کد خبر ۳۴۱۲۷
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۴ - ۰۲ بهمن ۱۳۸۶ - 22 January 2008
وي درباره شايعه هايي مبني بر داشتن چالش با معاونت فرهنگي و اداره کل موزه ها، اين بحث را منتفي دانست و بيشتر چالش خود را با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، نوع و نحوه مديريت کنوني اعلام کرد.

 
اعتماد: مدير سازمان ميراث فرهنگي استان تهران تنها بعد از 4 ماه به دليل محدوديت ها و سياست هاي جديد مقامات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجبور به استعفا شد؛ سياست هايي که با تغيير سه مدير در دو سال گذشته همراه بوده است.

در هفته گذشته اولين کنفرانس مطبوعاتي سعيد بکتاش بدون ارائه هيچ دليلي لغو شد تا تاکيدي بر سياست جديد مسوولان سازمان ميراث فرهنگي مبني بر قطع ارتباط با رسانه ها باشد. پس از لغو اين کنفرانس شايعه استعفاي سعيد بکتاش قوت بيشتري به خود گرفت.به گفته کارشناسان ميراث فرهنگي، استان تهران الگويي براي تمام کشور است و هر اتفاقي که براي ميراث تهران بيفتد در وضعيتي به مراتب بدتر براي شهرهاي ديگر اتفاق خواهد افتاد.يکي از مهم ترين دلايلي که ميراث استان تهران را به عنوان پايتخت 200 ساله کشور تهديد مي کند، تغييرات پي درپي مديريت اين سازمان بوده است؛ تغييراتي که پس از روي کار آمدن دولت جديد با آمدن محمدابراهيم طريقت تهراني آغاز شد.

پس از وي مهدي ناظم رضوي به مدت هفت ماه از سازمان شهرداري به اين سازمان آمد. شايد هفت ماه مدت کوتاهي براي ناظم رضوي بود تا اهميت و حفظ بنا ها و بافت هاي قديمي را درک کند.

چهار ماه پيش کارشناسان اميدوار بودند تا سعيد بکتاش بتواند تحولي در سازمان ميراث استان تهران به وجود آورد؛ تحولي که به دليل نگاه خاص مقامات سازمان ميراث فرهنگي که چندي است در سازمان برقرار شده است به استعفاي وي منجر شد.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي استان تهران در گفت وگويي با ايسنا از دلايل استفعايش گفت تا بعد از مدت ها سخناني از زبان يکي از مسوولان سازمان گفته شود که ديگر مسوولان آن سازمان حاضر به بيان آن نبودند.

سعيد بکتاش پس از لغو کنفرانس مطبوعاتي هفته گذشته اش، شايعه برکناري اش را تاييد کرد و گفت؛ به نظر من، استان تهران به مدير نياز ندارد، چون هر کس ديگري که نگاه برنامه يي داشته باشد، در عمل امکان کار و انجام برنامه ها را به دليل نوع نگاهي که در حوزه برنامه ريزي وجود دارد، نخواهد داشت.

وي با اشاره به اين که بيشتر مشکلات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران به گروه حاکم بر سازمان مرکزي مربوط مي شود، افزود؛ هرچند هنوز پاسخي به استعفاي من داده نشده است، ولي من در اين سازمان نمي مانم چون احساس مي کنم با نگاه موجود مديريتي اين حوزه در عمل به برنامه هاي خود نمي رسم.

وي تصريح کرد؛ متاسفانه به هيچ عنوان، اجراي چشم اندازي که نظام براي تحقق برنامه ها گذاشته، در عمل امکان پذير نيست، درحالي که دو سال از برنامه پنج ساله چهارم باقي مانده است. در اين شرايط ما موظف هستيم، خود را حذف کنيم چون به صاحبان فرهنگ، هنر و دانش نمي توانيم جوابگو باشيم.

وي درباره شايعه هايي مبني بر داشتن چالش با معاونت فرهنگي و اداره کل موزه ها، اين بحث را منتفي دانست و بيشتر چالش خود را با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، نوع و نحوه مديريت کنوني اعلام کرد.

رئيس پيشين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان اصفهان افزود؛ هرچند موزه هاي ما متاسفانه امروز به عنوان يک مجموعه پژوهشي و مکان هايي که گوياي فرهنگ باشند، عمل نمي کنند، ولي مشکل من با معاونت فرهنگي نبود، بلکه با مديريت، برنامه ريزي ها، ضعف مديريت ها و دخالت هاي بسيار ريز و نابجايي بود که حتي به راحتي ما را از صحبت و ارتباط با رسانه ها منع مي کنند.

بکتاش درباره دليل نبود ثبات مديريتي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران بيان کرد؛ من با آنها متفاوتم، چون تاکنون دست کم در 18 حوزه مديريتي هم نظريه پرداز بوده ام و هم در اين رشته ها تدريس کرده ام.
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری