کد خبر ۳۴۵۷۶
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۱ - ۰۸ بهمن ۱۳۸۶ - 28 January 2008
هر چند بانک ضامن در مواجهه با این اسناد، در چارچوب امکانات، کفایت دقت را به عمل می آورد ولی تنها مسئول انطباق اسناد با شرایط مندرج در ضمانت نامه است و مسئولیت های ناشی از جعل، اصالت نداشتن و غیره، اسناد ارائه شده به عهده بانک مربوطه نیست.

بانک مرکزی در بخشنامه ای نحوه خاتمه و یا ابطال ضمانت نامه بانکی را به مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی اعلام کرد.

به گزارش مهر، در بخشنامه بانک مرکزی به مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی آمده است: ضمانت نامه های بانکی از مهمترین ابزارهای جدید مالی در شبکه بانکی کشور محسوب می شوند. در این ارتباط عملکرد و رویه مورد عمل سامانه بانکی کشور در خصوص خاتمه و یا ابطال ضمانت نامه بانکی بر مبنای ارائه اصل ضمانت نامه، همواره از موضوعات مورد استعلام و طرح شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی ( عموما به عنوان ضمانت خواه) نزد بانک مرکزی بوده است، چرا که چنانچه به هر دلیل اصل ضمانت نامه به بانک ضامن ارائه نشود، بانک ضامن از آزادی سازی و استرداد وثایق توفیقی ضمانت خواه ممانعت به عمل می آورد.

در این راستا با توجه به مطالعات و بررسی های به عمل آمده و تعاملات صورت پذیرفته با شبکه بانکی کشور، در صورت تحقق اعلام کتبی ذینفع مبنی بر ابطال و خاتمه ضمانت نامه، انقضای سر رسید مدت اعتبار ضمانت نامه ( تاریخ انقضاء) و حصول شرایط خاص و مقرر در ضمانت نامه، بر مبنای ارائه سند یا اسنادی که در متن ضمانت نامه به منظور انقضای ضمانت نامه مشخص می شود ( واقعه انقضاء)، ضمانت نامه های صادره بانکی باطل می شود و آزادسازی وثایق، نیازمند ارائه اصل ضمانت نامه به بانک ضامن نخواهد بود.

همچنین بانک مرکزی توجه به نکاتی را در این خصوص حائز اهمیت دانسته که از جمله آنها این است که در خصوص شرط واقعه انقضاء که به مفهوم تعیین حصول شرایط خاص است، هر چند بانک ضامن در مواجهه با این اسناد، در چارچوب امکانات، کفایت دقت را به عمل می آورد ولی تنها مسئول انطباق اسناد با شرایط مندرج در ضمانت نامه است و مسئولیت های ناشی از جعل، اصالت نداشتن و غیره، اسناد ارائه شده به عهده بانک مربوطه نیست.

همچنین بانک ضامن لازم است در صورتی که وثایق ضمانت خواه را بدون دریافت اصل ضمانت نامه آزاد می سازد، نسبت به اخذ تعهد نامه از ضمانت خواه با این مضمون که " چنانچه در آینده مشخص شود که ضمانت خواه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه به هر نحوی از انحاء قصد سوء استفاده از آن را داشته است و منافع بانک صادرکننده به خطر افتد، ضمانت خواه عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است" اقدام نماید.

همچنین لازم است به هنگام صدور ضمانت نامه، مفاد این بخشنامه در خصوص شرایط ابطال و یا خاتمه ضمانت نامه، به نحو ملوب اطلاع رسانی شود و طرفین ضمانت نامه و به خصوص ذینفع ضمانت نامه از شرایط و مفاد آن آگاهی کامل داشته باشند.

خاطرنشان می سازد که بانک مرکزی آمادگی خود را برای ارزیابی پیشنهادات کارشناسی واصله اعلام کرده است.
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری