کد خبر ۳۴۱۲۶
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۲ - ۰۲ بهمن ۱۳۸۶ - 22 January 2008
زاهدي اظهار اميدواري کرد با تزريق بودجه اصلاحي بخشي از مشکلات حل شود.

 
اجلاس فوق العاده روساي دانشگاه هاي کشور صبح ديروز در آموزشکده علمي و صنعتي شهريار با حضور وزير علوم و معاونان وي و روساي دانشگاه ها برگزار شد و خبرنگاران با روساي دانشگاه ها و معاونان وزارتخانه علوم در حاشيه اين نشست براي پيگيري اخبار مربوط به دانشگاه ها به گفت وگو نشستند.

به گزارش اعتماد، مساله کسري بودجه امسال دانشگاه ها و بودجه پيش بيني شده براي سال آينده و نگراني ها از کسري مجدد، داغ ترين موضوع مورد علاقه خبرنگاران براي پيگيري بود و روساي دانشگاه ها نيز به شدت نسبت به بحث بودجه علاقه نشان مي دادند.

ساختار جديد وزارت علوم و بحث توسعه فضاي آموزشي دانشگاه ها از ديگر موضوعات مورد بحث در اين مراسم بود. وزير علوم نيز پس از پايان بخش اول اجلاس در جمع خبرنگاران حاضر شد و چند دقيقه يي در مورد موضوعات مورد اشاره گفت وگو کرد.

ظرفيت دانشگاه ها بيشتر از ميزان تقاضا

ظرفيت پذيرش دانشجو براي سال آينده از ميزان تقاضا بيشتر است. وزير علوم با اعلام اين خبر، ظرفيت دانشگاه هاي کشور را در سال آينده يک ميليون و 400 هزار دانشجو اعلام کرد و از ثبت نام يک ميليون و 330هزار داوطلب در آزمون ورودي دانشگاه ها خبر داد. زاهدي در حاشيه نشست فوق العاده روساي دانشگاه هاي کشور، در جمع خبرنگاران گفت؛ «ما پيش از اين اعلام کرده بوديم که براي سال آينده از هر 10 داوطلب، 9 نفر وارد دانشگاه مي شود، در حالي که با توجه به آمار موجود، براي همه داوطلبان امکان حضور در دانشگاه وجود دارد.» در همين حال وزير علوم از اعلام جزئيات ظرفيت دانشگاه ها خودداري کرد و رئيس سازمان سنجش نيز اظهارنظر در اين مورد را به بعد موکول کرد.

با اين وجود معاون آموزشي وزير علوم، در گفت وگو با اعتماد ضمن تشريح موضوع، مدعي شد که وزير علوم براي اطمينان آمار ظرفيت را کمتر از ظرفيت واقعي عنوان کرده است و سال آينده ظرفيت پذيرش دانشجو در کشور در حدود يک ميليون و 500 هزار نفر است. خالقي گفت؛ «براي سال آينده 600 هزار نفر از طريق آزمون سراسري سازمان سنجش در دانشگاه ها پذيرش خواهند شد که از اين ميان سهم ظرفيت هاي روزانه و شبانه دانشگاه هاي دولتي 120هزار نفر خواهد بود.» وي ضمن تاکيد بر ضرورت توسعه کيفي و گسترش فيزيکي دانشگاه پيام نور، ظرفيت در نظر گرفته شده اين دانشگاه را 10 درصد بيشتر از ظرفيت امسال، حدود 180هزار نفر عنوان کرد. معاون وزير علوم سهم دانشگاه علمي کاربردي را هم 200 تا 250 هزار دانشجو و ظرفيت آموزشکده هاي فني و حرفه يي را 100 هزار نفر اعلام کرد. خالقي در مورد دانشگاه آزاد گفت؛ «سال آينده ظرفيت اين دانشگاه بين 400 تا 450 هزار نفر است که نسبت به سال گذشته تقريباً تغيير نکرده است.»

وي در مورد علت ثابت ماندن ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد گفت؛ «دانشگاه آزاد، به خصوص در مقاطع کارداني و کارشناسي به حالت اشباع رسيده است و در چنين وضعيتي افزايش ظرفيت موضوعي بي معني است.» وي ضمن اظهار خرسندي از رفع مشکل کنکور و با اطمينان از اينکه ديگر کسي در کشور به خاطر نبودن ظرفيت، از تحصيل باز نمي ماند، تاکيد کرد؛ «با رفع مشکل کنکور، رقابت براي کيفيت آغاز مي شود و دغدغه همه معطوف به بالا بردن کيفيت آموزش عالي در کشور خواهد شد.»

اصلاحيه بودجه، بخش زيادي از مشکلات را حل مي کند

زاهدي در بخش ديگري از گفت وگو با خبرنگاران ضمن تاکيد بر ضرورت صرفه جويي در دانشگاه ها، اظهار اميدواري کرد با تزريق بودجه اصلاحي بخشي از مشکلات حل شود. زاهدي در حالي اظهار اميدواري مي کرد که رزاقي معاون او در سوي ديگر با اشاره به اختصاص 150 ميليارد تومان از 276 ميليارد تومان کسري کل بودجه دانشگاه ها، تاکيد کرد اين اصلاحيه فقط بخش بحراني مشکلات را حل خواهد کرد.وزير علوم در ادامه واگذاري مسووليت توزيع بودجه دانشگاه به وزارت علوم را اقدام مثبتي ارزيابي کرد که باعث مي شود روند ارائه بودجه سريع تر شود. وي در پاسخ به خبرنگاري که از او در مورد کاهش 10 درصدي اعتبارات پژوهشي دانشگاه ها نسبت به سال گذشته، پرسيد ضمن تکذيب اين مطلب مدعي افزايش بودجه پژوهشي امسال شد. پيش از اين اظهارنظر وزير علوم روساي دانشگاه ها از کاهش اعتبارات پژوهشي انتقاد کرده بودند، اما وزير علوم صراحتاً گفت؛ «کل بودجه پژوهش کشور حداقل سه هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است و بر اين اساس بودجه پژوهشي دانشگاه ها نيز بيش از يک درصد پيش بيني مي شود. بنابراين بودجه پژوهشي دانشگاه ها به مقدار زيادي افزايش يافته است.»

فعاليت سازمان امور دانشجويان از سال آينده

وزير علوم در مورد ساختار جديد وزارت علوم و حذف معاونت دانشجويي و تشکيل امور دانشجويان گفت؛«قانون فعاليت بيش از پنج معاونت را در هر وزارتخانه منع کرده است و بر اين اساس تصميم به تغيير ساختار و حذف معاونت دانشجويي گرفته شد.» وي ادامه داد؛«پيش از تصويب هيات دولت و مجلس، فعاليت هاي معاونت دانشجويي در قالب امور دانشجويان انجام مي پذيرد.» زاهدي در پاسخ پرسش اعتماد، در مورد زمان نهايي شدن و شروع رسمي کار سازمان امور دانشجويان جواب روشني نداد و گفت؛«حجم زيادي از لايحه هاي دوفوريتي در مجلس انباشته شده، بنابراين به نظر نمي رسد لايحه تغيير ساختار وزارت علوم به مجلس فعلي برسد.» ملاباشي معاون دانشجويي وزارت علوم پيش از وزير از آغاز به کار سازمان امور دانشجويان در سال تحصيلي آينده به خبرنگاران اطمينان داد. ملاباشي همچنين گفت که معاونت هاي دانشجويي دانشگاه ها همچنان به فعاليت ادامه مي دهند و سازمان به صورت ستادي در وزارتخانه مستقر خواهد شد.
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری