کد خبر ۳۵۳۸۶
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۳ - ۱۸ بهمن ۱۳۸۶ - 07 February 2008
با مصوبه هيأت وزيران كميسيون‌هاي پول و اعتبار، سرمايه‌گذاري، توسعه تجارت، توليد و مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و خدمات اقتصادي و يارانه‌ها از زيرمجموعه شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در كميسيون اقتصاد دولت ادغام شدند و شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي منحل شد.

با ابلاغ مصوبه هيأت وزيران توسط معاون اول رئيس‌جمهور، ضمن ادغام كميسيون‌هاي زير مجموعه شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي و شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري در کميسيونهاي هيات وزيران، كميسيون جديدي تحت عنوان كميسيون علمي، تحقيقاتي و فناوري در هيأت وزيران تشكيل شد.  

به گزارش برنا با ابلاغ مصوبه هيأت وزيران توسط دكتر پرويز داودي، معاون اول رئيس‌جمهور، ضمن ادغام كميسيون‌هاي زير مجموعه شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي و شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري در کميسيونهاي هيات وزيران، كميسيون جديدي تحت عنوان كميسيون علمي، تحقيقاتي و فناوري در هيأت وزيران تشكيل شد.

بر اساس اين گزارش در پي اعلام نظر شوراي نگهبان در مورد مصوبه مجلس در خصوص طرح مصوب نمايندگان مجلس براي احياء و ادغام شوراهاي عالي، رئيس‌جمهور در نامه‌اي به معاون اول خود دستور داد نسبت به اجرايي كردن نظر شوراي نگهبان در خصوص تطبيق وضع شوراها با قانون اساسي اقدام كند.

بر اين اساس و با مصوبه هيأت وزيران كميسيون‌هاي پول و اعتبار، سرمايه‌گذاري،توسعه تجارت، توليد و مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي و خدمات اقتصادي و يارانه‌ها از زيرمجموعه شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در كميسيون اقتصاد دولت ادغام شدند و شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي منحل شد.

همچنين كميسيون استانداردسازي شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري در كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست دولت و كميسيون‌هاي علوم و تحقيقات، فناوري اطلاعات، آموزش و پرورش از شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري در كميسيون تازه تأسيس علمي، تحقيقاتي و فناوري دولت ادغام شده و شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري منحل شد.

براساس اين مصوبه هيأت وزيران ،تركيب اعضاء و شرح وظايف كميسيون علمي، تحقيقاتي و فناوري توسط معاون اول رئيس جمهور تعيين و ابلاغ خواهد شد.

شايان ذكر است كه شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در راستاي اجراي تكليف برنامه چهارم توسعه كشور و ادغام شوراهاي عالي براساس مصوبه شوراي عالي اداري ،مردادماه امسال از ادغام شوراي اقتصاد، شوراي عالي اشتغال، شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي، شوراي عالي صادرات، شوراي عالي هماهنگي صادرات خدمات فني و مهندسي، شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، هيأت امناي صندوق ذخيره ارزي، شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي بيمه و شوراي عالي الگوي مصرف تشكيل شده بود.

همچنين شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري نيز براساس تكليف برنامه چهارم توسعه كشور و مصوبه شوراي عالي اداري از ادغام شوراي علوم، تحقيقات و فناوري، شوراي عالي فناوري اطلاعات، شوراي عالي اطلاع‌رساني، شوراي عالي فضايي، شوراي انرژي اتمي، شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور، شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي عالي پشتيباني نهضت سوادآموزي، شوراي عالي انفورماتيک، شوراي عالي علمي كاربردي، شوراي عالي زيست فناوري، و شوراي عالي استاندارد، ايجاد شده بود.
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری