کد خبر ۳۴۳۰۰
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۲ - ۰۴ بهمن ۱۳۸۶ - 24 January 2008
دانشگاه شيراز با برخوردارى از ۶ پايگاه اطلاعات الكترونيكى عمومى و استفاده از پايگاه هاى تخصصى، به لحاظ دسترسى به پايگاه هاى اطلاعات علمى در بين دانشگاه هاى كشور، در رتبه هاى برتر قرار دارد.


ايران: دانشگاه شيراز ساليانه حدود يك ميليارد تومان براى خريد منابع و اطلاعات علمى سرمايه گذارى مى كند كه نيمى از اين منابع به صورت مكتوب و چاپى و نيمى ديگر به صورت الكترونيكى است.

دكتر عليرضا انوشيروانى، رئيس كتابخانه مركزى و مركز اسناد دانشگاه شيراز با بيان اين مطلب در نخستين سمينار آموزشى پايگاه هاى اطلاعات الكترونيك اتحاديه دانشگاه ها و مراكز پژوهشى جنوب كشور در شيراز گفت: دانشگاه شيراز در زمينه دسترسى به منابع علمى، سرمايه گذارى عظيمى انجام داده و اين دانشگاه به طور متوسط يك ميليون تومان در هر شبانه روز به عنوان حق اشتراك پايگاه هاى اطلاعاتى پرداخت مى كند.

وى افزود: يكى از فعاليت هاى اصلى شوراى سياستگذارى تأمين منابع علمى كه در وزارت علوم، تحقيقات و فناورى شكل گرفته، نيازسنجى است كه براساس آن نوع و ميزان دسترسى به پايگاه هاى اطلاعات الكترونيكى براى هر دانشگاه مشخص مى شود.

وى خاطرنشان ساخت: از آنجا كه پايگاه هاى اطلاعات الكترونيكى بسيار گرانقيمت هستند و اطلاعات برخى از آنها با يكديگر همپوشانى دارد، خريد پايگاه هاى اطلاعاتى براى هر دانشگاه از سوى شوراى سياستگذارى تأمين منابع علمى با دقت و حساسيت ويژه اى دنبال مى شود.

به گفته انوشيروانى، دانشگاه شيراز با برخوردارى از ۶ پايگاه اطلاعات الكترونيكى عمومى و استفاده از پايگاه هاى تخصصى، به لحاظ دسترسى به پايگاه هاى اطلاعات علمى در بين دانشگاه هاى كشور، در رتبه هاى برتر قرار دارد.

وى در ادامه از راه اندازى كتابخانه ديجيتال دانشگاه شيراز با ده ها هزار منبع اطلاعات علمى در آينده نزديك خبرداد.

دبير شوراى عالى اتحاديه دانشگاه ها و مراكز پژوهشى جنوب كشور يادآور شد: در گذشته، وضع كتابخانه دانشگاه ها و ميزان منابع علمى موجود در آنها به عنوان يكى از مهم ترين ملاك هاى رتبه بندى علمى دانشگاه ها به شمار مى آمد، اما امروزه با كمرنگ شدن مفهوم سنتى كتابخانه و تغيير شكل و كاركرد كتابخانه ها، ملاك هاى ارزشيابى قبلى نيز تغيير يافته و تعداد پايگاه هاى اطلاعات الكترونيكى مشترك مراكز دانشگاهى جايگزين آن شده است.

انوشيروانى افزود: استادان و دانشجويان دانشگاه شيراز در محيط دانشگاه مى توانند به صورت رايگان از خدمات پايگاه هاى اطلاعاتى الكترونيكى بهره مند شوند و استفاده از اين خدمات در خارج از محيط دانشگاه داراى ضوابط خاصى است.

معاون پژوهشى دانشگاه شيراز نيز در اين كارگروه آموزشى با استناد به نتايج تحقيقى كه در خصوص استفاده استادان و دانشجويان تحصيلات تكميلى اين دانشگاه از نشريات و منابع چاپى و الكترونيكى به عمل آمده است گفت: ۱۸۱ نفر از استادان و دانشجويان تحصيلات تكميلى دانشگاه شيراز به پرسش هاى اين تحقيق پاسخ گفته اند كه ۴۸ درصد از آنها اعلام كرده اند بيش از ۹۰ درصد اطلاعات علمى مورد نياز خود را از پايگاه هاى اطلاعاتى الكترونيكى و كمتر از ۱۰ درصد را از منابع چاپى تهيه مى كنند.

براسا س آمار به دست آمده از اين پژوهش، ۲۷ درصد از پاسخ دهندگان بيش از ۷۰ درصد اطلاعات مورد نياز خود را از منابع الكترونيكى و كمتر از ۳۰ درصد را از طريق منابع چاپى به دست مى آورند و حدود ۱۵ درصد از شركت كنندگان در اين تحقيق، نيمى از اطلاعات مورد نياز خود را از پايگاه هاى اطلاعاتى و نيم ديگر را از طريق منابع مكتوب تأمين مى كنند.

دكتر نعمت الله رياضى پس از ارائه نتايج به دست آمده از اين پژوهش، اينچنين نتيجه گرفت كه از اين پس بايد سرمايه گذارى بيشترى در زمينه منابع پايگاه هاى الكترونيكى در دانشگاه شيراز صورت پذيرد تا از اين رهگذر، انجام تحقيقات از سوى استادان و دانشجويان با سرعت و سهولت بيشترى امكانپذير شود.

وى تصريح كرد: در پاره اى از مواقع با وجود سرمايه گذارى هاى زيادى كه براى دسترسى به پايگاه هاى اطلاعاتى در دانشگاه ها انجام مى گيرد، دانشجويان استفاده چندانى از اين پايگاه ها به عمل نمى آورند كه اين مسأله ناشى از ضعف اطلاع رسانى در زمينه نحوه دسترسى به اين پايگاه ها و معرفى آنهاست. نخستين همايش آموزشى پايگاه هاى اطلاعات الكترونيك در شيراز با حضور استادان، كتابداران و دانشجويان تحصيلات تكميلى دانشگاه ها و مراكز پژوهشى عضو اتحاديه دانشگاه ها و مراكز پژوهشى جنوب كشور برگزار شد.

۱۶ دانشگاه و مركز پژوهشى، از استان هاى فارس، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سيستان و بلوچستان، كرمان، يزد، كهگيلويه و بويراحمد در اتحاديه دانشگاه ها و مراكز پژوهشى جنوب كشور عضويت دارند.
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس