کد خبر ۳۱۳۶۵
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۴ - ۲۶ آذر ۱۳۸۶ - 17 December 2007
انتظار می رود با آغاز مرحله دوم سهمیه بندی بنزین و اعلام سهمیه های جدید از دیروز، این میزان مخالفت با عرضه آزاد بنزین نیز افزایش پیدا کند.
نیمی از مردم تهران با سهمیه بندی بنزین موافق، نیم دیگر مخالف، بیش از سه‏پنجم با عرضه آزاد بنزین مخالف، میزان رضایت از سهمیه بندی به تدریج در حال کاهش و احتمال انتظاری برای تغییر سهیمه های مقرر توسط دولت زیاد است.

به گزارش "الف"، براساس افکارسنجی یک نهاد عمومی دانشگاهی، حدود 50 درصد مردم تهران با سهمیه بندی بنزین موافق، تاحدودی موافق و کاملا موافقند، 61 درصد با عرضه آزاد بنزین مخالف و کاملا مخالف، میزان رضایت از اجرای آن به تدریج در حال کاهش و احتمال انتظاری برای تغییر سهمیه های مقرر توسط دولت زیاد است.

بنابراین گزارش، این افکارسنجی که با حجم نمونه 1201 نفر، به روش نمونه گیری چند مرحله ای و از شهروندان مناطق 22 گانه تهران صورت گرفته است نشان می دهد، نزدیک به نیمی از مردم تهران با سهمیه بندی بنزین موافق، کاملا موافق و تاحدودی موافق بوده و نیمی دیگر با آن مخالف و کاملا مخالفند.

مقایسه نتایج این نظرسنجی در دو مقطع مختلف همچنین نشان می دهد، میزان مخالفان سهمیه بندی بنزین به تدریج در حال افزایش است. این امر می تواند نشانگر ضعف در اجرای سهمیه بندی از جنبه های گوناگون باشد. بنابراین نتایج، میزان موافقان و تاحدودی موافقان سهمیه بندی از 57 درصد مقطع اول به 49.9 درصد در مقطع دوم کاهش یافته و به همین میزان بر میزان مخالفین افزوده شده است.

21.5 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی اظهار داشته اند، روزانه بین 1 تا 3 لیتر، 15.7 درصد بین 4 تا 6 لیتر، 10.3 درصد بین 10 تا 19 لیتر، 4.7 درصد بین 7 تا 9 لیتر، 3.7 درصد بین 20 تا 29 لیتر و 2.5 درصد بین 30 تا 49 لیتر بنزین مصرف می کنند.

این نظرسنجی همچنین نشان می دهد افکار عمومی نسبت به عرضه آزاد بنزین نظر چندان مساعدی ندارد به گونه ای که 8.1 درصد با عرضه آزاد بنزین کاملا موافق، 22.1 درصد موافق، 7.5 درصد تاحدودی موافق (مجموعا 37.7 درصد موافق، کاملا موافق و تاحدودی موافق) ، 34 درصد مخالف و 26.8 درصد کاملا مخالف (مجموعا 60.8 درصد مخالف و کاملا مخالف) این امر هستند. 1.5 درصد نیز اظهار نظری نکرده اند.

مقایسه تطبیقی دو مقطع مورد بررسی در نظرسنجی نشان می دهد بر میزان مخالفان عرضه آزاد بنزین در مقطع اخیر به میزان اندکی نیز افزوده شده است.

انتظار می رود با آغاز مرحله دوم سهمیه بندی بنزین و اعلام سهمیه های جدید از دیروز، این میزان مخالفت با عرضه آزاد بنزین نیز افزایش پیدا کند.

نتایج نظرسنجی این نهاد دانشگاهی همچنین نشان می دهد، افکار عمومی نسبت به ثبات در سهمیه های مقرر بنزین از سوی دولت اطمینان چندانی ندارد. به گونه ای که بیش از 40 درصد، احتمال تغییر در سهمیه های مقرر را خیلی زیاد و زیاد دانسته اند. 21.7 درصد احتمال آن را متوسط ارزیابی کرده و 32 درصد نیز این احتمال را کم و خیلی کم ارزیابی کرده اند. ضعف در اطلاع رسانی و تعدد مجاری مختلف اطلاع رسانی در مورد سهمیه بندی، پایین بودن احتمالی میزان سهمیه تخصیص داده شده و انتظار برای افزایش آن، در کنار سابقه برخی تصمیمات برای عرضه سهمیه های فوق العاده، سه فرضیه برای توجیه عوامل این عدم اطمینان نسبت به تصمیمات دولت و انتظار برای تغییر آن هستند.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری