کد خبر ۳۱۴۴۶
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۳ - ۲۷ آذر ۱۳۸۶ - 18 December 2007
پروسه حضور مهندس على آبادى در اين انتخابات نشانگر آن است كه وى داراى همان شاخصه هايى بوده كه رئيس جمهور به طور قاطع، تكليف به حضور وى داشته است.
روزنامه ایران در سرمقاله امروز خود نوشت: گفت وگوى صريح و مستقيم يكشنبه شب رئيس جمهور با مردم در خصوص مسائل روز جامعه گرچه بيشتر حول محور مسائل اقتصادى بود ليكن اين مسأله منجر نشد كه فوتبال كشورمان جايى در سخنان ايشان نداشته باشد.

اهميت اظهارات دكتر احمدى نژاد در زمينه اتفاقات اخير فدراسيون فوتبال در بردارنده نكات و نگاه هاى عمق يافته اى است كه بى شك توجه خاص اهالى فوتبال و رسانه هاى ورزشى را به خود معطوف خواهد نمود. در همين حال ذكر چند نكته لازم و ضرورى به نظر مى رسد:

۱- اظهارات رئيس جمهور به وضوح از نگاه ويژه و درك عميق ايشان از پيچيدگى ها، مناسبات و تعاملات اين رشته ورزشى با لايه هاى مختلف و تأثير گذارى آن بر رفتارهاى اجتماعى حكايت دارد. بى شك اين توجه را بايد ارج نهاد.

۲- تأكيد دكتر احمدى نژاد درخصوص «سروسامان» دادن به وضعيت فوتبال و دستور به رئيس سازمان تربيت بدنى براى حضور در انتخابات اين فدراسيون بيانگر آن است كه:

الف. رئيس جمهور روند شكل گرفته در اين فدراسيون را مطلوب ندانسته و خواستار اصلاحات در آن بوده و مى باشد چرا كه ايشان بر اين باور است كه تطابق مناسبى بين استعداد فوتبال كشورمان و خروجى كنونى آن وجود ندارد.

ب. براى اين اصلاحات، مديرى قوى و هماهنگ با مجموعه دولت را گوشزد كرده است. تأكيد بر حل مشكلات فوتبال تنها «با حضور يك فرد قدرتمند» تأييد ى است بر اين مدعا.

ج. اين كه پروسه حضور مهندس على آبادى در اين انتخابات نشانگر آن است كه وى داراى همان شاخصه هايى بوده كه رئيس جمهور به طور قاطع، تكليف به حضور وى داشته است.

۳- اشاره رئيس جمهور به برخى باندها در پيكره فوتبال بيانگر آن است كه بالاترين مقام اجرايى كشور آسيب شناسى جدى اى در اين زمينه داشته و عدم رشد و بالندگى شايسته فوتبال كشورمان را حاصل عملكرد باندهايى مى داند كه فوتبال را تنها جايگاهى براى رسيدن به مطامع و منافع خود مى نگرند. درك و توجه به مناسبات داخلى فوتبال از سوى رئيس جمهور مى تواند نويدبخش عزم جدى دولت براى مبارزه با برخى نابسامانى ها و روابط و ضوابط ناهنجار در اين رشته باشد.

۴- اظهارات دكتراحمدى نژاد در مورد مغاير نبودن حضور آقاى على آبادى در انتخابات فدراسيون فوتبال با اساسنامه مورد تأييد فيفا از ديگر نكاتى است كه بايد به آن توجه جدى داشت. بى ترديد اين اشاره رئيس جمهور مبنى بر سوءاستفاده هاى جريان هاى سياسى در اين بخش بيش از پيش ضمير خود را پيدا مى كند كه اگر جز اين نبود مشكلات بوجود آمده و ذبح منافع ملى در پاى منافع جريانى در جريان اساسنامه اين گونه رقم نمى خورد. به بيان ديگر از نگاه رئيس جمهور نقش جريان هاى سياسى در مشكلات اخير فدراسيون فوتبال برجسته بوده و اساسنامه آن محملى براى بروز اين مشكلات بوده است.

۵- دستور رئيس جمهور مبنى بر كناره گيرى على آبادى از انتخابات فدراسيون فوتبال نشان دهنده آن است كه پروسه ورود و خروج رئيس سازمان تربيت بدنى با دستور ايشان و در راستاى تأمين منافع ملى بويژه فوتبال كشورمان مى باشد. همان شرايطى كه زمينه ساز دستور احمدى نژاد مبنى بر حضور على آبادى در انتخابات فدراسيون جهت حل مشكلات عديده فوتبال بود، اينك در قالب ديگرى براى عدم بهره گيرى گروه هاى سياسى و تأمين منافع فوتبال كشورمان از سوى رئيس جمهور دنبال مى شود.

۶-اشاره احمدى نژاد درباره اشتباه على آبادى در مورد كادر فدراسيون قبلى يكى از ويژگى هاى بارز رئيس جمهور مى باشد كه «صداقت در گفتار و كردار» وى را بر مدار شجاعت نشان مى دهد. اين كه ايشان به صراحت از اشتباه معاون خود سخن مى گويد، كمتر از سوى مقام اجرايى ديگرى ديده شده است اما نكته قابل توجه اين كه به نظر مى رسد تأكيد رئيس جمهور بر اشتباه على آبادى در «شيوه عمل» بوده است وگرنه اصل بررسى و برخورد با تخلفات برخى متصديان سابق فدراسيون فوتبال همان گونه كه پيش از اين از سوى رئيس جمهورى مورد تأكيد قرار گرفته بود، مورد ترديد واقع نشده است.

در مجموع با توجه به نكات گفته شده بايد دقت، تحليل و نظارت شخص رياست محترم جمهور در مسأله اى همچون رشته ورزشى فوتبال و فدراسيون مربوطه را ارج نهاده و انتظار مى رود براى تأمين نظرات ايشان بايستى بيش از پيش اجازه هيچ گونه دخالتى را به گروه هاى سياسى جهت تأمين منافع خود در اين فدراسيون نداد.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری