کد خبر ۳۴۵۱۳
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۰ - ۰۷ بهمن ۱۳۸۶ - 27 January 2008
وي چندين مرحله رسيدگي را براي شكايات داوطلبين متصور دانست و گفت: از حالا‌ در مورد نتيجه نهايي بررسي‌ها نمي‌توان پيش‌بيني واقعي داشت. ‌

اعتمادملی: شوراي نگهبان ديروز در واكنش به اعتراض برخي نامزدها مبني بر رد صلا‌حيتشان به حكم عدم التزام به اسلا‌م طبق بند يك ماده 28 قانون انتخابات اعلا‌م كرد: عدم التزام به اسلا‌م، روحاني و غيرروحاني نمي‌شناسد.

برخي داوطلبين شركت در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلا‌مي كه در همان گام اول و در هيات‌هاي اجرايي وزراي كشور رد صلا‌حيت شده‌اند به دليل نداشتن التزام به اسلا‌م از راهيابي به انتخابات باز مانده‌اند.

عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان ديروز در اولين نشست خبري خود بعد از اعلا‌م نظر هيات‌هاي اجرايي در خصوص تاييد يا عدم تاييد صلا‌حيت كانديداها در جمع خبرنگاران بيشترين پاسخ را به همين موضوع داد.

از كدخدايي سوال شد كه به يكي از روحانيون نماينده مجلس گفته شده كه التزام عملي به اسلا‌م ندارد و از اين رو صلا‌حيت وي رد شده است. آيا مي‌شود يك روحاني التزام عملي به اسلا‌م نداشته باشد. ‌ كدخدايي پاسخ داد: عدم التزام به اسلا‌م، روحاني و غيرروحاني نمي‌شناسد، امكان اين امر از نظر عقلي و عرفي وجود دارد. ‌

سخنگوي شوراي نگهبان ملا‌ك اصلي اين شورا را در بررسي صلا‌حيت‌ها اجراي قانون دانست و تاكيد كرد: اگر رايزني‌ها با شوراي نگهبان در جهت اجراي قانون باشد، صحيح است و اگر براي دور زدن قانون باشد، قطعا تاثيرگذار نيست. ‌

وي چندين مرحله رسيدگي را براي شكايات داوطلبين متصور دانست و گفت: از حالا‌ در مورد نتيجه نهايي بررسي‌ها نمي‌توان پيش‌بيني واقعي داشت. ‌

آيا امكان رقابت ميان 5 هزار نفر نيست

وي در مقابل پرسش‌هاي متعددي كه در خصوص گستردگي رد صلا‌حيت‌ها و نگراني از رقابتي نبودن انتخابات مطرح مي‌شد گفت: هم‌اكنون صلا‌حيت بيش از5هزار نفر در هيات‌هاي اجرايي تاييد شده است ،آيا امكان رقابت در ميان اين5هزار نفر وجود ندارد؟ ‌

كدخدايي خطاب به خبرنگاري كه اين سوال را پرسيد، گفت: آمار خودش گويا است. 5 هزار نفر براي انتخاب حدود ‌ 300‌ نفر؟ حالا‌ من از شما سوال مي‌كنم آيا امكان رقابت هست؟

خبرنگاري هم پرسيد، آيا نطق‌هاي نمايندگان در رد صلا‌حيت‌ها تاثير دارد؟ كدخدايي گفت: به هر حال همه موارد مي‌تواند به عنوان بررسي وضعيت فرد، ملا‌ك قرار گيرد.

خبرنگار ديگري سوال كرد، در آستانه انتخابات مجلس هفتم و رد صلا‌حيت برخي افراد، عده‌اي در مجلس تحصن كردند و برخي مقامات دولتي نيز استعفا دادند و اين افراد مدعي هستند كه به دليل تحصن و استعفا رد صلا‌حيت شده‌اند آيا اين مساله درست است و اين موارد در بررسي صلا‌حيت‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد؟

سخنگوي شوراي نگهبان بار ديگر در پاسخ به اين سوال تاكيد كرد: شوراي نگهبان پرونده داوطلب را به صورت كامل بررسي مي‌كند و در صورت تاييد نشدن صلا‌حيت افراد، موارد را به صورت كتبي به فرد اعلا‌م مي‌كند و چنانچه فرد بخواهد، آن را شفاهي نيز اعلا‌م خواهد كرد.

خبرنگار ديگري سوال كرد، آيا درست است كه افرادي كه در هيات‌هاي اجرايي رد صلا‌حيت شده‌اند علت رد صلا‌حيتشان به دليل وابستگي به احزاب و گروه‌هاي خاصي چون جبهه مشاركت و يا سازمان مجاهدين انقلا‌ب اسلا‌مي است؟ كدخدايي در پاسخ گفت: قطعا ملا‌ك بررسي صلا‌حيت‌ها وضعيت اشخاص است نه احزاب،مگر اينكه كساني كه به احزاب و گروهك‌هاي غيرقانوني كه در قانون مشخص شده است، وابستگي داشته باشند.

شوراي نگهبان اعلا‌م كرد كه‌ 14‌اسفندماه اسامي نهايي نامزدهاي انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلا‌مي را اعلا‌م خواهد كرد.ديروز آخرين فرصت شكايت داوطلبان رد صلا‌حيت شده از سوي هيات‌هاي اجرايي به هيات‌هاي نظارت استان‌ها بود و پس از آن هيات‌هاي نظارت به استناد ماده ‌ 52‌ قانون انتخابات مجلس تا ‌ 14‌بهمن‌ماه صلا‌حيت تمامي داوطلبان را بررسي مي‌كنند.

سخنگوي شوراي نگهبان متذكر شد: از ‌ 14‌ بهمن تا 3‌ اسفندماه نيز به مدت ‌ 20‌روز براي دريافت شكايات داوطلبان ردصلا‌حيت شده و اظهارنظر قطعي شوراي نگهبان در خصوص تمامي داوطلبان و اعلا‌م آن به وزارت كشور به استناد تبصره ‌ 3‌ ماده‌ 52‌ قانون انتخابات در نظر گرفته شده است.‌ سخنگوي شوراي نگهبان اظهار داشت از‌ 4‌ تا 6‌ اسفندماه نيز شكايت داوطلباني كه در سير مراحل قبلي تاييد شده‌اند ليكن شوراي نگهبان نظر به رد صلا‌حيت آنان دارد، دريافت مي‌گردد و اين شكايات از ‌ 7‌ تا 13‌ اسفندماه بررسي مي‌شود.

سخنگوي شوراي نگهبان اظهارات مقامات آمريكايي در خصوص انتخابات در ايران را دخالت در امور داخلي جمهوري اسلا‌مي ايران دانست و آن را محكوم كرد.

عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات افزود: ‌ 28‌سال قبل ملت ايران پاسخ آمريكا را داده است اما گوش شنوايي وجود ندارد. ‌ سخنگوي شوراي نگهبان به دولتمردان آمريكايي توصيه كرد كه گوش‌هاي خود را باز كنند تا <نه>
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری