کد خبر ۳۰۷۵۹
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۴ - ۱۸ آذر ۱۳۸۶ - 09 December 2007
شادی آذری

 

 

نام كشور: نائورو
درصد افراد سيگاري: 54درصد
جمعيت: 13528 درآمد خالص ملي: 6/67ميليون دلار
سهم هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 1/5ميليون دلار
درصد هزينه سيگار از كل درآمد ملي: ‌5/7درصد 

                                                                                                                     

 

نام كشور: گينه
درصد افراد سيگاري: 52درصد
جمعيت: 9/9ميليون نفر
درآمد خالص ملي: 1/4ميليارد دلار
سهم هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 293ميليون دلار
درصد هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 2/7درصد  

 

 

نام كشور: ناميبيا
درصد افراد سيگاري: 50درصد
جمعيت: 2ميليون نفر
درآمد خالص ملي: 6/6ميليارد دلار
سهم هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 461ميليون دلار
درصد هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 9/6درصد  

 

 

نام كشور: كنيا
درصد افراد سيگاري: 49درصد
جمعيت: 9/36ميليون نفر
درآمد خالص ملي: 4/21ميليارد دلار
سهم هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 5/1ميليارد دلار
درصد هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 9/6درصد 

 

 

نام كشور: بوسني و هرزگوين
درصد افراد سيگاري: 48درصد
جمعيت: 5/4ميليون نفر
درآمد خالص ملي: 6/13ميليارد دلار
سهم هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 904ميليون دلار
درصد هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 7/6درصد  

 

 

نام كشور: صربستان و مونته‌نگرو
درصد افراد سيگاري: 47درصد
جمعيت: 8/4ميليون نفر
درآمد خالص ملي: 2/42ميليارد دلار
سهم هزينه‌ سيگار از كل درآمد ملي: 8/2ميليارد دلار
درصد هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 5/6درصد 

 

 

نام كشور: مغولستان
درصد افراد سيگاري: 47درصد
جمعيت: 9/2ميليون نفر
درآمد خالص ملي: 6/2ميليارد دلار
سهم هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 158ميليون دلار
درصد هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 5/6درصد  

 

 

نام كشور: يمن
درصد افراد سيگاري: 45درصد
جمعيت: 2/22ميليون نفر
درآمد خالص ملي: 9/16ميليارد دلار
سهم هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 1ميليارد دلار
درصد هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 2/6درصد 

 

 

نام كشور: سائوتوم اند پرينسيپ
درصد افراد سيگاري: 44درصد
جمعيت: 200000
درآمد خالص ملي: 7/155ميليون دلار
سهم هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 5/9ميليون دلار
درصد هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 1/6درصد 

 

 

نام كشور: تركيه
درصد افراد سيگاري: 44درصد
جمعيت: 1/71ميليون نفر
درآمد خالص ملي: 3/384ميليارد دلار
سهم هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 4/22ميليارد دلار
درصد هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 5/8درصد

 

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری