت و برگشت، اّبشار روس ها و دفاع ایران که به اوت رفت. ایران 13 - روسیه 13

سرویس روس ها، دریافت و اسپک خوب میرزاجانپور.

سرویس روس ها، دریافت و اسپک موفق روس ها. ایران 14 - روسیه 14

سرویس پرشی روس ها، سه رفت و برگشت، پاس بریده و آبشار خوب از عادل غلامی. ایران 15 - روسیه 14

سرویس قائمی، سه رفت و برگشت و امتیاز برای روس ها. ایران 15 - روسیه 15

سرویس روس ها ... و امتیاز برای این تیم. ایران 15 - روسیه 16

وقت استراحت فنی

سرویس روس ها پرشی و محکم، دریافت و جاخالی بچه های ایران. ایران 16 - روسیه 16

سرویس از ایران، دریافت و اسپک موفق روس ها. ایران 16 - روسیه 17

سرویس روس ها، دریافت و اسپک خوب از میرازجانپور. ایران 17 - روسیه 17

سرویس از ایران، دریافت و آبشار خوب موزرسکی. ایران 17 - روسیه 18

سرویس روس ها، دریافت، پاس و آبشار عالی محمودی. ایران 18 - روسیه 18

سرویس از ایران، دریافت، پاس و آبشار میخائیلوف، و نهایتاً دفاع خوب بچه های ایران. ایران 19 - روسیه 18

تقاضای وقت استراحت از مربی روسیه.

سرویس میرازجانپور ساده، دریافت و آبشار موفق از میاخائیلوف. ایران 19 - روسیه 19

سرویس موزرسکی، دریافت، پاس و جاخالی محمودی که به اوت رفت. ایران 19 - روسیه 20

سرویس روس ها ... تور! ایران 20 - روسیه 20

سرویس موسوی ... تور! ایران 20 - روسیه 21

سرویس ساده روس ها، دو رفت و برگشت، اسپک فرهاد قائمی و دفاع موفق روس ها. ایران 20 - روسیه 22

تقاضای وقت استراحت از ولاسکو.

ولاسکو نگران است.

سرویس ساده روس ها، دریافت و اسپم موفق محمودی.

سرویس ایران، دریافت و آبشار جانانه روس ها. ایران 21 - روسیه 23

سرویس روس ها، سه رفت و برگشت و آبشار موفق روس ها. ایران 21 - روسیه 24

بعید است این ست را ببریم!

سرویس روس ها، دریافت و آبشار خوب محمودی. ایران 22 - روسیه 24

سرویس فرهاد قائمی، یک رفت و برگشت و دفاع خوب ایران. ایران 23 - روسیه 24

تقاضای وقت استراحت از مربی روسیه.

مربی روسیه باز هم لحظه ای که ما به امتیاز 23 رسیدیم تقاضای وقت استراحت کرد!

سرویس پرشی فرهاد قائمی، یک رفت و برگشت، دریافت عالی بچه های ایران، پاس و اسپک ناموفق! ایران 23 - روسیه 25

پایان ست دوم: روسیه 2 - ایران 0

ست سوم با سرویس روس ها شروع شد. اولین امتیاز برای ایران.

سرویس غلامی هم امتیاز سرویس داد. ایران 1 - روسیه 1

سرویس میخائیلوف، دریافت بد میرزاجانپور و امتیاز برای روس ها. ایران 1 - روسیه 2

سرویس میخائیلوف ... اوت! ایران 2- روسیه 2

سرویس بچه های ایران، دریافت و اسپک روس ها، دفاع خوب سعید معروف.

سرویس از شهرام محمودی و امتیاز. ایران 4 - روسیه 2

سرویس ایران، یک رفت و برگشت و جاخالی روس ها که به اوت رفت. ایران 5 - روسیه 2

سرویس ایران، یک رفت و برگشت و اسپک موسوی که به اوت رفت. ایران 5 - روسیه 3

سرویس پرشی روس ها، دریافت و اسپک خوب میرزاجانپور. ایران 6 - روسیه 3

سرویس میرزاجانپور به اوت رفت.

سرویس پرشی روس ها ... خطای سرویس. ایران 7 - روسیه 4

سرویس پرشی موسوی، دریافت و آبشار روس ها، دریافت و اوت! ایران 7 - روسیه 5

سرویس روسیه، یک رفت و برگشت، خطای تور از مهاجم روسیه. ایران 8 - روسیه 5

وقت استراحت فنی

سرویس ایران، دریافت و آبشار موفق روس ها. ایران 8-روسیه6

سرویس روس ها ... آبشار معروف ... خطای روس ها. ایران 9 - روسیه 6

سرویس فرهاد قائمی ... اوت! ایران 9 - روسیه 7

سرویس روس ها ... خطای بازیکنان ایران. ایران 9 - روسیه 8

سرویس روس ها ... و امتیاز سرویس! ایران 9 - روسیه 9

تقاضای وقت استراحت از ولاسکو
 
سرویس روس ها ... تور! ایران 10 - روسیه 9


سرویس ایران و امتیاز برای روسیه.

سرویس روسیه، دریافت و آبشار ... اوت. ایران 10 - روسیه 11

حمزه زرینی جایگزین میرزاجانپور شد

سرویس روسیه و امتیاز برای ایران.

سرویس ایران، یک رفت و برگشت و امتیاز برای روسیه.

سرویس پرشی روس ها یکراست به اوت رفت. ایران 12 - روسیه 12

سرویس حمزه زرینی ... و یک امتیاز برای روس ها!

سرویس روس ها، دو رفت و برگشت و باز هم امتیاز برای روس ها. ایران 12 - روسیه 14

تقاضای وقت استراحت از ولاسکو

سرویس روس ها پرشی، دریافت، اسپک و اوت! ایران 12 - روسیه 15

سرویس روس ها، باز هم پرشی، دو رفت و برگشت و امتیاز برای ایران.

سرویس پرشی موسوی ... تور! ایران 13 - روسیه 16

وقت استراحت فنی

سرویس ساده روس ها، دریافت، پاس و اسپک خوب. ایران 14 - روسیه 16

سرویس سعید معروف، دریافت و آبشار موفق روس ها. ایران 14 - روسیه 17

سرویس روس ها ... اوت! ایران 15 - روسیه 17

رحمان داوودی جایگزین شهرام محمودی شد.

سرویس قائمی، دریافت و آبشار جانانه میخائیلوف. ایران 15 - روسیه 18

سرویس روس ها، دریافت بد و آبشار بلافاصله روس ها. ایران 15- روسیه 19

سرویس روس ها، سه رفت و برگشت و باز هم آبشار وحشتناک میخائیلوف. ایران 15 - روسیه 20

دیگر باید شکست را بپذیریم!


سرویس روس ها، دریافت و اسپک موفق میرزاجانپور. ایران 16 - روسیه 20

سرویس ایران، دریافت و آبشار موفق روس ها. ایران 16- روسیه 21

سرویس روس ها ... اوت! ایران 17-روسیه 21

شهرام محمودی جایگزین رحمان داوودی شد.

سرویس ایران، دریافت و آبشار موفق موزرسکی. ایران 17- روسیه 22

سرویس روس ها، یک رفت و برگشت و خطای تور بازیکن روس. ایران 18 - روسیه 22

سرویس میرزاجانپور، خطای روس ها و ایران 19 - روسیه 22

سرویس میرزاجانپور، دریافت و آبشار موفق روس ها. ایران 19 - روسیه 23

سرویس روس ها، دریافت، پاس و اسپک قائمی که به اوت رفت. ایران 19 - روسیه 24

سرویس روس ها ... اوه! امتیاز سرویس. ایران 19 - روسیه 25

پایان بازی: روسیه 3 - ایران 0

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری