کد خبر ۳۵۷۰۱
تاریخ انتشار: ۱۴:۰۴ - ۲۳ بهمن ۱۳۸۶ - 12 February 2008
يکي از بيمه هاي بين المللي با سرانه ماهانه 60 هزار تومان خدمات بيمه يي ارائه مي دهد و من با سرانه ماهانه 4400 تومان اين خدمات را ارائه مي دهم. مسلم است که اگر به من پول بيشتري بدهند ديگر مورد اين سوال ها قرار نمي گيرم.

 
 
اعتماد: آمارهاي سازمان بيمه خدمات درماني حکايت از آن دارد که تا پايان شهريور 86، براي 21 ميليون و 265 هزار و 528 روستايي دفترچه درماني صادر شده است. اين جمعيت شامل 18 ميليون و 200 هزار نفر روستايي، 450 هزار نفر عشاير و دو ميليون و 615 هزار نفر ساکن در شهرهاي با جمعيت کمتر از 20 هزار نفر بوده است و به گفته دکتر محمدصادق رجايي مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني هر فرد روستايي که به مدت شش ماه در يک روستا ساکن باشد، مي تواند براي دريافت دفترچه درمان روستايي اقدام کند. طرح بيمه درمان روستاييان قرار بود سال گذشته به پايان برسد. بحث اعتبارات و تخصيص آن هم قطعي بود و ديگر جايي براي بحث نبود. امروز که يک سال از موعد مقرر در مصوبه سال 83 مجلس مي گذرد، هنوز بحث بر آن است که سرانه بيمه درمان روستاييان از حد واقعي فاصله دارد و حتي 40 درصد سرانه درمان شهري را هم پوشش نمي دهد. (اعتبار سال 86 ويژه بيمه درمان روستاييان 492 ميليارد تومان بود) سرانه درمان شهري هم کفاف هزينه ها را نمي دهد. دکتر رجايي ضمن گفت وگو با «اعتماد» به گونه يي غيرمستقيم به اين نکته اعتراف مي کند که با رقم 4400 تومان سرانه درمان سال 86، انتظارات برآورده نمي شود.

---

- آيا از ميزان زيان دهي سالانه سازمان بيمه خدمات درماني از بابت تجويز بي رويه دارو، آزمايشات و معاينات پزشکان برآوردي داريد؟

تا به حال چنين برآوردي نداشته ايم اما مي دانيم که 90 درصد آزمايشات ام آر آي بيماران پاسخ نرمال داشته و بي دليل انجام مي شود. مطمئن هستيم که پزشکان ما، هزينه هاي اضافي توليد مي کنند، بنابراين بايد بتوانيم فرهنگ پزشکان را تغيير بدهيم که متاسفانه به محض هر اظهار نظري، پزشکان اعتراض مي کنند که ما در کار آنها دخالت کرده ايم.

- پيش بيني مي کنيد که از اعتبار 800 ميليارد توماني سال 86 سازمان، چه بخشي از آن بايد بابت همين تجويزهاي بي رويه هزينه شود؟

به نظر من حدود 20 درصد از خدمات پاراکلينيکي زائد است.

- برنامه چهارم توسعه اين اجبار را براي نظام بهداشت و درمان کشور قائل شده که جمعيت 23 ميليون نفري روستاييان بايد تا پايان اجراي برنامه چهارم توسعه تحت پوشش بيمه درمان قرار بگيرند. در حال حاضر حدود يک سال از اجراي برنامه باقي مانده است. تصور مي کنيد که در مدت باقي مانده، سه ميليون نفر از جمعيت روستاييان که هنوز تحت پوشش قرار نگرفته اند، مشمول بيمه واقع شوند؟

بسياري از اين جمعيت سه ميليون نفري تحت پوشش ساير سازمان هاي بيمه گر قرار دارند.

- در چه حد اطمينان داريد؟

فقط تعداد کمي بيمه ندارند.

- آيا همين تعداد کم در سال 87 بيمه مي شوند؟

ما نمي توانيم به خانه ها مراجعه کنيم و از آنها بخواهيم که خودشان را بيمه کنند. آنها مي توانند با پرداخت 200 تومان دفترچه بيمه بگيرند.

- مصوبه بيمه درمان روستاييان که در 4 بهمن ماه 83 تصويب شد مقرر کرده بود که بيمه درمان روستاييان بايد تا پايان سال 85 تکميل شود.

تکميل شده است.

- ولي به گفته شما درصدي هنوز فاقد پوشش بيمه يي هستند.

ما هيچ گاه به 100 نمي رسيم. در جنوب کرمان حدود 30 هزار نفر هستند که حتي شناسنامه هم ندارند. در استان سيستان و بلوچستان پدراني را سراغ داريم که براي دخترانشان شناسنامه نمي گيرند. بنابراين عدد 100 وجود ندارد، اما آن درصد باقي مانده آنقدر کم است که به 100 بسيار نزديک است.

- يکي از موارد مورد شکايت بيمه شدگان، ناچيز بودن پوشش بيمه يي براي خدمات دندانپزشکي است. آيا قصد نداريد اين پوشش را توسعه دهيد؟

قبول دارم اما در هيچ کشوري خدمات دندانپزشکي تحت پوشش بيمه همگاني نبوده زيرا بيمه درماني دندانپزشکي بيمه بسيار گرانقيمتي است. معناي بيمه چيست؟ سرشکن کردن ضرر. در خدمات دندانپزشکي همه چيز به ضرر منتهي مي شود به خصوص در ايران. آمارها نشان مي دهد که هر ايراني، دو دندان خراب در دهان خود دارد. پس اين خدمات بايد مورد حمايت قرار بگيرد. آنچه سازمان بيمه خدمات درماني تقبل کرده انجام خدمات سطح يک، کشيدن دندان، جرم گيري و پر کردن دندان است، اما براي پوشش ساير خدمات دندانپزشکي من بايد تمام اعتبارات ويژه بستري و دارو را هم هزينه کنم تا بتوانم اين خدمات را پوشش بدهم.

- بسياري از نمايندگان مجلس معتقدند که به دليل تخصيص نيافتن اعتبارات کافي به بحث بيمه درمان روستاييان، اين بحث سرانجام موفقي نخواهد داشت. نظر شما چيست؟

به نظر من موفقيت حاصل شده از اين طرح، با اعتبارات تخصيص يافته همخواني دارد، اما اگر موفقيت بيشتري طلب مي کنيم بايد اعتبارات بيشتري هم به آن اختصاص دهيم.

- اعتبارات ويژه بيمه درمان روستاييان براي سال 87 چه رقمي است؟

در لايحه بودجه 500 ميليارد تومان تعيين شده است.

- به عنوان مديرعامل سازمان بيمه گري که 38 ميليون بيمه شده را تحت پوشش دارد آيا معتقديد که اين شيوه درمان در کشور عادلانه است؟

بايد بازنگري شود.

- آيا مردم از اين نظام درماني سود مي برند؟

مسلم است که متحمل فشار مي شوند.

- يعني ضرر مي دهند.

من به ضرر و زيان تعبير نمي کنم اما با تغيير برخي نگرش ها، ممکن است که مردم از امکانات بهتري استفاده کنند.

- اما به نظر مي رسد که سيستم درمان کشور ناعادلانه است.

تعريف عدالت چيست؟

- عدالت يعني يک شهروند در قبال مالياتي که مي دهد حق دارد خدمات خوب دريافت کند و اگر پول ندارد نبايد مجبور باشد خدمات بد بگيرد.

مردم کشور ما شايستگي اين را دارند که خدمات بيشتر و بهتري دريافت کنند، اما توجه داشته باشيد که اين خدمات با چه رقم سرانه ارائه مي شود. يکي از بيمه هاي تجاري را سراغ دارم که با سرانه ماهانه 14 هزار تومان، بيمه مکمل ارائه مي دهد.

يکي از بيمه هاي بين المللي با سرانه ماهانه 60 هزار تومان خدمات بيمه يي ارائه مي دهد و من با سرانه ماهانه 4400 تومان اين خدمات را ارائه مي دهم. مسلم است که اگر به من پول بيشتري بدهند ديگر مورد اين سوال ها قرار نمي گيرم.

- با اين سرانه درمان، آيا عدالت درمان وجود دارد؟

با اين رقم سرانه، انتظاراتي که در يک نظام اسلامي وجود دارد، برآورده نمي شود.

- پس عدالت درمان وجود ندارد.

تا به حال به آن فکر نکرده ام.

- صريح نمي گوييد؟

نه. نمي توانم بگويم. بايد قبلاً به يک جمع بندي رسيده باشم.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری