کد خبر ۳۰۹۹۳
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۵ - ۲۱ آذر ۱۳۸۶ - 12 December 2007
به عنوان نماینده مردم در شورای شهر ، سهم تحقیقات را در تصمیم گیری های مهم شورا و مدیریت شهری ناکافی دانسته و از مجموعه مقنن و مدیریت شهری می خواهم که این جایگاه را به فرصتی برای نمایش محقق نمودن شایسته و بایسته مدیریت پژوهش محور تبدیل نموده و خود نیز از تمام توان خود در این راه بهره می جویم .


روزهاي پاياني آذر ماه هر سال بهانه اي است كه با يادآوري ابرو باد ومه خورشيد و فلك و با مدد تابلوهاي تبليغاتي نهادها و موسسات مختلف به يادآوريم كه در هفته پژوهش قرار داريم و پاس بداريم پژوهش و پژوهشگران را !!

به گزارش فردا، مرتضي طلايي در ادامه آخرين مطلب خود در سايت شخصي اش نوشت : اما آيا به واقع اين دو مفهوم يعني پژوهش و پژوهشگردر جايگاه و پايگاه واقعي خود در جامعه قرار دارند؟ سهم تحقيق و كار علمي در تصميم گيري خرد و كلان دستگاه ها و نهادهاي ما چه ميزان است ؟ پايگاه هايي كه كار ويژه اساسي آنها تحقيق است با چه سهمي از موفقيت و پيشرفت روبرو بوده اند؟

هر ساله حدود 120 ميليارد دلار در جهان براي پژوهش هزينه مي شود كه 115 ميليارد دلار آن توسط كشورهاي پيشرفته و تنها 5 ميليارد دلار آن توسط كشورهاي درحال توسعه به اين بخش تخصيص مي يابد .

عضو شوراي شهر تهران ادامه داده است : در كشور ما سهم بودجه تحقيقاتي در سال83 به 73%،در سال85 به 67% و در سال 85 ،64% توليد ناخالص ملي بوده است در حالي كه بودجه تحقيقاتي كشورهاي پيشرفته بيش از 2%توليد ناخالص ملي است و اين امر در حالي اتفاق افتاده است كه بر اساس قانون برنامه چهارم تو سعه در سال 88، سهم پژوهش هاي عملي كشور از توليد ناخالص ملي بايد به 3% برسد .

بايد به يادآوريم كه اساسا پژوهش با 2 هدف عمده صورت مي گيرد:نخست ، بسط علم و كشف نادانسته هاي بشري و ثانيا حل مشكلات و بهبود كيفيت زندگي كه هر دوي آنها به جز تكليفي مادي ، تكليفي معنوي و ديني بر دوش همه ما است اما متاسفانه امر پژوهش در كشور بيشتر به شكلي توصيفي مورد بحث قرار گرفته و در مقاطعي چون هفته پژوهش به صورت نمادين اهميت آن مورد تاكيد قرار مي گيرد .

وي در ادامه با اشاره به سفارشات مقام معظم رهبري درباره اهميت تحقيق و پژوهش نوشته است : نداي رهبر فرزانه انقلاب در سال 84خطاب به جامعه علمي كشور در مورد ضرورت تحقق جنبش نرم افزاري ،بازتاب اهميت و ضرورت اين بحث است كه عالي ترين مقام نظام خواهان تحقق آن به صورت جنبش فراگير مي شود ، اما آنچه كه بايد به عنوان موانع اصلي تحقق هدف پژوهش محوري به ويژه در نهادهاي اجرايي ما بدان نگريست ، نخست اعتقاد به عقل فردي به جاي عقل جمعي باشد كه موجبات تصميم گيري هاي بدون كار كارشناسي مي شود عدم وجود چشم انداز و سياستي مدون در حوزه پژوهش ،كمبود پژوهشگران كارآمد و حرفه اي بدون جهت گيري گروهي يا مادي، خلع عميق ميان حوزه هاي تحقيقاتي و اجرايي ،نهادينه نشدن پژوهش در جامعه ،نظام اطلاع رساني ناكارا و غيرفعال براي آگاه سازي جامعه از نتايج تحقیقات، خلع قوانين موضوعه مناسب در حوزه پژوهش به ويژه براي حمايت از پژوهشگران ،فقدان شجاعت تصميم گيري هاي بنيادي براي تغيير در ساختار ها و طرق تصميم گيري بدون تحقق ،فقدان نوآوري در تحقيقات و ميل به كپي كاري ،نگاه كمي به تحقيق و پژوهش در دانشگاه ها و تبديل آن به ابزاري براي ارتقاء شغلي و صدهامورد اين چنيني را بايد از موانع اصلي پژوهش در كشور شمرد و برای چاره جویی آن ،سازماندهی یک برنامه مدون و قوی جهت جذب و حمایت از پژوهشگران حذف مقررات دست و پا گیر و تثبیت قوانین مناسب ، تخصیص و ساماندهی مرکزی برای هماهنگ کردن امر پژوهش در کشور ،انطباق ضوابط ساختاری ،اداری و مالی موجود با روش هایی که پژوهشگر محور بوده و راه تصمیم گیری بدون تحقیق را مسدود نماید . زمینه سازی ارتباط دقیق بخش های تحقیقاتی و اجرایی و راهکارهایی از این دست را بایدمدنظر قرار داد.

بیش و پیش از همه موارد فوق نیز،تثبیت فرهنگی و اشاعه این فرهنگ میان آحاد جامعه مورد نیاز است که امیدوارم هفته پژوهش به این سهم کمک کند .

به عنوان نماینده مردم در شورای شهر ، سهم تحقیقات را در تصمیم گیری های مهم شورا و مدیریت شهری ناکافی دانسته و از مجموعه مقنن و مدیریت شهری می خواهم که این جایگاه را به فرصتی برای نمایش محقق نمودن شایسته و بایسته مدیریت پژوهش محور تبدیل نموده و خود نیز از تمام توان خود در این راه بهره می جویم .

بار دیگر آرزو می کنم که این هفته یادآوری برای مدیران جهت جدی گرفتن و قرار دادن پژوهش در جایگاه واقعی خود باشد .

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
عکس