کد خبر ۳۰۷۰۹
تاریخ انتشار: ۲۳:۵۱ - ۱۷ آذر ۱۳۸۶ - 08 December 2007
محسن کچوئی


چندي قبل رئيس جمهور محترم، کميته اي را موظف نمود تا با مطالعه و بررسي کارشناسانه وضعيت موجود بانکداري در ايران ، پيشنهادات و راهکارهائی را براي وضعيت بهينه نظام بانکي در ايران تهيه نمايند . به نظر ميرسد چنانچه اعضاء اين کميته صرفا ازميان همان عزيزاني انتخاب شوند که در گذشته يا حال حاضر دست اندرکار نظام بانکي بوده اند، هماني بدست ميآيد که تا کنون بوده است و کمتر کسي حاضر است تا با ارائه يک راه حل بنيادين Dissolution بپذيرد که بسياري از کرده هاي خود وي مقرون به خطا بوده است .

بنابر اين در اين گفتار تلاش شده است تا از زاويه اي تازه به موضوع بانکداري در ايران توجه شود و شايد هواي تازه اي در اين خانه دميده شود.

موضوع بانکداري در دنياي امروز يکي از اساسي ترين موضوعات مورد علاقه و توجه دولتها و اقتصاددانان است، چرا که بازار پولي کشور ها در دست بانکداران است و تاثير پول بر اقتصاد  يک کشور امري است انکار ناپذير و به طبع کنترل نقدينگي و مديريت منابع پولي در يک کشور از جمله آثار و تبعات يک نظام بانکداري موفق در دنياست .  

تعريف بانکداري بطور کلي در کشور ما متفاوت از تمامي دنياست، در ايران بانکها محل نگهداري وجوه نقد و منابع مالي مشتريان هستند و البته در تعامل با مشتريان بعضاً همان پولها يا منابع را گاهي و تحت شرايط ويژه اي به مشتريان مي پردازند.

به هر حال اين روند با اين فرض که چاره ديگري براي مشتريان بانکها وجود ندارد تا سالهاي گذشته باعث شده بود تا هر گونه رقابت ميان بانکها در جذب مشتري بي معني باشد و اين موضوع که کدام بانک چه ميزان منابع جذب کرده و مي کند و چگونگي اين منابع به لحاظ ميزان و زمان ماندگاري در بانک اگر هم مطرح بود در سطح آمار و اعداد و اعلاميه هاي مجمع پسند مطرح می گردید.

در هر حال امروز اين روند رو به تغيير است بگونه اي که موضوع رقابت بين بانکهاي حتي دولتي به مقوله اي جدي تبديل شده است مقوله اي که متاسفانه بدليل فقدان استراتژي و برنامه ريزي کلان و منطبق با استانداردهاي روز بانکداري در دنيا گاهي به بيراهه ی، بازي با کميت ها کشيده شده است.

هدف از بيان مقدمه فوق يادآوري روزگار بي رقابتي در بانکداري ايران و روزهاي تازه رقابت بي حاصل در ميان بانکها بود و هست. و آنچه در پي مي آيد پيشنهادی تازه براي بانکهاست. پيشنهادي که به دليل انطباق با استانداردهاي روز بانکداري دنيا مي تواند مورد توجه جدي بانکها در روزگار رقابت قرار گيرد و از آن مهمتر موجب تغيير مسير و جهت در بانکداري و رويکرد آن نسبت به مشتريان بزرگ گردد.

فرض اول در بيان پيشنهاد فوق اين است که مردم يا مشتريان ، ديگر مجبور نيستند منابع مالي خودشان را به بانکها بسپارند يا به عبارت ديگر مجبور نيستند با بانکهاي معين و محدودي که جملگي سرويسهاي مشابهي ارائه مي کنند کار کنند. در اين صورت مردم و مشتريان ترجيح مي دهند تا با مقايسه خدمات و ويژگيهاي بانکها با يکديگر، بانکي را به بانکهاي ديگر ترجيح دهند که خدمات روانتر، آسانتر و از همه مهمتر بانکي که منافع آنها را در نظر گرفته باشد را انتخاب کنند.

در اين ميان تفکيک ميان مشتريان کوچک و بزرگ و توجه و احترام به نيازهاي هر يک از آنها موجب تبديل شدن بانک به يک بانک شلوغ و کم بازده يا خلوت و پربازده مي شود بگونه اي که بي توجهي و برخورد يکدست با مراجعه کنندگان به بانک کمک شاياني به تبديل شدن يک بانک به بانکي از نوع اول مينمايد، بانکي که بدليل تراکم مشتري و کم بازدهي در صورتيکه خصوصي باشد و از رانت و امتياز ويژه اي برخوردار نباشد به زودي رو به نابودي و ورشکستگي خواهد رفت.

مشتري بخصوص از نوع بزرگ و داراي منابع، انتظارات ويژه اي از بانک دارد شايد به همين دليل است که در بعضي بانکها حتي در محل شعب، فضاي معيني را براي پذيرائي و ارائه خدمات به اين مشتريان در نظر مي گيرند.

بي توجهي به اين انتظارات در سالهاي اخير باعث شده تا مشتريان گذشته ولي بزرگ برخي بانکهاي دولتي به اين فکر بيافتند که امروزه خود بانک جديدي را تاسيس نموده اند. آنها انتظارات ويژه خود را که در بانکهاي دولتي همواره به آنها توجهي نميشد  در بانکهاي جديد خود جستجو مي کنند .


اين مشتريآن در تمامي بانکها وجود دارند و غفلت از نياز هاي آنان ميتواند موجب از دست دادن آنها شود ، موضوعي که اگر چه در گذشته موضوع مهمي به حساب نميآمد اما امروزه يک هشدار جدي براي بانکهاست .

در دنيا موسساتي وجود دارند که خارج از بانکها اين اتفاقات را مورد بررسي و تحليل قرارداده و نتايج تحقيقات خود را به بانکها ميفروشند، وجود چنین موسساتی دلیل بر اهمیت رویکرد بانکداری در جلب رضایت مشتریان بزرگ می باشد.

اين مشتريان در سالهاي گذشته بدليل آنکه حتي بانکهاي خوصي نيز با مديريت و ذهنيت مديران دولتي اداره ميشده اند ترجيح داده اند که منابع خود را به بيرون از مرزها انتقال دهند اتفاقي که بعنوان يک هشدار جدي بايستي مورد توجه تمامي بانکداران ايراني قرار گيرد.

مشتريان بزرگ انتظار دارند تا بانکها تمامي استقلال خود را در محدوده معيني به آنها واگذارند اين انتظار ساده در دنياي بانکداري امروز اصطلاحا “Corporate Banking Services” يا بانکداري براي مشتريان بزرگ ناميده ميشود .

حذف صفت استقلال در محدوده معين موجب تبديل اين نوع از خدمات به خدمات عادي بانکي که اساسا هر بانکي به مشتريان خود ارائه ميکند ، مي گردد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری