کد خبر ۳۵۲۱۴
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۰ - ۱۶ بهمن ۱۳۸۶ - 05 February 2008

رئيس قوه قضاييه در بخشنامه‌اي از مراجع قضايي خواست تا با پرهيز از صدور قرار تامين، جلب و احضار افراد بدون توجه به دلايل كافي خورداري كنند.   
 
به گزارش روابط عمومي قوه قضائيه، سيد محمود هاشمي شاهرودي در اين بخشنامه تاكيد كرده است: برخي از گزارش‌هاي رسيده حكايت از تنوع رويه‌ها در مورد نيابت‌هاي قضايي دارد و اعطاي نيابت‌هاي مبهم مجمل و كلي و ناقص علاوه بر صرف هزينه‌هاي زايد و اتلاف وقت موجبات سرگرداني صاحبان دعاوي و اطاله دادرسي را فراهم مي‌آورد.

متن بخشنامه رئيس قوه قضاييه بدين شرح است:

نظر به اهميت و لزوم رعايت مقررات و قوانين آيين‌دادرسي، بالاخص در زمينه‌هاي تعقيب، احضار و جلب اشخاص و نيز قواعد مربوط به صلاحيت‌هاي ذاتي، نسبي و محلي مراجع قضايي، چگونگي اعطاء و اجراي نيابت‌هاي قضايي كه از متفرعات بحث صلاحيت مراجع قضايي است و با توجه به اينكه برخي گزارش‌هاي رسيده حكايت از تشتت و تنوع رويه‌ها در مورد "نيابت‌هاي قضايي" دارد و از طرفي اعطاي نيابت‌هاي مبهم، مجمل و كلي و مشتمل بر نواقص، علاوه بر صرف هزينه‌هاي زياد واتلاف وقت، موجبات سرگرداني صاحبان دعاوي و ارباب رجوع و در نتيجه اطاله دادرسي را فراهم آورده، بنابراين ضمن تذكر لزوم رعايت قوانين و مقررات مربوط از سوي كليه مراجع و مقامات قضايي معطي و مجري، بر اعمال دقيق موارد و نكات ذيل تاكيد مي‌شود:

1- در تنظيم برگ اعطاي نيابت قضايي، ضمن درج مشخصات و نشاني دقيق و كامل طرفين پرونده و شهود،‌مي‌بايست نام و سمت قاضي معطي نيابت به طور دقيق ذكر شود و سپس توسط وي برگه مذبور امضا و مهر گردد.

2- مراجع معطي نيابت، در ارسال برگ نيابت به حوزه قضايي مورد نظر، دقت لازم را معمول دارند تا از ارسال آن به مركز استان كه باعث طولاني شدن زمان اجراي نيابت مي‌شود، جلوگيري گردد.

لازم است حوزه‌هاي قضايي كه برگ اعطاي نيابت اشتباها به آن واحد واصل گرديده است اوراق مربوطه را بدون عودت، به مرجع معطي نيابت جهت اطلاع و پيگيري داده شود تا موجب اطاله رسيدگي نگردد.

3- ضروري است ضمن پرهيز از اعطاي نيابت‌هاي مبهم، مجمل، كلي و ناقص ، هر يك از اقداماتي كه مي‌بايست توسط مرجع مجري نيابت معمول گردد به طور روشن و خوانا و دقيق با ذكر جزييات كامل در برگ اعطاي نيابت قيد گردد و همچنين دلايل مجرميت متهم به صورت دقيق و مشخص احصا و در مواردي كه اوراقي از پرونده نياز به ملاحظه قاضي مجري نيابت باشد، رونوشت آنها پيوست گردد.

4- در تنظيم برگ اعطاي نيابت قضايي، مي‌بايست اختيارات قانوني تفويض شده با توجه به موارد خواسته به صورت كامل واگذار گردد تا از مكاتبه مجدد بين مرجع مجري با مرجع معطي نيابت جلوگيري شود.

5- از تقاضاي جلب و اعزام تحت‌الحفظ متهم بدون تفهيم اتهام و صدور قرار تامين خودداري گردد و از جلب و احضار افراد، بدون توجه اتهام و دلايل كافي پرهيز به عمل آيد؛ همچنين در مورد محكوميت آرا غيابي، دادنامه غيابي ضميمه گردد.

6- در خصوص تقاضاي مربوط به ممنوع‌الخروج و استرداد مجرمين با توجه به وظايف دادستاني كل كشور و اداره حقوقي قوه قضاييه، حسب مورد اقدام گردد.

7- در مواردي كه متهمين موضوع نيابت بيش از يك نفر باشند و راجع به يكي از متهمين اقدامات نيابتي كامل گردد و يا پس از تحقيق و اخذ تامين از متهم، وجود اوراق نيابت جهت ادامه تحقيقات ديگر ضرروي باشد، قاضي مجري نيابت موظف است اوراق نيابت را تفكيك و در مورد متهمي كه نسبت به وي تحقيقات انجام و تامين اخذ گرديده است،‌فورا اوراق مربوط را به همراه متهم موصوف به مرجع معطي نيابت اعاده و اعزام نمايد و در هيچ شرايط مدت بازداشت وي بيش از 48 ساعت نشود.

8- نيابت‌هاي صادره مي‌بايست با استفاده از نمابر ارسال شده و در جهت تضمين صحت و اصالت آن، مدير دفتر حوزه قضايي يا جانشين طرف گيرنده بايد با درج مشخصات خود و امضا ذيل اوراق نيابت، مراتب را تاييد كند و در غير اين صورت مانند ضرورت‌ اعزام مامور ضابط به همراه پرونده و غيره حداكثر ظرف 3 روز پرونده موضوع نيابت به مرجع نيابت ارسال گردد.

9- با توجه به اينكه در حوزه قضايي تهران امور نيابت در مجتمع ويژه نيابت متمركز گرديده است لازم است تمامي مكاتبات با موضوع نيابت از طريق نشاني كامل به همراه شماره نمابر كه متعاقبا از طريق دادگستري استان تهران اعلام خواهد شد به عمل آيد.
روساي حوزه‌هاي قضايي و دادستان‌ها مسئول نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه هستند.
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری