کد خبر: ۳۳۵۹۵۴
تعداد نظرات: ۸۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۴ - ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۳ - 16 May 2014
خودسرها از صدر انقلاب تا کنون
عبدالرحیم اباذری
چه کسانی امام  را آزرده و خسته کردندعصر ایران - اخیرا برخی حرکت های نسنجیده و «دلواپسی» هایی که انجام گرفت و یا فشارهایی که سبب  تعطیلی بعضی  نشست ها  شد ، نگارنده را دوباره به یاد  حرکت های تند وتیز وخودسرانه افراط گرایان در دهه شصت ، اوایل پیروزی انقلاب انداخت که حضرت امام از آنها بشدت آرزده خاطر شدند وبا واکنش جدی نگرانی خود را  نسبت به آینده انقلاب اعلام کردند.

لذا جهت آگاهی  نسل امروز وآینده جا دارد اندکی به گذشته برگردیم .سابقه وعملکرد های نا میزان این «افراد نوعی» را مرور کنیم واز آن درس عبرت بگیریم.  نسل اول انقلاب خوب به یاد دارند، در آن زمان یک عده ای که با نفوذ به برخی ارگان های انقلابی ، نظامی ، قضایی وحتی مراکز حوزوی،اسلحه وقدرت به دستشان افتاده بود ، به بهانه های واهی ومضحک  به خانه های مردم می ریختند، اثاث و وسایل شخصی آنها را غارت می کردند. بازاریان محترم را به جرم داشتن چند مغازه وانبار، مصادره اموال می کردند. به طوری که در یک مورد گاو های شیرده یکی از گاوداری های منطقه پارس آباد ومغان را سر بریده وگوشت های آن را در میان  مردم مستضعف ! تقسیم کرده بودند! خیلی راحت به اشخاص محترم انگ ضد انقلابی می زدند وآنها را به پای میزدادگاه های انقلاب می کشاندند.

نگرانی  از عملکرد های افراطیون


 این افراد به خاطر غروری که داشتند فقط نوک دماغشان را می دیدند ، نه تنها گوش به تذکرات  ونصایح مشفقانه علمای اعلام در شهرستانها واستان ها نمی دادند، بلکه آنها را ساده لوح  ومرتجع پنداشته وبه تمسخر می گرفتند. وقتی خبر این هرج ومرج ها به سمع رهبر کبیر انقلاب رسید،ایشان طی سخنانی در جمع مسئولان وفرماندهان سپاه بدون مقدمه  وخیلی صریح وارد اصل مطلب شدند وخطر این گونه  حرکت های ناموزون را گوشزد کرده وچنین فرمودند:
 
«من حقیقتا نگران هستم ، من نگران انقلاب هستم.  ما اسلام را از چنگ محمد رضا در آوردیم ومن خوف این را دارم که اسلام به چنگ ماها مبتلا شده باشد. به طوری که ما هم مثل او یا بدتر از او بر سر اسلام بیاوریم. این نگرانی است وزیاد است.آدم های جاهلی هستند که به خیال خودشان خدمت می کنند برای اسلام، لیکن سر خود کارهایی می کنند که ضرر به حیثیت اسلام می خورد...اینها ،هرکس یک چیزی دارد به اسم سرمایه داری می ریزند  ومی گیرند واصلا موازین تو کار نیست.همان طوری که در رژیم سابق بدون میزان اسلامی و شرعی عمل می کردند ،حالا هم بدون میزان شرعی وعقلی عمل می کنند واین  تاسف بسیار دارد.تاسف این که این نهضت به دست خود ما نهضت اسلامی نباشد ،اسلامیتش را از دست بدهد.انقلاب کردیم هر چه دلمان می خواهد می کنیم. حجتشان همین است.انقلاب کردیم. مال مردم را می رویم ، می ریزیم...اشخاصی می ریزند تو خانه های مردم ، بدون این که یک مجوز شرعی، یک مجوز قانونی داشته باشند.» (صحیفه امام ، ج11 ،ص 312)

آفت زدائی درونی

 اینان اگرچه در ظاهر انقلابی ،مذهبی ودلسوز نظام جلوه می کردند ولی در واقع از سوی گروه های ضد انقلاب مثل : مجاهدین خلق، حزب توده ، فدائیان خلق و...تحریک وتغذیه  شده و بدون این که خود خبر داشته باشند از آنها بازی خورده بودند.حضرت امام  با تیزبینی و قاطعیت خاصی به این بُعد از انحراف افراطیون تاکید کرده ،آنها را به کِرم های فساد انگیز تشبیه نموده واضافه  کردند:
 
«کارهای کمونیست ها را می کنند به اسم اسلام. کارهای مارکسیست ها را می کنند به اسم اسلام. حرف های  آنها را می زنند به اسم اسلام واین نهضت از داخل دارد می پوسد.مثل یک خربزه ای که از بیرون شما آب به آن می دهید، به آن توجه می کنید، یک وقت که می خواهید بچینید می بینید از باطن خراب شده. شما در ظاهر هی خدمت کنید .هی چی بکنید. یک وقت ببینید که نهضت شما کرم زده است. از باطن خراب شده است...آنهایی که به اسم اسلام  مشغول شده اند به اعمال «خود سری» ، اینها کرم هایی هستند که باطن این نهضت را به فساد خواهند کشید.» (همان ، ص 313 )
 
برخورد قاطع با نفوذی ها درهر لباسی


خمینی کبیر  اگر چه در هر فرصتی از اصل حوزه وروحانیت  وکمیته ،سپاه وبسیج حمایت ودفاع می کردند اما در بخشی از همین بیانات خویش به دو عنصر «جهالت وبی تقوایی» اشاره کرده ونفوذی های همه این نهاد ها وارگان ها را که دارای این دو ویژگی مشترک بودند مورد عتاب وافشاگری قرار داده و بعد خطر اینها را بیشتر از خطر رژیم شاه دانسته  و فرمودند:

«وباید آنهایی که به اسلام اعتقاد دارند به داد اسلام برسند.آنهایی که می خواهند اسلام در این مملکت حکومت کند باید به داد اسلام برسند. یک دسته جوانند،مطلع نیستند از مسائل. جاهل متنسک (مذهبی های نادان) از آنهایی است که  پیغمبر فرموده است که دو طایفه هستند که کمر مرا می شکنند:یکی شان عالم متهتک (خواص بی تقوا) است ، یکی شان جاهل متنسک است.جاهل مقدس مآب کمر پیغمبر را می شکند. جاهلی که نداند قانون اسلام چیست وپیش خود به اسم اسلام برود به خیال خودش  خدمت می کند . این از آنهایی است که  پیغمبر فرموده است که کمر مرا می شکند. (قصم ظهری الرجلان،عالم متهتک وجاهل متنسک.)...

من نمی دانم باید چه بکنم. این یک قدرت مرکزی می خواهد. یک قدرت اجرایی می خواهد که این اشخاص هر جا یک شلوغی کردند، اینها را بگیرند ومحاکمه شان کنند وجزایی اگر دارند به آنها بدهند.سر خود همین طوری یک دسته ای ،هر کس در هر جا یک تفنگی داشته دست خودش گرفته وبه اسم «کمیته» وبه اسم «پاسدار» وبه اسم «بسیج»،هر جا هر چه دلش می خواهد می کند. با هر که بد است می ریزند منزلش بازرسی می کنند . با هر که یک غرضی دارند می ریزند منزلش. خانه اش را غارت می کنند واین خطربزرگی است که برای اسلام در زمان ما پیش آمده وشاید خطرش بیشتر ازخطری باشد که اسلام از رژیم سابق داشت.تمام ضوابط را به هم ریخته اند.هر چه ضابطه اسلامی باشد عمل به آن نمی شود.  به اسم اسلام ،اسلام را دارند از بین می برند.اشخاصی نفوذ کرده اند در همه جا. به اسم اسلام ،اسلام را می پوسانند.اسلام را می کوبند.» (همان ،ص 313و314)
 
خستگی وآزردگی امام

امام خمینی در این بیانات دردمندانه به نکات بسیار ظریف دیگری نیز اشاره دارند که باید درفرصت های مناسب به همه آنها پرداخته شود.ایشان درادامه مقایسه جالبی دارند و می فرمایند اگر دشمن بیاید یکی از استان های ما را ، کردستان ما را از ما بگیرد چندان مهم نیست چون بعدا می توانیم بسیج شویم خاک وطن را دوباره از دست آنها رها سازیم ، همان طوری که  در باره خرمشهر چنین شد،اما اگر در اثر تندروی ها وافراط کاری های عوام جاهل و خواص بی پروا ، مردم به اسلام وروحانیت ونظام بدبین بشوند دیگر هیچ وقت قابل جبران وترمیم نخواهد شد. به همین  سبب خمینی نستوه برای اولین بار احساس خستگی کرده وگفتند:

«من هم دارم خسته می شوم .خدا می داند که من در آن رژیم سابق هیچ وقت از هیچ چیز خسته نمی شدم، هر فشاری می آوردند بر من خسته نمی شدم. حالا دارم از خودمان خسته می شوم.آخر چرا باید اینطور باشد.یک فکری بکنید .اگر دیر بجنبید اسلام را در خطر تضییع ورفتن آبرویش قرار داده اید.مسئولیم همه ما. هر کاری از من برآید می کنم .هر کاری هم از شما  می آید باید بکنید، هر کدام  از آقایان باید بکنند.هر کاری هم از شورای انقلاب است باید بکنند. هر فردی که بر خلاف موازین اسلام دارد عمل می کند بزنند توی سرش،بیرون بکنند... این که معنا ندارد که ما بنشینیم  وهر که هر کاری دلش می خواهد بکند  وهر غلطی می خواهد بکند وما هم بنشینیم همین طور تماشاگر مسئله باشیم. (همان ، ص 316)
 
تبری وتنفر رهبری
 
این «جاهلان متنسک وعالمان متهتک» به یک گروه خاصی اختصاص نداشته و ندارند. از اوائل پیروزی تا به امروز درهر مقطعی خود را به یک رنگ ولعابی در آوردند. دردهه شصت زیر لوای «چپی ها» اصلاح طلبان فعلی آغاز به کار کردند، در دهه هفتاد وهشتاد با تکیه بر امکانات «راستی ها» اصولگرایان فعلی ، به صورت «کفن پوشان وکفن دوزان» ظاهر شدند وبه حیات خود ادامه دادند. در این ایام نیزبا یک شکل وشمایل دیگر همچنان به افراط کاری های خود پافشاری وپایداری می کنند. امروز همان های نوعی با همان خصلت های مشترک به بیوت مراجع حمله می کنند وشخصیت های اصیل انقلاب را مورد تهمت وافترا قرار می دهند. سخنرانی ها را  تعطیل می کنند.  سفارتخانه انگلیس را به تصرف خود در می آورند.

تا دیروز خمینی کبیر را آزرده خاطر و خسته می کردند،امروز هم خامنه ای صبور را به ستوه آوردند.  رهبر معظم انقلاب بارها به مناسبت های مقتضی به این افراد نصیحت کردند ، تذکر وهشدار دادند وحتی ازعملکرد آنچنانی آنها تبری جستند: « بنده با این کارها مخالفم. این که شما یک نفر را به عنوان ضد ولایت، ضد بصیرت، ضد چه مشخص کنید،بعد یک عده ای راه بیفتند علیه اوشعار بدهند،مجلس را به هم بزنند،بنده با این کارها هم مخالفم. این را صریح بگویم.این کارهایی که در قم {تربت پراکنی و اهانت به رئیس مجلس} اتفاق افتاد ،بنده با این جور کارها مخالفم.آن کارهایی که درمرقد امام {هتک حرمت بیت امام وتوهین به حاج سید حسن آقا} اتفاق افتاد، بنده با این جور کارها مخالفم. بارها به مسئولین وکسانی که می توانند جلوی این چیزها را بگیرند،تذکر داده ام.آن کسانی که این کارها را می کنند اگر واقعا «حزب اللهی ومومن» اند،خب نکنند. می بینید که تشخیص ما این است که این کارها به ضرر کشور است،این کارها به نفع نیست.» (بیانات رهبری در جمع مردم آذربایجان ،28/11/1391)

مشکل اصلی اینجاست که این افراد اصلا به تشخیص رهبری اعتنائی ندارند. با این که همه می دانند واعلام هم شده است که مذاکرات هسته ای زیر نظر معظم له انجام می گیرد وخود ایشان اعضای تیم مذاکره کننده را فرزندان انقلابی نامیدند وتخریب وتضعیف آنان را جایز ندانستند، حال «دلواپسی »های آنچنانی چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد؟ آیا این اجتهاد در مقابل نص نیست؟ آیا این اذیت کردن مردم ، آزردن وخسته نمودن رهبری  ودلسوزان نطام نیست؟
 
آیا این گونه حرکت ها از جنس کارهای کسانی نیست که شهید بزرگوار مطهری درباره آنان فرمود : از روی جهل به افراط  روی آوردند واسلام را همچون پوستین وارونه بر تن کردند؟

در تاریخ انقلاب ثبت است  که حضرت امام خمینی به خاطر شدت ناراحتی وخستگی ، بعضی از اینها را «هیچ وپوچ » وبعضی دیگر را «بی هنران دیروز ومدعیان امروز» نامیدند و در اینجا نیزبه عنوان «کرم فساد انگیز» از آنان توصیف کردند.

آیا این افراد در شرایط حساس کنونی، می توانند ، تغییر ماهیت داده و گذشته ها را جبران کنند؟
 
 آیا هنر این را دارند به جای حاشیه سازی، اشکال تراشی واذیت وآزارمردم و بزرگان، با «باهنران» همراهی کنند تا بخشی از مشکلات کشور،مردم وجوانان بر طرف شود؟

آیا امکان دارد به خاطر رضای خدا ومردم  از اختلاف ، تشتت و تفرقه بپرهیزند وچند روزی هم ندای وحدت وصمیمیت سر دهند وبه معتمدان مردم ورهبری اعتماد داشته باشند؟

آیا دیو افراط و تفریط ازاین کشور برای همیشه بیرون خواهد رفت و فرشته اعتدال وامید به جای آن در خواهد آمد؟
 
آیا فرهنگ  ناب تشیع وتعادل در میان مردم وجوانان نهادینه خواهد شد؟

آیا این انتظارات ، توقعات نابه جایی است؟
آیا این درخواست ها غیر منطقی وغیر عقلائی است؟
آیا این آرزوی های همگانی به عینیت تبدیل خواهند شد؟

باید امیدواربود ،خوش بین ماند ویاس و ناامیدی به دل راه نداد.
 
مطالب مرتبط
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
انتشار یافته: ۸۲
در انتظار بررسی: ۱۰۴
غیر قابل انتشار: ۸۴
علي
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۴۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
24
586
خدايا مارا از دست آنان نجات بده
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۵:۱۰- ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
به عنوان کسی که با شور و حرارت در همایش "دلواپسیم" شرکت کرده بودم و تا کنون از اقدامات خودم و دوستانم دفاع می کردم ،با خواندن سخنان رهبر کبیر انقلاب ، خمینی کبیر که روحم فدای راهش باد ، به این نتیجه رسیدم که باید در رفتار سیاسی و الگوهای رفتاری خودم تجدید نظر کنم. شاید ما مخاطب امروزی کلام دیروزین امام راحل باشیم.
خدایا به تو پناه می برم از تندروی و از این که شیطان ، کار زشت را برایم نیکو جلوه دهد . از این که به نام تو ، مرتکب گناه شوم.
ناشناس
| HUNGARY |
۱۷:۵۳- ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
یکی از کسانی که بسیار امام را ازرده کرد همان نخست وزیر وقت بود که در بدترین موقع ندای اختلاف داخلی را به خارج و جبهه و صدام رساند با تقاضای استعفا در بدترین موقع کشور... البته عصر ایران با تعریف خاص خود از عدالت از این کامنتها خوشش نمیاد که پخش کند
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۲۱:۵۰- ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
به تمام خانواده ها توصیه می شود که بچه های خود را از این کاسبکاران تحریم که میلیاردها به جیب زدند و الان که قطع می شود وامصیبتا سر می زنند
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۰۸:۰۵- ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
ناشناس۱۵:۱۰
خیلی تابلویی تو!!!!! به خداااا
عصر ایران کامنتا منو همیشه انتشار نده!!!!
هی کامنتا رو هدایت کن به یه سمت!
مام کم کم داریم به ازادی بیان شما شک میکنیم
پاسخ ناشناس17:53
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۰۸:۴۶- ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
و امام در مورد همان نخست وزير در آن موقع فرمودند: كساني كه با شما مخالفت مي كنند حتي توانايي اداره كردن يك نانوايي را هم ندارند.
akbar
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۰۸:۵۵- ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
نخست وزیر چنان مورد حمایت امام بودند که امام مقابل مجلس ایستادند وایشان ابقاء شد واستعفای نخست وزیر نیز بخاطر جلوگیری از اختلاف بود چون مجلس ایشان را نمی خواست
به همین دلیل ایشان استفاء دادواز این رو نخست وزیر امام نامیده شدند. دوست عزیز پیشنهاد میکنم تاریخ را بررسی کنید شما بچه مسلمان هستید وبدون تحقیق نباید سخن بگوییدکه میشود مصداق سخنان امام .هشیار باشید. ومن الله التوفیق
عماد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
13
432
امام خمینی گفت با اینا برخورد شه رهبر گفت با اینا برخورد شه ولی بازم برخورد نشده...چرا؟ مگه چ پشتوانه ای دارن که حرف بالاترین مقام کشور هم درباره اینها بی اهمیت جلوه داده میشه؟ باید همه اینا رو جمع کنن
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۷:۰۳- ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
هر چند عصر ایران متاسفانه بخاطر ملاحظات خود این نظر را به احتمال زیاد منتشر نخواهد کرد اما تا وقتیکه علنا افراد منتسب در نهادهای مقدس نظامی سر دمدار این حرکات غیر قانونی هستند هیچ کس نمی تواند اینها را جمع کند. هیچ چیز درست نمی شود مگر اینکه این افراد و نهادها توصیه های امام راحل مبنی بر خطرناک بود ورود آنها به دستجات و احزاب سیاسی را آویزه گوش خود قرار دهند و هر آنچه رهبری معظم انقلاب می فرمایند را سمعا و طاعتا قبول کنند .وگرنه تا زمانی که از خود اجتهاد کنند باید همچنان شاهد ادامه اینگونه هرج و مرج ها باشیم.
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۲۲:۴۰- ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
اگر نیروی انتظامی نمیتواند بساط این خودسرها را جمع کند ، رهبری به مردم فرمان دهند . مردم خودشان وارد صحنه میشوند این تعداد انگشت شمار تند رو را سر جایشان مینشانند
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
15
340
تعدادی محدود از ارازل و اوباش حکومتی (دلواپسان امروز) در حکومت ریشه دوانده اند و در هر مقطعی بنحوی مقابل رهبر و دولت و مردم ایستاده اند.
رسول
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۱۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
17
195
روح خدایی و ملکوتیت شاد امام امت
همین جملاتت برای گرفتاری های امروز ما ؛ درمان قطعی است:
" اینها را بگیرند ومحاکمه شان کنند وجزایی اگر دارند به آنها بدهند.سر خود همین طوری یک دسته ای ،هر کس در هر جا یک تفنگی داشته دست خودش گرفته وبه اسم «کمیته» وبه اسم «پاسدار» وبه اسم بسیج،هر جا هر چه دلش می خواهد می کند. با هر که بد است می ریزند منزلش بازرسی می کنند . با هر که یک غرضی دارند می ریزند منزلش. خانه اش را غارت می کنند واین خطربزرگی است که برای اسلام در زمان ما پیش آمده"
کریم
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
24
90
من احساس بدی دارم هم از جماعت احمدی نژادی ها و پایداری ها هم از جماعت اصلاح طلبان مرفه و سرمایه دار و خسته از آرمانها... باید این اساس رو حفظ کرد اما راه دیگری پرداخت بر مدار تقوا و تدبیر...
علی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
4
208
سلام ممنون
جناب اباذری اگر تا دیروز فکر میکردم اینها نگران کشور ولی با این اوضاع و تاکیدات رهبری و ادامه این کارهایشان مشخص است اونها نگران منافع از دست رفته شون هستن
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
6
162
احسنت . بسیار عالی بود . ای کاش افراطیون کمی به نصایح بزرگترها گوش می دادند.
farindokht
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۴۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
12
124
خسته کردن فرزندان انقلاب هم نوعی سیاست دشمنان انقلاب است.......
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
6
155
نقطه خطرناک اینجاست که اخیرا این خودسری ها یک سرش به طرق مختلف به نهاد نظامی وصل میشود که این مساله برای آن ارگان که سرمایه دوران جنگ بود کاملا مضر هست
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
5
102
رفتاراينگونه أفراد در لواي اسلام وأرز ش هاي انقلاب خطرناك است
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
6
84
{،اما اگر در اثر تندروی ها وافراط کاری های عوام جاهل و خواص بی پروا ، مردم به اسلام وروحانیت ونظام بدبین بشوند دیگر هیچ وقت قابل جبران وترمیم نخواهد شد}...
یا علی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
6
103
اینان همان عابدان بی بصیرت هستند که همواره خود را فهیم تر از رهبر انقلاب دانسته و خود را دردمندانه تر و دلسوزتر ( برای اسلام و انقلاب ) از رهبر انقلاب می پندارند یعنی اینکه : (اینان خوارج زمانه هستند)
ramin
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۵۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
4
102
بنظرمن مبارزه با این جماعت هیچ کاری نداره .ولی نمیخوان کاری کنن . چگونه هست که سایر گروههای سیاسی رو که به نظام ضربه میزدند و خیلی از اعضای اونها هم ناشناس بودن, بتدریج توی این سالها قلع و قمع کردند حالا زورشون به یه تعداد قلیلی که شناخته شده هم هستند , نمیرسه ؟؟؟...
احسان
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
5
104
ترس من از روزی ست که این فتنه ها آنقدر شدت پیدا کند که درگیر جنگ داخلی شویم. واضح و مبرهن است که این قبیله جاهل که خود را تقوا پیشه و عالم می دانند از کجا خط می گیرند و آنهای پنهان بخواهند آرام کشور را به سمت هرج و مرج پیش ببرند.چشمها را باید شست....
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
7
167
مگر امام در وصيت نامه شان نفرمودند كه نيروهاي نظامي و سپاه و بسيج در سياست دخالت نكنند ؟! كي گوش كرد ؟
مرتضی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
361
30
من تعجب زدم!!
مگه به عکس امام توسط عزیزان خداجوی اوباش در دروغ تقلب انتخابات88 جسارت نشد؟؟
مگه تو دوران خاتمی در روزنامه های زنجیره ای به ایشان توهین نشد!!
دیگه اینا چیه نوشتین؟؟ می دونم کامنت رو نمیزاری ولی حداقل عصر ایران میفهمه که همه تو ایران خواب نیستن
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۷:۰۶- ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
خدا کمی فهم و درک به امثال شما ها بدهد که امثال شماها با این کج فهمی هایتان دل امام و رهبری را خون کرده اید.
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۷:۱۷- ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
اگه درست مقاله رو خونده بودی متوجه میشدی که نگارنده منظورش تمام کسانی ست که از اعتدال گذشته اند و به برهوت افراط افتاده اند. حالا فرقی نمی کند که در چه لباسی باشند.
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۷:۱۸- ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
هنوزم دلواپسی
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۸:۱۴- ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
تعجب زدی؟؟ مطمئنی اونی که زدی تعجبه!
هادی لر
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۹:۲۸- ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
دقیقا حرف ما هم همین هست که در ایران همه خواب نیستند ولی خیلیا فعلا آزادی بیان وعمل ندارند. وگرنه همین خیلی ها همین دلواپسان معدود نا محدود را به انزوا میبرند....
محمد
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۲۱:۵۷- ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
مرتضی خان کامنت تو را گذاشتند ولی حرفت خریداری نداشت به تعداد کامنت های منفی ات نظری بیندازونسنجیده وغیر مستند سخن مگوی
محمد
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۲۲:۲۸- ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
شما بفرما برو همایش دلواپسیم آخه تورو چه به کامنت گذاشتن بدو برو
حجت
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۲۳:۳۰- ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
آقا مرتضی شک ندارم کل متن رو دقیق نخوندی چون جواب قانع کننده ای برای پاسخ های منفی داشتی داداش این متن سراسر دلواپسی بزرگان انقلابه از یه راه و روش اشتباه به فتنه و اصلاح طلب و اصولگرا ربطی نداره فقط دلواپسی واسه ملک و مملکت و دین و مذهبه
ایرانی
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۰۹:۴۳- ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
چرا سال های قبل در راهپیمایی ها عکس ها زیر پا می ماندن شمادرخواب بودید
فقط در۸۸به یاد عکس امام افتادید
لطفا عصر ایران منتشر کن
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
10
221
به قول معروف، اسم بچه خود را گذاشته ایم رستم، حالا خودمان هم می ترسیم صدایش کنیم! از ماست که بر ماست
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۵:۳۵- ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
ده هزارمثبت
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۱۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
2
79
خوارجی که از علی هم مسلمانترن!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۲۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
3
39
درود!
آسيب پذير
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
3
44
اما اگر در اثر تندروی ها وافراط کاری های عوام جاهل و خواص بی پروا ، مردم به اسلام وروحانیت ونظام بدبین بشوند دیگر هیچ وقت قابل جبران وترمیم نخواهد شد.
« بنده با این کارها مخالفم. این که شما یک نفر را به عنوان ضد ولایت، ضد بصیرت، ضد چه مشخص کنید،بعد یک عده ای راه بیفتند علیه اوشعار بدهند،مجلس را به هم بزنند،بنده با این کارها هم مخالفم.
مشکل اصلی اینجاست که این افراد اصلا به تشخیص رهبری اعتنائی ندارند. با این که همه می دانند واعلام هم شده است که مذاکرات هسته ای زیر نظر معظم له انجام می گیرد وخود ایشان اعضای تیم مذاکره کننده را فرزندان انقلابی نامیدند وتخریب وتضعیف آنان را جایز ندانستند، حال «دلواپسی »های آنچنانی چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد؟
همه ميدونيم كه تنها راه حل براي ايم موضوع، اجراء بي چون و چراي قانون براي همست. تا وقتي قانون براي همه يكسان نيست و هركي پشتش گرم تره هر كاري دلش ميخواد ميكنه تا چند وقت ديگه همينا صراحتاً جلوي رهبري مي ايستند. هرچند همين الان هم با اين كاراشون جلوي امام و رهبري و مردم ايستادند و انگار زورشون هم زياده.
خواهش ميكنم منتشر كن عصر ايران
حسن
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
2
25
بفرموده علي ع اليمين والشمال مذله وطريق الوسطي هي الجاده يعني افراط وتندروي وتفريط آخرش ذلت وگمراهي است .از رهبرپيش افتادن وبدبيني به مسئولين منتخب ومتهم كردن آنها به خيانت يعني اينكه ما از همه بيشتر مي فهميم وديگران نادانندويا شايد هم بدليل بينش ضعيف تغيير تاكتيك مطابق شرايط زمان در راهبرد ومبارزه را درك نمي كنند .شايد هم منافعشان در تحريم وبلبشو باشد.
راهجو
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
5
47
شاید یه سر این دلواپسها سر از عربستان و وهابیها و سلفی ها سردربیاره که میخوان بمرور مارو بجنگ داخلی ببرن؟!خیلی باید مراقب بود
hadeseh joo
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
2
45
افراط و تفریط در هر زمینه ای باعث دلمردگی خواهد شد.این افراطیون انقلابی مملکت را هم بدنام می کنند
معلم جانباز
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
4
55
اولا از كجا معلوم كه عكس امام را از ما بهتران پاره نكردند تا توجيهي بر سركوب داشته باشند!
ثانيا خود امام فرمودند به بهانه پاره كردن عكس من حق نداريد شلوغ كنيد و به كسي يورش ببريد.
ثالثا روي سخن اين مقاله و فرمايش امام به افراد و انديشه هايي چون شماست(آقا مرتضي) كه اگر قران هم برايتان بخوانند انگار ياسين در گوش....!؟...
بی سواد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
108
12
اولا توافق ژنو از یک امر سیاسی گذشته و امنیتی و ملی شده ...
دوم منظور امام این نبوده که یک پاسدار و یا بسیجی سیاسی نباشند که منظورشون دخالت سازمانی بوده که ما همچین چیزی رو تا حالا نداشتیم و دخالت سازمانی نکردند ...
سوما خود رهبر هم گفتند من نسبت به مذاکرات خوشبین نیستم حالا این اگر به غیر از دلواپسی مفهوم دیگه ای رو به شما منتقل میکنه باید برید گیرنده هاتون رو تقویت کنید ...
چهارم فقط خودت بخون اگر هم تایید نکردی که فکر نکنی ما نمی فهمیم ...
پنجم خوشم میاد اندازه سر سوزن جنبه انتقاد ندارید و یه همایش ساده رو به تندرو های اول انقلاب ربط می دید اون هم به سبک شقیقه و سایر فعالیت های شیمیای بدن ...
ششم ، ما دلواپسیم ...
پاسخ ها
مدرس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۰۹:۴۴- ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
بی سواد
اول: همین افراطیون برنامه هسته ای رو ازیک موضوع علمی و صنعتی تبدیل به یک امر سیاسی امنیتی کردند.
دوم:دیگر چگونه باید دخالت سازمانی کنند . قرارگاه عمار و حلقه های صالحین و ... که هستند؟
سوم:عدم خوشبینی آقا یک تدبیر و آینده نگری همراه با بصیرت است که خود کمک کننده به تیم مذاکره ماست اما دلواپسی شما از جنس افراطی گری است.
چهارم و پنجم و ششم:پاسخی که مناسب شان شما برای این بندها باشد ندارم !!؟؟..
نادر
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
2
37
"دشمن چون از همه حیلتی فروماند ,سلسله دوستی بحنباند , وآنگه به دوستی کاری کند که هیچ دشمنی نتواند"
رضا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
4
52
چرا ائمه ی جمعه که حتی در برابر یه نرم افزار به اسم واتس آپ موضع گرفتن در این مورد موضع نمیگیرن؟...
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
2
42
وضعيت از اين حرفا خيلي خرابتره
اكبر
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
5
48
از مقام معظم رهبري التماسانه خواهشمنديم تكليف ملت وانقلاب را با اين افراد خودسر روشن بكنند
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۰۹:۰۷- ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
ایران ما از دو گروه داره لطمه میخوره یکی همین گروها و دیگری جریانهای به اصطلاح سبز . هر دو گروه تو کارشون افراط دارن
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
68
11
فلان چیز چه کارش به شقیقه؟

کی گفته توافق ژنو هنر هست؟
کدوم دلواپس، اموال مردم رو غارت کرده؟

البته دلواپس ها در عرصه ی اقتصاد ضعیف بودند،
اما در این ضعف، منتظران توافق دخیل نبودند؟ کارشکنی نکردند؟
محمد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
65
10
چه ارتباطی هست بین دزدیدن اموال مردم (مثلا گاوداری که اشاره کردید) ، ظلم و بی احترامی و جاسوسی تو کار شهروندان، با برگذاری یک جلسه برای بیان نظرات؟
این آزادی بیانه که هرکس نظرش با شما فرق میکرد با دزد و قاتل و ظالمای اول انقلاب یکیشون بکنید؟
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۲۳:۰۰- ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
این دلواپس ها فقط همایش برگزار کردن یا به لاریجانی در حرم حضرت معصومه حمله و به سیدحسن در حرم امام بی احترامی نکردند؟ به کنسرت ها حمله نکردن؟ سفارت انگلیس رو اشغال نکردند؟!!! از کدوم کاراشون بگم؟
محمد
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۲۳:۰۹- ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
شما با چه سندی رفتارهای آدمای تندرو و بی ادبو به آدمای محترمی که خیلی مسالمت آمیز جلسه تشکیل دادن و حرفشونو زدن، نسبت میدید؟ همه کسایی که با شما اختلاف نظر دارند تو یه دسته طبقه بندی میشن؟
کسایی که اون کارارو کردن بی ادب و مجرم وهستند.اما به کسایی که دلواپس توافق هسته ای هستند نباید توهین بشه.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
1
42
چرافرمایش های امام که در این مقاله امده بعد از رحلت ایشان هیچ وقت در هیچ مناسبتی از رسانه ملی پخش نشد؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
1
32
برادر مرتضی : اراذل و اوباش و لمپن چه از راست حمایت کند و چه از چپ بد است
ناشناس
CHINA
۲۱:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
2
33
حضرت امام (ره) چقدر خوب و روشن آفت هاي آينده انقلاب رو تصوير كرده بودند.
ناشناس
UNITED STATES
۲۱:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
4
32
وای حضرت امام خمینی چه زیبا اینها را شناخته بودند
ابوالفضل صدقی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۱:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
62
10
من با تند روی از هر که باشد مخالفم ولی در رابطه با موضوع هسته ای دلواپسم و حاضرم در یک جمع علمی و و دور از بازیهای سیاسی با هر که بفرمایید مناظره کنم تا بادلایل عقلی و نقلی ثابت کتم که چرا ما دلواپسان دلواپسیم .مسئول محترم سایت عصر ایران آیا پیام من را به نمایش میگذارید ؟اگر واقعا طرفدار آزادی بیان هستید این لطف را بنمایید
محمد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۲:۰۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
3
32
لپ کلام اینست که عزمی راسخ دربراندازی وخاتمه تند رویها وجود ندارد شاید درهمه جا هم تند روی رامضر ندانند! لابد خواصی هم داشته ...
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۲۲:۴۸- ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
"لب" کلام صحیح است، یعنی مغز کلام.
abbass
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۲:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
4
24
با عرض سلام و ادب . بهتر است هر چه زودتر افراد عالی مرتبه نظام کاری کنند
استاد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۳:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
46
8
من که میدانم منتشر نمیکنی ولی میگم این بازیها از فتنه 88 شروع شد چرا انموقع سخنان امام رو پخش نکردی شاید صحیفه امام رو نداشتی امام (ره) در هرشرائطی با تندروی مخالف بودند . کاش زمان فتنه هم دم از همدلی میزدی . البته من این حرکت رو قبول ندارم ولی ادم منتقد هم دیدگاهی داره باید بهش توجه کرد . اینها که عکس امام رو پاره نکردند یا روز عاشورا جشن نگرفتند . گفتند دلواپسیم شما هم مودبانه جواب بدین
پاسخ ها
مهیار
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۲:۳۸- ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
قضیه فتنه 88 رو هم همین شما تندرو ها استارت زدین که واقعا قلب رهبری رو شکستید . آخرش یه روزی بر ملا خواهد شد
ناشناس
FRANCE
۰۰:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
52
8
اگه فردا اغتشاشی چیزی بشه مثل فتنه 88 همین ها هستند که میان وسط میدان نه شماها جناب عصرایران !
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۲۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
4
30
حرکت این خودسر ها و پایداری ها بنظر من شبیه یک چرخ خیاطی هست که سوزنش درجا کار میکنه هم پارچه خراب میشه و هم نخ پاره میشه در نهایت و کار ناتمام میمونه .پارچه همون ملت هست که قرار توسط نخ وحدت به هم دوخته بشه اما این چرخ خراب هیچ سودی نداره ...اداره مملکت انعطاف پذیری هم میخاد صلح حدیبیه و صلح امام حسن و حتی جام زهر امام گاهی اوقان نجات بخش مردم جامعه ااست .شعار ما میتوانیم کاملا صحیح است اما در صورتی که منفعت حاصل از آن بیشتر باشد .ما میتوانیم برای ساخت برج خود از صفر شروع کنیم و آجر های آن را هم خودمان بزنیم اما مسلما کار وقت گیری است و برج های همسایه سریعتر بالا میروند و ما همچنان آجر میزنیم !او این گونه شد که قطر چندین برابر ایران گاز استخراج کرد و برج های بلند تر ساخت .
میرزا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۱:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
0
25
آدمای سرشناسی در این تجمعات حضور دارند اگه اینا گوششون توسط بزرگان کشیده بشه افراد دیگه جرات این کارها و تجمعات را ندارند
حسين
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۰۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
17
5
اغلب همين آقايان مدعي ، خود جز افراطيون در دهه هاي گذشته بوده اند . حالا كه سني ازشون گذشته و مرگ را نزديك ميبينند ماسك اعتدال و ... زده و براي محبوبيت خود دست و پا ميزندد .
علی قلم
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
32
2
واقعا مغالطه است .اینطوری میشه سخنان امام واندیشه های امام راعده ای به محاق می برند.بنده خداهمایش دلواپسی و...چه ربطی به سخنان امام داره.آخه خداییش یه نیم نگاهی به توافقنامه ژنونگاه کنید.وعاقلانه فکرکنید.باعمروعاصهای زیادی روبروهستیم اگرتصمیمات علی رانادیده بگیریم اواخرجنگ صفین برسرماخواهدآمدوداره میاد...
کاوه
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
1
27
هزینه هایی که به سبب بالا رفتن از دیوار سفارت انگلیس برای کشور ایجاد شده را چه کسی خواهد پرداخت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس93
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
0
29
این ها شعبان بی مخ های زمان ماهستند.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
32
2
عدم توافق؛
شاید تا دیروز عده معدودی دلواپس بودند ولی از امروز همه 70 میلیون دلواپسیم.ما هم دلواپسیم. آیا شاهد سوریه ای دیگر خواهیم بود؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
2
32
فرق اينان با امثال بوكو حرام درضربه زدن به اسلام در چيست ؟
رضا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۵۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
1
31
اگر نیروی انتظامی بخواهد در عرض 24 ساعت می تواند آنها سر جایشان بنشاند اما حیف .....
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳:۵۴- ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
نیروی انتظامی کجا
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
1
26
عصر ايران اگه شهامت داري پخش كن: چرا اين صحبتها پس از حدود30 سال روي مانيتور كامپيوتر نمايان ميشه؟؟!! البته حالا هم از هيچي بهتره.چون جلوي ضرر رو هر وقت بگيري منفعته.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
1
16
جالبه که بدونید امام یک ماه بعد از این سخنرانی سکته کرده اند !
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۲۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
3
20
متاسفیم که نظام نمی تواند با آنها برخورد کند از تکفیریهای سوریه انتقاد میکنیم ولی کارهای خودمان را نمی بینیم
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
1
18
سنگی که یک دیوانه در چاه می اندازه رو صد تا عاقل هم نمی تونن درش بیارن.
"از روی جهل به افراط روی آوردند واسلام را همچون پوستین وارونه بر تن کردند"
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
2
24
البته با توجه به سازمان یافته بودن فعالیت های این افراد در طول بیش از بیست سال، جالب است که هیچ تلاشی برای مقابله با آنان از سوی نیروی انتظامی یا مراجع مربوطه صورت نمی گیرد! و همواره با آسودگی خیال اظهار وجود می کنند. آیا این به مفهوم تایید و حمایت این افراد توسط نیروی انتظامی نیست؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
16
3
عصر ایران یاخود نمی داند و یا می داند که با تیترها و تحلیل های سطحی و بچه گانه به شعور مخاطبان توهین میکند. الته واقعا اینجور توهین به شعور مخاطب واقعا کار سختی است ولی آفرین به شما که از عهده این کار سخت برآمدید. راستی عصر ایران چه خبر از توافق ژنو چرا تیتر نزدی؟
دانش آموز سال54
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۳۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
19
2
چه حالي ميكنيد خودتون ميگيد خودتونم تاييد ميكنيد هه هه هه
بنظرم حقتون خوردن شما بايد تلويزيون بهتون بدن مرحبا به آزاد انديشيتون يه دونه باشين
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
24
3
این ها چه ربطی به همایش دلواپسیم که با حرف مشخص و استدلال در نقد توافقنامه ژنو برگزار شد دارد؟ چرا جواب این نقدها با تخریب داده می شود؟
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
تیس خودرو- داخلی
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس