کد خبر ۳۱۲۶
تاریخ انتشار: ۱۴:۰۸ - ۲۲ شهريور ۱۳۸۵ - 13 September 2006
باتوجه به طرح آمایش سرزمین که از سوی دفتر استعدایابی و قهرمان پروری تهیه شده، 6 گروه ورزشهای پایه، ورزشهای ملی و محبوب، رشته های ورزشی مدال آور، ورزش های شانس مدال، ورزش های منتخب طرح و ورزش ویژه هر استان در نظر گرفته شده است تا استانها منهای 4 گروه مشترک در طرح، بر اساس ظرفیتها و قابلیتهای موجود دست به سرمایه گذاری بزنند.

با توجه به تاکید معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی در راستای توسعه کمی و کیفی ورزش به ویژه در بخش قهرمانی و بهره گیری از تمامی ظرفیتهای موجود در استانهای کشور باتوجه به استعدادها و نخبگان ورزشی، طرح آمایش سرزمین رشته های ورزشی موردتوجه قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری ورزش ایران، باتوجه به طرح آمایش سرزمین که از سوی دفتر استعدایابی و قهرمان پروری تهیه شده، 6 گروه ورزشهای پایه، ورزشهای ملی و محبوب، رشته های ورزشی مدال آور، ورزش های شانس مدال، ورزش های منتخب طرح و ورزش ویژه هر استان در نظر گرفته شده است تا استانها منهای 4 گروه مشترک در طرح، بر اساس ظرفیتها و قابلیتهای موجود دست به سرمایه گذاری بزنند.

1- ورزش های پایه: شامل رشته های ورزشی شنا، ژیمناستیک و دوومیدانی است که به لحاظ اهمیت این ورزشها به لحاظ تعدد مدال در مسابقات جهانی، المپیک و آسیایی و همچنین اساس و زیربنایی برای سایر رشته های ورزشی در 30 استان کشور در نظر گرفته شده است.

2 – ورزش های ملی و محبوب: شامل رشته های ورزشی کشتی و فوتبال است و این دو رشته ورزشی به لحاظ گرایشات مردمی در اکثر استان های کشور و همچنین کسب مدال های متعدد در مسابقات المپیک، جهانی و آسیایی در رشته کشتی، برای تمامی استان های کشور منظور شده است.

3 - رشته های ورزشی مدال آور: شامل رشته های کاراته، تکواندو، جودو و ووشو است که به لحاظ توسعه کمی و کیفی این ورزشها در چند سال اخیر و همچنین کسب مدالهای رنگارنگ در مسابقات جهانی، المپیک و آسیایی، جایگاه ویژه ای را در ورزش کشور به خود اختصاص داده اند که در استانهای کشور باتوجه به زیرساختها و استعدادهای موجود، ادارات کل تربیت بدنی استانها موظف اند از بین این چهار رشته، دو رشته ورزشی را انتخاب کنند.

4 – ورزش های شانس مدال: از رشته های ورزشی قایقرانی، تیراندازی و تیراندازی با کمان تشکیل شده است. باتوجه به تعداد مدال در این رشته ها و همچنین استعدادهای موجود در برخی استانهای کشور و روند رو به رشدی که این رشته ها در سال های اخیر داشته اند، دو رشته از این سه رشته برای استانهای کشور پیش بینی شده است. استانهایی که دارای امکانات و زیرساخت های ورزش قایقرانی هستند یکی از دو رشته تیراندازی و تیراندازی با کمان را نیز انتخاب نموده و جهت توسعه کمی و کیفی این دو رشته فعالیت می کنند. استان هایی که فاقد شرایط و امکانات توسعه رشته قایقرانی هستند می توانند در هر دو رشته تیراندازی و تیراندازی با کمان و یا حداقل یکی از این دو رشته فعالیت کنند.

