کد خبر ۳۲۴۶
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۲ - ۲۵ شهريور ۱۳۸۵ - 16 September 2006
وي عضويت دو سوم كشورهاي جهان را در جنبش زمينه تاثيرگذاري تصميمات اين جنش به نفع صلح، آرامش و عدالت در جهان دانست و افزود: بي شك تمامي توانائي‌ها و استعدادهاي كشورهاي عضو بيش از آن چيزي است كه تاكنون مورد توجه قرار گرفته است.

رئيس‌جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد: جنبش غير متعهدها با ايجاد يك عضو دائمي در شوراي امنيت و حفظ حق وتو، تركيب اين شورا را به عنوان اصلي ترين چالش صلح و امنيت جهاني، اصلاح كند.

به گزارش فارس، محمود احمدي‌ن‍ژاد رئيس‌جمهوري اسلامي ايران كه بعد از ظهر جمعه به وقت كوبا، در نشست سران به ايراد نطق رسمي خود پرداخته بود، با بيان اينكه جنبش عدم تعهد در دوره توسعه حوزه نفوذ دو قطب مدعي اداره جهان ايجاد شد، تصريح كرد: اين دو قطب مدعي در آن دوره با يكديگر رقابت نموده و در تاسيس هرچه بيشتر منابع خود در بخش‌هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي با اتكاء به منابع ثروت و قدرت ملتهاي ديگر تلاش مي‌كردند.

رئيس‌جمهوري با اشاره به اينكه در عرصه رقابت دو قطب قدرت جهان، تنها توسعه سيطره جغرافيايي و سياسي برايشان مطرح بود، افزود: در اين ميان منافع و مصالح ملتهاي ديگر براي آنها مطرح نبود و بر اين اساس دهها سال ملت‌هاي جهان هزينه خودخواهي‌ها و رقابت‌هاي دو قدرت بزرگ را تحمل كردند و بسياري از دولت‌ها با گرايش به يك قطب، توان سياسي و مادي خود را در اختيار آن قرار دادند تا در برابر قطب ديگر در امان باشند.

احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه جنبش غير متعهدها با هدف ايجاد پناهگاهي براي كشورهاي مستقل برپا شد تصريح كرد: اين پناهگاه مي‌بايست محل تامين منافع كشورها در ارتباطات دوجانبه و چندجانبه و به دور از نفوذ قدرت‌هاي بزرگ باشد، جنبشي كه نواقص و معايب سازمان ملل را پوشش دهد و مدافع منافع سياسي، اقتصادي و فرهنگي هر عضو باشد.

احمدي‌نژاد با طرح اين سوال‌ها كه آيا در طول مدت تشكيل جنبش عدم تعهد، جنبش تا چه حد به اهداف خود نزديك شده و آيا تغييرات مهم در معادلات قدرت‌هاي جهاني، فلسفه وجودي جنبش عدم تعهد را تضعيف و يا تقويت كرده است در مقام پاسخ گفت: در پاسخ به سوال اول بايد گفت كه به نظر مي‌رسد جنبش عدم تعهد داراي ظرفيت‌ها و استعدادهاي بسيار بالاتر از حدي است كه تاكنون مورد توجه قرار گرفته است.

وي عضويت دو سوم كشورهاي جهان را در جنبش زمينه تاثيرگذاري تصميمات اين جنش به نفع صلح، آرامش و عدالت در جهان دانست و افزود: بي شك تمامي توانائي‌ها و استعدادهاي كشورهاي عضو بيش از آن چيزي است كه تاكنون مورد توجه قرار گرفته است.

رئيس‌جمهوري در پاسخ به سوال دوم خود با تاكيد بر اينكه تغيير در معادلات قدرتهاي جهاني فلسفه وجودي جنبش غير متعهدها را كم رنگ و بي اثر نكرده است، افزود: در عرصه كنوني فلسفه وجودي جنبش عدم تعهد روز به روز پر رنگ تر و قوي تر گرديده است.

رئيس‌جمهوري با اشاره به اوضاع جهان پس از فروپاشي شوروي، گفت: آمريكا مصمم است تا به عنوان قدرت بلامنازع، نفوذ خود را در جهان گسترش دهد و بر اين اساس به خود اجازه مي‌دهد تا فارغ از هر مانع و قدرتي بلكه فراتر از قوانين و هنجارهاي پذيرفته شده جهاني، اراده خود را به ديگران تحميل كند.

احمدي‌نژاد اوضاع عراق پس از اشغال و كشته و زخمي شدن صدها نفر را به طور روزانه در اين كشور مصداقي بر رفتار فراتر از هنجارهاي بين‌المللي آمريكا دانست و با بيان اينكه شوراي امنيت، مجمع عمومي، دادگاه لاهه و يا جامعه جهاني قادر نيست تا به مردم عراق براي برون‌رفت از وضع موجود كمك كند، تصريح كرد: آيا با حضور آمريكا در شوراي امنيت، اميدي براي اتخاذ تصميم و برون‌رفت عراق از وضع موجود، وجود دارد؟

احمدي‌ن‍ژاد با اشاره به اوضاع فلسطين طي 60 سال گذشته و فقدان چاره اي اساسي براي اين تراژدي انساني، افزود: تاكنون هيچكدام از اركان سازمان ملل، مجمع عمومي و يا شوراي امنيت نتوانسته اند ملت فلسطين را نجات داده و دست اشغالگران و متجاوزين را كوتاه نمايند.

رئيس‌جمهوري به اوضاع لبنان و كشتار 33 روزه مردم و تخريب زيربناهاي اقتصادي اين كشور نيز اشاره كرد و افزود: در اين ماجرا، شوراي امنيت حدود سي روز فقط تماشا مي‌كند و تحت فشار آمريكا از وقوع آتش بس جلوگيري مي‌كند و خواهش مي‌كنم به اين جمله توجه كنيد كه جلوگيري برخي از اعضاء دائم شوراي امنيت با وقوع آتش بس در لبنان چه معنايي دارد.

وي برنامه‌هاي متنوع توسعه تسليحاتي در زمينه گسترش سلاحهاي هسته‌اي، ميكروبي و شيميايي را كه از سوي برخي اعضاء ثابت شوراي امنيت با جسارت كامل اعلام مي‌شود، نكوهش كرد و گفت: آنان هر روز چتر تهديداتي خود را با توليد بمب‌هاي اتمي و نوتروني هوشمند نسل سوم كه گستره تخريب بيشتري دارد، توسعه مي‌دهند و در اين ميان مردم بي گناه دنيا بايد تحت تهديد چتر اتمي آمريكا به كجا شكايت ببرند.

رئيس‌جمهوري عدالت را اساس آرامش و صلح پايدار عنوان كرد و افزود: در گوشه و كنار دنيا حجم وسيعي از نابساماني‌ها و گرفتاري‌ها كه به نحوي به قدرت‌هاي بزرگي مثل آمريكا بر مي‌گردد وجود دارد و اين قدرت‌ها نيز با اعمال قدرت و تهديد خود، شوراي امنيت را از اجراي عدالت و صلح پايدار به عنوان وظيفه اي اصلي خارج كرده اند.

احمدي‌نژاد وقايع، رويدادها و تداوم حق كشي‌هاي جهان را دليلي بر لزوم تداوم و تقويت جنبش عدم تعهد عنوان كرد و افزود: اين جشن بايد با بازيابي نقش واقعي خود و تكيه بر اصل برخورداري از اكثريت اعضاء جامعه جهاني، نسبت به تصحيح روند يكجانبه گرايانه و تبعيض آلود موجود، نقش اساسي ايفا نمايد.

وي با بيان اينكه شوراي امنيت با 60 سال حضور آمريكا و انگليس در تركيب دائمي خود نمي تواند پاسدار صلح و امنيت جهاني باشد، اظهار داشت: قدرت‌هاي بزرگ به منظور پيشبرد پروژه‌هاي سياسي و سلطه طلبانه خود با سوء استفاده از ابزارهايي چون اعمال نفوذ سياسي و غير حقوقي در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت، از تمام توان خود براي محروم سازي ايران از حق مسلم خود بهره مي‌گيرد و مدعي اجماع جامعه جهاني عليه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران هستند در حالي كه مواضع جنبش عدم تعهد در اين زمينه، غير واقعي بودن اين ادعاي آنان را به خوبي نشان مي‌دهد.

رئيس‌جمهوري افزود: در حاليكه آنان ايران را به بي اعتمادي متهم مي‌كنند ولي به تصديق آژانس بين المللي انرژي اتمي، ايران بيشترين همكاري، شفافيت و اعتمادسازي را داشته كه بارها در گزارش دبير كل آژانس عدم انحراف ايران در برنامه‌هاي هسته‌اي اش اعلام گرديده است.
وي با ستايش و ابراز تشكر ملت ايران از حمايت جنبش عدم تعهد از حقوق مسلم و قانوني اش تاكيد كرد: دولت آمريكا كه منشاء بسياري از نابساماني‌ها، تجاوزها و حق كشي‌ها در جهان امروز است نمي تواند عضو شوراي امنيت و عامل برقراري امنيت باشد.

رئيس‌جمهوري افزود: با حضور دولت آمريكا در شوراي امنيت، مظلومان جهان هرگز نمي توانند با تمسك به بزرگترين مرجع قانوني كه با هدف حفظ امنيت در جهان تاسيس شده به حقوق خود برسد.

رئيس‌جمهوري در ادامه سخنراني خود در نشست رسمي جنبش عدم تعهد با ارائه چهار پيشنهاد خواستار تقويت جنبش غير متعهد از طريق تعامل گسترده تر و ارتقاء و تعميق بيشتر روابط اعضاء با يكديگر و فعال تر نمودن اركان جنبش شد و گفت: توجه بر ظرفيت‌هاي بالاي سياسي جنبش به عنوان نماينده اكثريت جامعه جهاني و بهره مندي از اين ظرفيت براي حل مناقشات بين المللي و توسعه صلح جهاني ديگر پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران است.

رئيس‌جمهوري افزود: قدم بعدي جنبش با كمك ساير اعضاي سازمان ملل، بازنگري كلي در اهداف و ساختار شوراي امنيت و تعيين ضوابطي است كه بر اساس آن اعضاء شوراي امنيت براي مدت معيني انتخاب شده و به انجام وظايف صلح باني و گسترش آرامش و امنيت و احقاق حقوق كشورهاي عضو بپردازند.

وي با بيان اينكه كمك به تصحيح روند موجود تامين صلح و امنيت جهان به ويژه در اصلاح ساختار شوراي امنيت با تاكيد بر ظرفيت بالاي سياسي جنبش عدم تعهد به عنوان اكثريت جامعه جهاني يكي از اين راههاست، افزود: جنبش عدم تعهد در اولين قدم به طور قاطع و قوي بايد اين هدف را پيگيري نمايد تا نماينده خود را كه نماينده اكثريت جامعه جهاني است به عنوان عضو دائم داراي امتياز وتو در شوراي امنيت وارد كند.

رئيس‌جمهوري گفت: ما به عنوان بخش مهمي از جامعه جهاني مسئوليت‌هاي خطيري بر عهده داريم كه با اعلام متناسب مواضع خود و هم سنگ با آرمان‌ها و ارزش‌هاي بشري و منافع ملت‌هاي خود، مانع تداوم زورگويي‌ها و تجاوزات قدرت‌هاي بزرگ شويم.

وي تاكيد كرد: ما مي‌توانيم بر اساس دعوت تمامي انبياء الهي از حضرت آدم تا موسي و حضرت عيسي و از ايشان تا پيامبر اسلام، حضرت محمد (ص)، عدالت، معنويت و كرامت انساني را به عنوان پايه‌هاي صلح و آرامش پايدار مد نظر قرار داده و در تحقق آن تلاش نماييم.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها