کد خبر ۳۴۱۱۶
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۱ - ۰۲ بهمن ۱۳۸۶ - 22 January 2008
بانك ها به هيچ وجه مجاز نيستند از چك پول ها براي خريد اموال منقول، غيرمنقول، سهام، اعطاي تسهيلات و... استفاده نمايند.

به دنبال انتقاد رئيس جمهوري از روند چاپ و انتشار چك پول در كشور، طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي بخشنامه اي جديد در اين باره صادر كرد.

در بخشنامه اخير بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به مديران عامل كليه بانك هاي دولتي آمده است: برحسب دستور رئيس كل بانك مركزي، تحويل چك پول هاي منتشره به بانك هاي متقاضي منوط به رعايت ضوابط مندرج در بخشنامه شماره 1382 مورخ 1385.6.8 مي باشد. از اين رو خواهشمند است دستور فرمائيد واحدهاي ذي ربط در آن بانك ترتيبي اتخاذ نمايند تا بخشنامه مذكور به طور دقيق اجرا شود.

همچنين در اين بخشنامه تأكيد شده كه بانك ها براي انجام كليه اقدامات لازم در خصوص چاپ و انتشار چك پول، هماهنگي هاي لازم را با اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي به عمل آورند.

مظاهري همچنين در گفت وگو با مهر اظهار اميدواري كرد كه سال آينده مسئله چك پول كه به صورت جايگزيني براي اسكناس درآمده، حل شود تا ديگر چك پول كاربرد اسكناس را نداشته باشد و كاربرد خود را به عنوان چك مسافرتي پيدا كند.

در بخشنامه فوق الذكر بانك مركزي آمده است: بانك ها موظف هستند قبل از انجام هرگونه اقدامي در زمينه سفارش اين اوراق، موافقت بانك مركزي را اخذ نمايند. پس از صدور مجوز مذكور، بانك ها مي توانند ساير مراحل انتشار چك پول (از جمله واريز وجوه و عوارض مختلف به حساب هاي دولت و...) را طي نمايند.

به منظور كنترل تقاضاهاي واصله، بانك ها در درخواست خود علاوه بر تصريح نوع چك پول (ايران چك، بانك چك)، مبلغ اسمي، تركيب و مقدار درخواستي هريك از انواع چك پول، سال انتشار و نام چاپخانه اي را كه مقرر است اوراق مزبور را به چاپ برساند، قيد نمايد.

بانك ها به هيچ وجه مجاز نيستند از چك پول ها براي خريد اموال منقول، غيرمنقول، سهام، اعطاي تسهيلات و... استفاده نمايند.همچنين هنگام فروش اين اوراق، لازم است مشتري نسبت به تكميل اطلاعات شخصي خود (شامل نام، نام خانوادگي، آدرس، شماره تماس، امضاء و...) بر روي اعلاميه فروش اقدام نمايد. متصدي بانكي نيز بايد اقدام به تكميل بندهاي مربوط به اوراق فروخته شده (شماره سريال، نوع و مبلغ اوراق و...) بر روي اعلاميه مزبور نمايد.

متصدي بانكي، پس از تطبيق مشخصات تكميل شده از سوي مشتري (در برگه فروش) با مدارك رسمي و معتبر شناسايي وي، اقدام به اخذ امضاي وي بر روي برگه فروش مي نمايد (هويت مشتري بايد به طور دقيق و مناسب از سوي تحويلدار احراز شود.)

لازم است متصديان بانكي پيش از ضرب مهر و درج تاريخ بر روي چك پول ها و ثبت شماره آنها، امضاي اول مشتري را بر روي اوراق مزبور اخذ نمايند. انتقال انواع چك پول به اشخاص ثالث پس از امضاي دوم خريدار در محل تعبيه شده امكان پذير است.

بانك ها لازم است پس از خريد چك پول، بلافاصله لاشه آن را سوراخ، ابطال و از گردش خارج و از ارائه مجدد آن به مشتريان اجتناب گردد.
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری