کد خبر ۳۰۷۴۶
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۵ - ۱۸ آذر ۱۳۸۶ - 09 December 2007


روساي قوه قضاييه كشورهاي اسلا‌مي، در پايان اجلا‌س دوروزه خود كه روزهاي پاياني هفته گذشته در تهران برگزار شد، بر تشكيل دبيرخانه اين اتحاديه در تهران و تسريع در شروع به كار اتحاديه همكاري‌هاي قوه قضاييه كشورهاي اسلا‌مي تاكيد كردند.

40 كشور اسلا‌مي شركت‌كننده در اين اجلا‌س، همچنين بيانيه‌اي صادر كردند كه شرح آن را مي‌خوانيد:

ما روساي قوه قضاييه كشورهاي اسلا‌مي شركت‌كننده در اولين كنفرانس روساي قوه قضاييه كشورهاي اسلا‌مي در تهران، جمهوري اسلا‌مي ايران از 13 تا 15 آذرماه 1386 هجري شمسي برابر با 23 تا 25 ذيقعده 1428 هجري قمري مطابق با 4 تا 6 دسامبر 2007 ميلا‌دي با الهام از تعاليم عاليه اسلا‌مي كه ارزش والا‌يي براي عدالت قائل است بدان سان اشعار مي‌دارد: آسمان‌ها و زمين براساس عدل استوارند و بر اين اساس به تمامي انسان‌ها امر فرموده كه در همه اعمال خود با عدالت رفتار كنند، با اعتقاد به اينكه حقوق اساسي و آزادي‌هاي جهان‌شمول در اسلا‌م بخش جدايي‌ناپذير دين اسلا‌م هستند و اصولا‌ هيچكس حق ندارد اين حقوق و آزادي‌ها را به صورت كلي يا جزئي به حالت تعليق درآورد يا آنهايي را كه فرامين الزام‌آور الهي هستند نقض كرده يا ناديده بگيرد، همان‌گونه كه در قرآن‌كريم تصريح شده است: <لقد كرمنا بني آدم> با تاكيد بيشتر به تعهدات و تلا‌ش‌هاي كشورهاي اسلا‌مي براي پيشبرد و حمايت از حقوق بشر كه در سطح جهان پذيرفته شده و با در نظر گرفتن جايگاه ويژه معاهدات حقوق بشري و قوانين داخلي كشورهاي اسلا‌مي با عنايت به مذهب، مليت، سوابق متنوع تاريخي و فرهنگي آنها، با در نظر گرفتن اين واقعيت كه تبيين و پيشبرد اصول و مفاهيم بنيادي نظام حقوقي و قضايي اسلا‌مي موجب تضمين ارتقاي موقعيت و نقش اين نظام در بين ديگر نظام‌هاي قضايي اصلي جهان مي‌شود و با مورد شناسايي قرار دادن اهميت همكاري حقوقي و قضايي ميان كشورهاي اسلا‌مي به منظور هماهنگ كردن مواضع آنها در محافل منطقه‌اي و بين‌المللي براي مقابله با چالش‌هاي حقوقي و فرهنگي عليه آنها با يقين به اينكه ايجاد يك اتحاديه همكاري قواي قضاييه كشورهاي اسلا‌مي مقدمه‌اي براي تحقق اهداف و منافع مشترك حقوقي آنها به ويژه براي توسعه همكاري و تبادل تجربيات در زمينه‌هاي حقوقي و قضايي ميان كشورهاي اسلا‌مي مطابق با نظام‌هاي قضايي آنها است:

1- بر ضرورت حمايت و پيشبرد حقوق بشر بر اساس تعاليم و اصول اسلا‌مي در پرتو اهميت خاص كرامت انسان در اسلا‌م تاكيد مي‌كند.

2- بر نقش اساسي قوه قضاييه در حمايت و پيشبرد حقوق بشر در كشورهاي اسلا‌مي و اهميت همكاري بيشتر در بين كشورهاي جهان اسلا‌م در اين زمينه تاكيد مي‌كند.

3- كشورهاي اسلا‌مي را به اتخاذ تدابير مقتضي و عنايت ويژه به حقوق قربانيان جرائم ترغيب مي‌كند.

4- از تمامي كشورهاي جهان درخواست مي‌كند با در نظر گرفتن تعهدات خود طبق حقوق بين‌الملل در برخورداري از آزادي بيان و مطبوعات توسط افراد و رسانه‌ها، بر اصل مسووليت و عدم توهين به مقدسات و مذاهب الهي تاكيد و از هيچ تلا‌شي فروگذار ننمايند.

5- تمام اشكال و مظاهر تروريسم را مغاير تعاليم و اصول اسلا‌مي دانسته و شديدا محكوم مي‌نمايند.

6- بر اهميت انجام مطالعات توسط قوه قضاييه كشورهاي اسلا‌مي در خصوص روش‌هاي موثر و هماهنگ و اتخاذ استراتژي هماهنگ عليه تمام انواع جرائم سازمان‌يافته مانند تروريسم، مواد مخدر، قاچاق اسلحه و انسان، جرائم رايانه‌اي و پولشويي تاكيد مي‌كند.

7- تاكيد مي‌نمايد كه مقامات قضايي كشورهاي اسلا‌مي از هيچ تلا‌شي براي ارتقاي همكاري‌هاي حقوقي و قضايي و تبادل تجربيات ميان خود در سطوح و زمينه‌هاي مختلف دريغ ننمايند.

8- بر اين اساس تصميم مي‌گيرد به منظور پيشبرد و محقق نمودن اهداف و مقاصد كشورهاي اسلا‌مي در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي و به ويژه در پيشبرد نظام‌هاي حقوقي كشورهاي اسلا‌مي و فرآيند تدوين و توسعه تدريجي حقوق بين‌الملل اتحاديه همكاري‌قواي قضاييه كشورهاي اسلا‌مي را تاسيس نمايند. ‌

9- همچنين تصميم مي‌گيرد كه به منظور تنظيم و نهايي نمودن اساسنامه اتحاديه فوق‌الذكر، در جلساتي كه در تهران و تحت رياست دبيركل كنفرانس تشكيل مي‌شود، يك گروه از كارشناسان حقوقي بين‌الدولي قواي قضاييه يا دادستاني كشورهاي اسلا‌مي (بدون محدوديت در تعداد اعضا) دعوت تا متعاقبا اساسنامه را به كنفرانس بعدي سران قضايي كشورهاي اسلا‌مي كه در سال 2008 در كشور پادشاهي عربستان سعودي برگزار مي‌شود براي بررسي و تصويب تقديم نمايد، تصميم نهايي از نظر تصويب اساسنامه مورد اشاره موكول به تاييد آن توسط مراجع ذيربط كشورهاي اسلا‌مي خواهد بود. ‌

10- با پيشنهاد جمهوري اسلا‌مي ايران جهت تشكيل دبيرخانه اتحاديه فوق‌الذكر در تهران موافقت مي‌نمايد. ‌

11- مراتب امتنان و تشكر خود را به جمهوري اسلا‌مي ايران براي برگزاري اولين كنفرانس روساي قوه قضاييه كشورهاي اسلا‌مي و خوشامدگويي گرم و ميهمان‌نوازي سخاوتمندانه نسبت به شخصيت‌ها و شركت‌كنندگان در اجلا‌س ابراز مي‌‌دارد. ‌

12- از رياست محترم قوه قضاييه جمهوري اسلا‌مي ايران درخواست مي‌نمايد كه تصميم‌هاي اولين كنفرانس روساي قوه قضاييه كشورهاي اسلا‌مي را به منظور اجرايي نمودن آنها پيگيري نمايد. ‌ در پايان نمايندگان هيات‌هاي شركت‌كننده در اولين اجلا‌س روساي قوه قضاييه كشورهاي اسلا‌مي مراتب سپاس و تشكر خود را از رهبر معظم انقلا‌ب اسلا‌مي حضرت‌آيت‌ا... خامنه‌اي به خاطر راهنمايي‌ها و ارشادات حكيمانه و حمايت از تشكيل اتحاديه روساي قوه قضاييه كشور‌هاي اسلا‌مي با هدف اتحاد و همگرايي و همدلي بيشتر اعلا‌م نمودند.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
عکس