5 – ورزشهای منتخب طرح: در این بخش حداقل 5 رشته ورزشی جزء ورزشهای منتخب هر استان قرار گرفته است. باتوجه به نظرات فدراسیونهای ورزشی، ادارات کل تربیت بدنی استانها و جمعیت ورزشی رشته موردنظر، رشته های ورزشی برخلاف تقسیم بندی انجام شده تا مرحله چهارم برای هر استان متفاوت است.

6 – آخرین تقسیم بندی انجام شده مربوط به ورزش ویژه هر استان است که باتوجه به امکانات و شرایط موجود هر استان، یک یا دو رشته ورزشی توسط استان مربوطه انتخاب و معرفی شده است. محوریت در انتخاب رشته ویژه در حقیقت زیرساختها و امکانات موجود در هر استان است که می تواند حداقل در جهت توسعه کمی رشته موردنظر مفید واقع شود. رشته های ورزشی معرفی شده در جداول هر استان در بخش پنجم یعنی ورزشهای منتخب طرح در هر سال مورد ارزیابی قرار گرفته و این امکان وجود دارد که در سال های آتی، رشته یا رشته هایی از طرح خارج و رشته ورزشی دیگری که فعالیت بیشتری داشته است، جایگزین شود.

ورزش های منتخب طرح آمایش سرزمین رشته های ورزشی به همراه ورزش ویژه هر استان به قرار زیر از سوی دفتر استعدادیابی و قهرمان پروری سازمان آماده شده است:

آذربایجان شرقی:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – شمشیربازی 2 – والیبال 3 – دوچرخه سواری 4 – هندبال 5 – شطرنج
ورزش ویژه استان: اسکی

 آذربایجان غربی:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – والیبال 2 – بوکس 3 – هاکی 4 – بسکتبال 5 – کوهنوردی (سنگنوردی)
ورزش ویژه استان: تنیس

اردبیل:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – وزنه برداری 2 – بدمینتون 3 – دوچرخه سواری 4 – والیبال 5 – بسکتبال
* ورزش ویژه استان: اسکی

اصفهان:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – هندبال 2- شمشیربازی 3 – وزنه برداری 4 – بسکتبال 5 – والیبال 6 – بدمینتون
* ورزش ویژه استان: کوهنوردی

ایلام:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – وزنه برداری 2 – هندبال 3 – والیبال 4 – بسکتبال 5 – هاکی

بوشهر:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – بیس بال 2 – وزنه برداری 3 – هندبال 4 - تنیس روی میز 5 – بسکتبال
* ورزش ویژه استان: گلف

 تهران:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – والیبال 2 – بسکتبال 3 – شمشیربازی 4 – وزنه برداری 5 – بیس بال 6 - هندبال
* ورزش ویژه استان: اسکی - کوهنوردی

چهارمحال و بختیاری:
* ورزشهای منتخب طرح: 1 – هندبال 2- بسکتبال 3 – دوچرخه سواری 4 – تنیس روی میز 5 – وزنه برداری
* ورزش ویژه استان: اسکی

 خراسان رضوی:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – بوکس 2 – بسکتبال 3 – دوچرخه سواری 4 – هندبال 5 – والیبال 6 – بسکتبال
* ورزش ویژه استان: اتومبیلرانی و موتورسواری

خراسان شمالی:
*ورزش های منتخب طرح: 1 – سوارکاری 2 – بسکتبال 3 – والیبال 4 - کوهنوردی (سنگنوردی) 5 – بیس بال
* ورزش ویژه استان:

خراسان جنوبی:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – بسکتبال 2 – تنیس روی میز 3 – بوکس 4 – والیبال 5 – دوچرخه سواری
* ورزش ویژه استان: چوگان

 خوزستان:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – وزنه برداری 2 – بوکس 3 – تنیس روی میز 4 – بسکتبال 5 – والیبال 6 – کبدی
* ورزش ویژه استان: گلف – اسکواش

زنجان:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – بدمینتون 2 – دوچرخه سواری 3- هاکی 4 – بسکتبال 5 – کوهنوردی (سنگنوردی)
* ورزش ویژه استان: نجات غریق

 سمنان:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – هاکی 2 – بسکتبال 3 – والیبال 4 – وزنه برداری 5 - بدمینتون
* ورزش ویژه استان: کوهنوردی

 سیستان و بلوچستان:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – کبدی 2 – بوکس 3 – والیبال 4 – بدمینتون 5 – دوچرخه سواری
* ورزش ویژه استان: کوهنوردی و نجات غریق

فارس:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – وزنه برداری 2 – بسکتبال 3 – بدمینتون 4 – والبیال 5 – هندبال
* ورزش ویژه استان: اسکی

 قزوین:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – تنیس روی میز 2 - وزنه برداری 2 – دوچرخه سواری 4- والبیال 5 – بسکتبال
ورزش ویژه استان: کوهنوردی

 قم:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – بدمینتون 2 – وزنه برداری 3 – هندبال 4 – بسکتبال 5 – دوچرخه سواری
* ورزش ویژه استان: بیس بال

کردستان:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – تنیس روی میز 2 – بسکتبال 3 – هندبال 4 – بوکس 5 – والیبال
* ورزش ویژه استان: کوهنوردی

کرمان:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – بیس بال 2 – تنیس 3 – هندبال 4 - دوچرخه سواری 5 – والیبال 6 - بسکتبال
* ورزش ویژه استان: موتورسواری و اتومبیلرانی

کرمانشاه:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – بوکس 2 – وزنه برداری 3 – والیبال 4 – کبدی 5 – هاکی
* ورزش ویژه استان: کوهنوردی (سنگنوردی)

کهکیلویه و بویراحمد:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – هاکی 2 – هندبال 3 – کبدی 4 – تنیس روی میز 5 – کوهنوردی
* ورزش ویژه استان: اسکی

گلستان:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – والیبال 2 – بسکتبال 3 – کبدی 4 – هاکی 5 – وزنه برداری 6 - اسکواش
* ورزش ویژه استان: سوارکاری – چوگان

گیلان:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – وزنه برداری 2 – بوکس 3 – شطرنج 4 – بدمینتون 5 - والیبال
* ورزش ویژه استان: نجات غریق – بولینگ

لرستان:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – بوکس 2 – هاکی 3 – کبدی 4 – هندبال 5 – والیبال
* ورزش ویژه استان: چوگان

مازندران:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – هندبال 2 – والیبال 3 – بسکتبال 4 – تنیس روی میز 5 – وزنه برداری 6 – هاکی
* ورزش ویژه استان: نجات غریق – دوچرخه سواری

مرکزی:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – دوچرخه سواری 2 – هندبال 3 – وزنه برداری 4 – والیبال 5 – تنیس روی میز
* ورزش ویژه استان: کوهنوردی - گلف

هرمزگان:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – وزنه برداری 2 – هندبال 3 - والیبال 4 – تنیس روی میز 5 – بسکتبال
* ورزش ویژه استان: اسکی – وزنه برداری

 همدان:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – شمشیربازی 2 – بسکتبال 3- هندبال 4 – والیبال 5- کوهنوردی (سنگنوردی)
* ورزش ویژه استان: اسکی – وزنه برداری

یزد:
* ورزش های منتخب طرح: 1 – شمشیربازی 2 – دوچرخه سواری 3 – هندبال 4 – اسکواش 5 – وزنه برداری 6 – والبیال
* ورزش ویژه استان: موتورسواری و اتومبیلرانی

این گزارش حاکیست، دفتر استعدادیابی و قهرمان پروری سازمان تربیت بدنی آمادگی دارد نقطه نظرات ادارات کل تربیت بدنی استان ها و فدراسیون های ورزشی را در خصوص طرح آمایش سرزمین رشته های ورزشی دریافت کرده و در صورت نیاز به جابجایی رشته در بخش ورزش های منتخب طرح، براساس اجماع نظر فدراسیون ها و ادارات کل تربیت بدنی اقدامات لازم را به عمل آورد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری