کد خبر: ۳۰۷۵۹
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۴ - ۱۸ آذر ۱۳۸۶ - 09 December 2007
شادی آذری

 

 

نام كشور: نائورو
درصد افراد سيگاري: 54درصد
جمعيت: 13528 درآمد خالص ملي: 6/67ميليون دلار
سهم هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 1/5ميليون دلار
درصد هزينه سيگار از كل درآمد ملي: ‌5/7درصد 

                                                                                                                     

 

نام كشور: گينه
درصد افراد سيگاري: 52درصد
جمعيت: 9/9ميليون نفر
درآمد خالص ملي: 1/4ميليارد دلار
سهم هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 293ميليون دلار
درصد هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 2/7درصد  

 

 

نام كشور: ناميبيا
درصد افراد سيگاري: 50درصد
جمعيت: 2ميليون نفر
درآمد خالص ملي: 6/6ميليارد دلار
سهم هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 461ميليون دلار
درصد هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 9/6درصد  

 

 

نام كشور: كنيا
درصد افراد سيگاري: 49درصد
جمعيت: 9/36ميليون نفر
درآمد خالص ملي: 4/21ميليارد دلار
سهم هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 5/1ميليارد دلار
درصد هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 9/6درصد 

 

 

نام كشور: بوسني و هرزگوين
درصد افراد سيگاري: 48درصد
جمعيت: 5/4ميليون نفر
درآمد خالص ملي: 6/13ميليارد دلار
سهم هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 904ميليون دلار
درصد هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 7/6درصد  

 

 

نام كشور: صربستان و مونته‌نگرو
درصد افراد سيگاري: 47درصد
جمعيت: 8/4ميليون نفر
درآمد خالص ملي: 2/42ميليارد دلار
سهم هزينه‌ سيگار از كل درآمد ملي: 8/2ميليارد دلار
درصد هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 5/6درصد 

 

 

نام كشور: مغولستان
درصد افراد سيگاري: 47درصد
جمعيت: 9/2ميليون نفر
درآمد خالص ملي: 6/2ميليارد دلار
سهم هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 158ميليون دلار
درصد هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 5/6درصد  

 

 

نام كشور: يمن
درصد افراد سيگاري: 45درصد
جمعيت: 2/22ميليون نفر
درآمد خالص ملي: 9/16ميليارد دلار
سهم هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 1ميليارد دلار
درصد هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 2/6درصد 

 

 

نام كشور: سائوتوم اند پرينسيپ
درصد افراد سيگاري: 44درصد
جمعيت: 200000
درآمد خالص ملي: 7/155ميليون دلار
سهم هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 5/9ميليون دلار
درصد هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 1/6درصد 

 

 

نام كشور: تركيه
درصد افراد سيگاري: 44درصد
جمعيت: 1/71ميليون نفر
درآمد خالص ملي: 3/384ميليارد دلار
سهم هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 4/22ميليارد دلار
درصد هزينه سيگار از كل درآمد ملي: 5/8درصد

 

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)