کد خبر ۳۴۴۱۹
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۵ - ۰۶ بهمن ۱۳۸۶ - 26 January 2008
توزيع روزنامه دولت نهم در تمامي كانون‌هاي بازنشستگي سراسر كشور و مراكز وابسته به سازمان‌هاي تامين اجتماعي، خدمات درماني و بهزيستي از ديگر تدابيري است كه براي توزيع اين روزنامه تدارك شده است. ‌

اعتمادملی: انتشار خبر صدور مجوز براي دو روزنامه حامي دولت نهم گرچه در محافل رسانه‌اي كشور بازتاب يافته است اما بيشتر توجه فعالا‌ن رسانه‌اي به سوي خبر صدور مجوز روزنامه‌براي مهرداد بذرپاش رئيس رايحه خوش‌خدمت و از نزديكان محمود احمدي‌نژاد معطوف شده است. در حالي كه تغيير شيوه انتشار هفته نامه آتيه خبري بود كه به‌نظر مي‌رسد در پوشش صدور مجوز انتشار روزنامه <وطن امروز> پنهان شده است.

از زماني كه تيم رسانه‌اي دولت نهم به عنوان هيات مديره از موسسه فرهنگي- مطبوعاتي آتيه‌مستقر شدند سخنان جسته و گريخته‌اي از انتشار يك روزنامه جديد توسط آنان مطرح شد. درباره اين روزنامه جديد كه از آن با عنوان تريبون رسمي رئيس‌جمهور دولت نهم نام برده مي‌شود اخبار متناقضي منتشرشده است از جمله اينكه روزنامه‌اي جديد به نام <خورشيد> خواهد بود و يا اينكه هفته‌نامه آتيه با 14 سال قدمت تبديل به روزنامه‌اي خواهد شد كه نيازمند تبليغات زيادي براي معرفي نيست. ‌

تفكر انتشار روزنامه‌اي از سوي سازمان تامين اجتماعي براي دولت نهم از اواسط سال 1384 در رياست مددي مدير عامل وقت آن سازمان و يار نزديك محمود احمدي‌نژاد شكل گرفت. در آن زمان وحيد جليلي برادر دبير فعلي شوراي امنيت ملي مسووليت راه‌اندازي اين روزنامه را برعهده گرفت. ‌

اما در كشاكش نزاع قدرت ميان وزير رفاه و تامين اجتماعي وقت (پرويز كاظمي) و مددي (مدير عامل وقت سازمان تامين اجتماعي) موضوع به فراموشي سپرده شد تا اينكه محمد پارياب از سمت دبير شوراي اطلا‌ع رساني دولت مستعفي شد و در سمت مديرعاملي موسسه آتيه جاي گرفت. ‌ سازمان تامين اجتماعي با حوزه گسترده پوشش خدمات خود در زمينه‌هاي درماني، اقتصادي حمايت، داشتن 200هزار پرسنل، 10000 شركت وابسته و تحت پوشش قرار دادن چند ميليون بازنشسته و ارتباط مستقيم با جامعه چند ميليوني كارگري ايران شايد بهترين نقطه تماس با مخاطبان براي يك گروه سياسي به شمار آيد. اين سازمان با داشتن شركت‌هاي بزرگ اقتصادي و سرمايه مادي فراوان به راحتي مي‌تواند تامين كننده نياز‌هاي يك رسانه بزرگ باشد. ‌

گرچه از اخبار منتشرشده هنوز نمي‌توان به اين ارزيابي رسيد كه آيا روزنامه آتيه همان كاركردي را كه در مورد روزنامه خورشيد برشمرده شد، خواهد داشت، اما اخبار به دست آمده مي‌تواند چشم‌انداز برنامه‌هاي تيم‌رسانه‌اي دولت نهم را تا حدودي آشكار كند.

بر اساس اطلا‌عات دريافتي روزنامه جديد دولت (خورشيد يا آتيه) داراي يك سيستم هيات امنايي خواهد بود كه شامل عبدالرضا مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي، غلا‌محسين الهام سخنگوي دولت و وزير دادگستري، حسين صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي، محمد جعفر بهداد معاون ارتباطات رياست‌جمهوري، كاوه اشتهاردي مديرمسوول روزنامه ايران، محسن احمدي مديركل روابط عمومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي و مشاور وزير، محمد پارياب دبير سابق شوراي اطلا‌ع‌رساني دولت و مشاور فعلي سخنگوي دولت، قمري وفا مديركل رسانه‌هاي نهاد رياست‌جمهوري، دميرچي مديركل پارلماني دولت، علي‌اكبر اشعري مشاور فرهنگي رئيس‌جمهور و احسان جهانديده، معاون سخنگوي دولت و دبير شوراي اطلا‌ع‌رساني دولت نهم است. ‌

اين تركيب نشان‌دهنده آن است كه تيم رسانه‌اي دولت نهم با تمام قوا خود را درگير انتشار روزنامه جديد كرده است و به اين ترتيب هيچ شكي در انتشار روزنامه يادشده در زماني كوتاه نيست و تمامي امكانات وزارت رفاه و تامين اجتماعي و سازمان‌هاي تابعه آن در خدمت اين امر خواهد بود.

البته هنوز در اين ميان تكليف مديرمسوول روزنامه‌جديد دولت چندان روشن نيست ولي از افرادي نظير فضايلي مدير سابق خبرگزاري فارس، محسن احمدي مشاور وزير رفاه‌و تامين اجتماعي و محمد پارياب براي تصدي اين پست نام برده مي‌شود كه به نظر مي‌آيد شانس فضايلي و پارياب در اين ميان بيشتر باشد.

منابع آگاه همچنين خبر مي‌دهند كه تيم رسانه‌اي دولت نهم تاكنون با بيش از 20 نفر براي قبول سردبيري اين روزنامه وارد مذاكره شده‌اند و از اين افراد خواسته‌اند برنامه‌هاي خود را به اين منظور ارائه كنند. ضمن اينكه فهرستي از 400 روزنامه‌نگار نيز براي فعاليت در بخش‌هاي مختلف روزنامه تهيه و با تعدادي از آنان مذاكراتي صورت گرفته است. ‌

از آنجا كه تيم رسانه‌اي دولت نهم قصد دارد روزنامه‌جديد را به‌گونه‌اي منتشر كند كه با ديگر نشريات يوميه تفاوت آشكاري داشته باشد، قطع روزنامه <يوميوري شيبون> ژاپن به عنوان الگوي نهايي برگزيده شده است. روزنامه‌اي كه به عنوان پرتيراژ‌ترين روزنامه جهان از آن نام برده مي‌شود.

همچنين گفته مي‌شود اين روزنامه در تيراژ 5/1 ميليون نسخه منتشر خواهد شد و از آنجا كه سيستم توزيع نشريات كشور امكان توزيع روزنامه‌اي با اين وسعت را نخواهد داشت لذا ممكن است امكانات شركت‌هاي دولتي به خدمت گرفته شود. ‌

از جمله پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در اين زمينه مي‌توان به مواردي نظير استفاده از امكانات شركت شير ]...[ اشاره كرد. اين شركت با داشتن 40 شركت منطقه‌اي تحت پوشش و شبكه گسترده عاملين فروش و توزيع يكي از سيستم‌هاي توزيع روزنامه جديد دولت خواهد بود.

به اين ترتيب روزنامه خورشيد يا آتيه همراه با بسته‌هاي شير در سراسر كشور توزيع مي‌شود. ‌

به كار‌گيري شبكه هواپيماي آسمان (وابسته به سازمان بازنشستگي) براي انتقال سريع روزنامه به شهر‌هاي مختلف نيز ديگر تدبير پيش‌بيني شده روزنامه جديد است. ‌

توزيع روزنامه دولت نهم در تمامي كانون‌هاي بازنشستگي سراسر كشور و مراكز وابسته به سازمان‌هاي تامين اجتماعي، خدمات درماني و بهزيستي از ديگر تدابيري است كه براي توزيع اين روزنامه تدارك شده است. ‌

نكته ديگر كه درباره روزنامه جديد دولت مي‌توان به آن اشاره كرد رويكرد انتشار اين روزنامه است. ‌

روزنامه دولت نهم با رويكردي اجتماعي- فرهنگي- اقتصادي منتشر خواهد شد كه تلا‌ش دست‌اندركاران آن بر افزايش جاذبه‌هاي بصري و خبري است تا در ميان اقشار متوسط و پايين جامعه مورد استقبال قرار گيرد. ‌

از مجموع اين اخبار و اطلا‌عات مي‌توان نتيجه گرفت روزنامه اصلي دولت <خورشيد يا آتيه> است و روزنامه‌هاي ديگر اين جناح نظير <وطن امروز> تنها پشتيباني‌كننده روزنامه اصلي و ضربه‌گير طيف اصو‌لگرا در نزاع‌ها و بزنگاه‌هاي آينده است. همچنين مشخص مي‌شود كه طيف خاص فعال در دولت نهم به هيچك از رسانه‌هاي موجود جناح راست اعتماد كافي نداشته و تلا‌ش‌هاي دو ساله خود براي هدايت آنان در مسير خويش را بي‌فايده ارزيابي مي‌كند. اگرچه در اين ميان از آغاز انتشار روزنامه ايران در دو نوبت صبح و عصر نيز نبايد غفلت كرد. هر چند مدعيان اصولگرايي با اين رويه نشان مي‌دهند كه فضاي رسانه‌اي يكسويه و فارغ از هرگونه اظهارنظر مستقل را خواستارند و در اين راه از هيچ انحصاري فروگذاري نخواهد كرد.
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری