کد خبر ۳۱۰۴
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۰ - ۲۲ شهريور ۱۳۸۵ - 13 September 2006
این واکسن هم اکنون درحال گذران دوران نهایی آزمایش برروی کیس های مختلف است وبزودی بعنوان دستاوردی بی نظیردرجهان درمحافل علمی معتبروعمومی طرح موضوع خواهدشد.

یک دانشمندایرانی موفق به کشف واکسنی منحصربه فردشد.

به گزارش "البرز" این دانشمندایرانی که نامی ازوی برده نشده درپروژه ای چندساله برروی طرحی مطالعه وتحقیق نموده است که محصول آن واکسن ضداعتیاد است .

وی که ازپژوهشگران موسسه انستیتوپاستورایران است موفق شده است واکسنی راتولیدکندکه تاکنون نظیری ازآن درهیج کشوری تولیدومشابه دیگر ندارد.

این واکسن هم اکنون درحال گذران دوران نهایی آزمایش برروی کیس های مختلف است وبزودی بعنوان دستاوردی بی نظیردرجهان درمحافل علمی معتبروعمومی طرح موضوع خواهدشد.

یک منبع آگاه به خبرنگارالبرزگفت : نتیجه ماحصل ازمصرف واکسن فوق برای دانشمندان وناظرین قطعی است ولی چون این کشف دردنیانظیرمشابه نداردبایدتمامی کیس های موردتائید درتولیدیک واکسن راگذرانده وبرروی موجودات مختلف موردآزمایش قرارگیردتاواکنش این موجودات به آن موردارزیابی وکارنامه ای برایش تهیه شود.

وی نحوه عمل این واکسن رااینگونه توصیف میکندکه , واکسینه شده پس ازاستفاده ازآن نسبت به اشتیاقات  ایجاد شونده ازموادمخدرکورشده ولذتی ازاستعمال این موادنخواهدبردازهمین رورغبتی برای وی باقی نمیماندتاربسوی این موادبرود.

وی تاثیرگذاری واکسن فوق رابرروی تریاک ومشتقات آن قطعی دانست .

امیداست سرنوشت اطلاع رسانی جهانی این کشف بزرگ به سرنوشت اطلاع رسانی واکسن ضدایدزوحسادتهای سیاسی دراعلام آن مبتلانشود.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری