کد خبر ۳۵۸۹۴۷
تعداد نظرات: ۸۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۱ - ۱۴ مهر ۱۳۹۳ - 06 October 2014
مهارت های زندگی: سواد ارتباطی
"دیوید برلو" نگاه جالبی به موضوع دارد. از دیدگاه او کلمات به تنهایی معنایی ندارند، معنا در درون انسان هاست. مانند این که زن خوشبختی را چیزی می داند و شوهرش معنای دیگری از آن دارد.
عصرایران ؛ محمدسعید روزبه - در کتاب ارتباط شناسی دکتر محسنیان راد داستان جالبی نوشته شده است. حتماً به خواندنش می ارزد:

« فرض کنید پسری در خانواده ای مسلمان با اعتقادات مذهبی بسیار استوار متولد شود. آنها در نقطه ای در یک شهر پرجمعیت زندگی می کنند و ساکن آپارتمانی کوچک هستند.

هزاران رویداد کوچک و بزرگ، زندگی پسرک را تشکیل می دهد. مثلا وقتی خیلی کوچک بود، یک روز بارانی با مادرش از خیابان عبور می کردند. پسرک در یک لحظه که مادرش مشغول صحبت خودش را به سگ کوچکی رساند. سگ به او نزدیک شد و بدنش کمی به لباس پسرک مالیده شد.

آن روز تمام لباس های او شسته و تطهیر شد. به او توضیح داده شد که سگ حیوان کثیف و نجس است. بعدها پسرک شاهد لولیدن سگ های ولگرد توی کوچه ها و آشغال های شهر بود.

وقتی حدودا دوازده ساله بود، یک روز سگی برادر کوچکش را گاز گرفت. او به شدت گریه می کرد و گفته شد که باید به او آمپول هاری تزریق کنند.

بعدها که بزرگ تر شد، رابطه بین چند بیماری و بزاق سگ را در چند جا مطالعه کرد؛ ضمن آنکه رساله های مذهبی نیز اطلاعاتی در این مورد به او می داد.

اجازه بدهید او را بگذاریم و به سراغ فرد دیگری برویم.

دخترک در خانواده ای کشاورز به دنیا آمد. شغل اصلی پدرش گله داری بود. همیشه حداقل دو سگ، نگهبان گله آنها بودند. وظایف افراد خانواده مراقبت از شرایط مساعد برای زیست گله و ضمنا سگ های نگهبان گله بود.

 برخی روزها که پدرش با اسب از خانه بیرون می رفت اگر دیر می کرد سگ وفادار خانواده، پشت در انتظار مرد خانه را می کشید و وقتی صدای آشنای اسب او را می شنید با هیاهو دیگران را مطلع می کرد و پدر وقتی وارد می شد دستی به سر و روی سگ می کشید.

یادش می آید که یک روز برادر کوچکش توی باطلاقی افتاد و در حالی که او از ترس جیغ می کشید، سگ خانواده خودش را داخل آب انداخت و کودک را نجات داد.

 این دو کودک را که خاطره هایی از دوران کودکی آنها خواندید برای چند سال رها می کنیم. کاری نداریم که چگونه با یکدیگر آشنا شدند و ازدواج کردند. حالا از آن ازدواج چند سال گذشته است. به مکالمه آن دو توجه کنید. (به عمد سخنان هر یک را با شماره ردیف مشخص کرده ایم.)

1- زن: به نظر من باید فکر کرد. اگر این بار هم دزد بیاید معلوم نیست چکار می خواهیم بکنیم.

2- مرد: اون یک دفعه هم، دزد اشتباهی خونه ما را انتخاب کرده بود. ما که چیز پر ارزشی نداریم.

3- زن: به هر حال همین که داریم نتیجه سالها زحمت ماست. اگر نباشد، اگر یک تکه اش کم شود، هزار مشکل به وجود می آید.

4- مرد: میدم چفت و بست بیشتری برای در درست کنند.

5- زن: اگر از روی دیوار آمد چی؟

6- مرد: می توانم روی دیوار هم بدهم نرده بکشند.

7- زن: چطوره یک سگ بیاریم.

8- مرد: سگ بیاوریم! کجا نگهش داریم؟

9- زن: خوب معلومه توی خونه؟

10- مرد: سگ کثیفه

11- زن: خوب می شوییمش

12- مرد: احمق، مگر سگ را می شویند؟

13- زن: خوب بله می شویند. چرا فحش می دی؟

14- مرد: ...

15- زن: ... »

همه ما کما بیش با چنین مشکل مواجه بوده ایم ؛ البته نه درباره خرید یا عدم خرید سگ بلکه با مشکلی به نام "تبدیل یک مسأله مشترک به یک اختلاف" یا "سوء تفاهم" .

فرمول ساده جلوگیری از سوء تفاهم در ارتباطات خانوادگی و اجتماعی

بار دیگر به قصه فوق برمی گردیم. ظاهر قضیه این است که هم زن و هم مرد، درباره یک موضوع واحد صحبت می کنند، هر دو می دانند که سگ چیست و اگر نفر سومی هم به حرف هایشان گوش کند، سگ را با حیوان دیگری اشتباه نخواهد کرد.

این اما تمام قصه نیست ؛ واقعیت این است که هر کدام از آن دو، درباره دو حیوان کاملاً متفاوت صحبت می کنند: مرد درباره یک "موجود نجس خطرناک" حرف می زند و زن درباره یک "موجود وفادار مهربان" ؛ فقط اسم و شکل این دو موجود شبیه هم است.

بخش عمده ای از اختلافات ما در زندگی خانوادگی و اجتماعی ناشی از تفاوت معناهایی است که در کلمات دچار آن هستیم و این ، البته امری طبیعی است.
واژه "مادر" برای کسی که از مهر مادری به تمام معنا برخوردار بوده ، با کسی که مادری معتاد و بی مسؤولیت داشته که فرزندش را به کار اجباری یا فحشا وا می داشته است تا خرج اعتیادش را در آورد، یکسان نیست.
واژه شراکت، برای کسی که بهترین تجربیات کاری و تجاری را با شریکش داشته ، با کسی که شریکش به او خیانت کرده و اموالش را برده است، یک واژه واحد قلمداد نمی شود.
 کسی که فکر می کند برای بهبود رفتار فرزند، باید او را "تنبیه" کرد با کسی که مکانیزم "انتخاب" را در تعامل با فرزندش انتخاب می کند، در تعبیر کلمه "تربیت" با هم متفاوت اند و ... .

"دیوید برلو" -که از نامداران علم ارتباطات انسانی است- نگاه جالبی به موضوع دارد. از دیدگاه او کلمات به تنهایی معنایی ندارند، معنا در درون انسان هاست. انسان ها معنای خود را بر کلمات بار می کنند و سپس کلمات را به سمت یکدیگر روانه می سازند.

اشتباه بزرگ ما می تواند این باشد که کلمات را بدون توجه به گوینده کلمات دریافت و معنی کنیم. در چنان صورتی خطر سوء تفاهم همیشه وجود دارد. این خطر به ویژه در کلماتی که معنای انتزاعی دارند بیشتر است. مانند این که زن خوشبختی را چیزی می داند و شوهرش معنای دیگری از آن دارد. بنابراین ، هر کدام از آنها، بر اساس معنای خود از خوشبختی می کوشد دیگری را خوشبخت کند ولی نتیجه ، هرگز مطلوب نیست. 
در چنین وضعی زن با خود می گوید: "من که تمام تلاش خودم را برای خوشبخت کردن همسرم انجام می دهم ولی انگار او اصلاً نمی بینید." مرد هم دقیقاً همین ها را با خود می گوید و شکاف میان آن دو ، روز به روز بیشتر می شود

حال از این بحث چه نتیجه عملی برای زندگی می توان گرفت؟
در پاسخ، این سه نکته را می توان به طور خلاصه مطرح و بحث را جمع بندی کرد:

1 - همیشه یادتان باشد که کلمات، به خودی خود الزاماً معنا ندارند. کلمات (به خصوص انتزاعی ها) همراه با گوینده شان معنی دار می شوند.

2 - قبل از این که درباره حرف های طرف مقابل تان قضاوت کنید، سعی کنید به درک مشترکی از کلمه برسید. برای رسیدن به این درک مشترک، از کلمه عبور کنید و بکوشید نگاهی که طرف مقابل تان به آن کلمه و موضوع دارد را کشف کنید. در این صورت، به جای بحث بر سر کلمه، خواهید کوشید درباره مفهوم آن به نتیجه مشترک برسید.

مثلاً اگر در قصه اول این نوشته، سگ در نظر مرد یک "موجود وفادار مهربان" بود، آن دو هیچ اختلافی با هم نداشتند. متقابلاً اگر زن هم سگ را "موجود نجس خطرناک" می دانست هم اختلافی در بین نبود.
اگر این دو، می دانستند که در پس کلمات، می تواند مفاهیم متعدد و متفاوتی وجود داشته باشد، می توانستند به جای بحث بر سر "سگ" درباره پاکی یا نجسی و خطر سگ و درباره مهربانی و وفاداری اش با یکدیگر حرف بزنند.
مثلاً اگر زن می دانست که در نظر همسرش، سگ یک موجود نجس و خطرناک است، می توانست راهی برای نجس نشدن خانه و زندگی شان از دست سگ ارائه دهد و درباره خطر سگ هم به او یاد بدهد که چگونه می توان از خطر او در امان ماند. در این صورت شاید مرد می پذیرفت که برای حفاظت از خانه شان یک سگ بخرند.

3 - همیشه به یاد داشته باشید که ممکن است آنچه شما می گویید یک چیز باشد و آنچه طرف مقابل دریافت می کند، چیز دیگر.
فراموش نکنید که پیام ارسالی الزاماً مساوی پیام دریافتی نیست و این ، منشأ بسیاری از اختلافات است.
 بنابراین باید تلاش کنید مفهوم آن کلمه را به همان شکلی که در ذهن تان هست بیان کنید. مثلاً در قصه اول، در کنار این جمله که "من با خریدن سگ مخالفم" باید توضیح داده می شد که از نظر من، سگ حیوان نجس و خطرناکی است که نباید وارد خانه شود.

در مثالی دیگر، زن و شوهر به جای این که همدیگر را متهم کنند که "تو بلد نیستی فرزندمان را خوب تربیت کنی"، باید ابتدا معنایی که از تربیت در ذهن خود دارند را بیان کنند. مثلاً یکی از والدین می تواند بگوید: "به نظر من ، برای این که فرزندمان فلان کار را انجام ندهد، بهتر است با با نقل قصه ای عواقبش را به او گوشزد کنیم. این به نظر من ، می تواند یک گام برای تربت اصولی فرزندمان باشد."

از اینجای بحث به بعد، دو طرف یکدیگر را متهم نمی کنند که اصلاً تربیت کردن بلد نیستی بلکه درباره روش های تربیت با یکدیگر صحبت خواهند کرد و این ، یعنی یک گام به جلو و یک گام از اختلاف فاصله گرفتن.
البته شاید درباره روش ها هم با یکدیگر اختلاف داشته باشند ولی حالا که از پوسته کلمات (در اینجا ، تربیت) گذر کرده اند، می توانند منطقی تر و به شکل غیر اتهامی با یکدیگر صحبت و مسأله را حل کنند (در حالی که قبلاً درباره اصل مسأله با هم درگیر بودند.)

با دانستن این مطلب ساده، بسیاری از مشکلات ارتباطی ما اساساً به وجود نمی آیند و یا راحت تر و با هزینه کمتر حل می شوند.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
انتشار یافته: ۸۲
در انتظار بررسی: ۷۱
غیر قابل انتشار: ۴
محمد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
5
1026
با سلام و احترام به نگارنده این مقاله و تشکر به خاطر انتشار آموزشها و مهارتهای زندگی
جای اینگونه آموزشها در نظام آموزشی و حتی تربیتی ما بسیار خالیه در حالی که نقش بسیار زیادی در رشد و تعالی زندگی فردی و اجتماعی داره
لطفا این آموزشها رو ادامه بدین
از شما بینهایت سپاسگزارم
شاد و سربلند باشید
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۷:۴۳- ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
منفي اشتباه دادم
مجتبی
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۲:۱۰- ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
واقعا مقاله خوبی بود و باید در نظام آموزشی ما این چنین مطالبی قرار داده شوند
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۷:۵۰- ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
سلام لطفا از اين مقاله ها بيشتر بگذاريد . خيلي عالي بود .
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۰۸:۱۵- ۱۳۹۳/۰۷/۱۶
سلام. مقاله هاتون در این زمینه واقعا واقعا واقعا کامل و بی نقصه.
اینا مشکلات منه. شاید باورتون نشه ولی با یکی از مقاله هاتون مشکل بزرگی از زندگیمو حل کردین و این مقاله هم همینطور خواهد بود.
ممنون. مطمئنم مشکلات خیلی ها رو حل میکنید.
محمد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
7
401
با سلام مطلب بسیار خوبی بود. ممنون از دست اندرکاران سایت عصر ایران خیلیییییییییییییییییییی سایت خوبیه
علیرضا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
3
305
ممنون که به نظرات کاربران احترام گذاشتید و این مباحث رو شروع کردید فقط کاش در قسمتی این مقالات به صورت تفکیک شده در دسترس باشند
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۲۱:۲۳- ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
کاملا موافقم،یجایی جدا بذارید ک دسترسی بش راحت باشه
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
2
164
بسیار ممنون
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
2
135
تشکر
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
21
173
واژه مادرشوهر رو چطور ميشه براي همسر تعريف كرد؟
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۵:۱۲- ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
سلام نیاز به توصیف نداره ...... اون مادر هم (چه مادر زن، چه مادر شوهر) اگر با طرفش عین بچه خودش زندگی و رفتار کنه نیازی به توصیف نیست.
ناشناس
| ROMANIA |
۱۵:۳۶- ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
عالی بوددددد!
چقدر خندیدم :))))
هادی
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۵:۴۸- ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
مادرشوهر در نظر مرد یا شوهر یک مادر مهربان و دلسوزه که وقتی خانم یا همسر این مرد در موردش صحبت می کنه باید کاملا با احتیاط و با در نظر گرفتن پیشینه ذهنی مرد در موردش صحبت و یا حتی انتقاد کنه
این میشه نتیجه اخلاقی از این مقاله
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۶:۳۳- ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
دوست گرامی واژه مادر شوهر یا پدر شوهر یا فرقی نمی کنه پدرزن و مادرزن زمانی راحت تعریفش کرد که هر کدام از این عزیزان یاد بگیرند دست از دخالت کردن برداند و بتونی براشون واژه عروس و داماد و زندگی جدید و مشترک را براشون تعریف کنی
ناشناس
| GERMANY |
۲۱:۲۶- ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
متاسفانه هیچ جور. چون مادرشه و نمیفهمه شما چی میگید
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۰۹:۴۰- ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
مادرشوهرو نباید تعریف کرد فقط باید ازش فاصله گرفت
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۶:۰۰- ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
مادر شوهر زنی هست همجنس خود عروس که سالها زحمت کشیده یک پسر بچه را بزرگ کرده و یک مرد تحویل عروس داده و الان لولو سر خرمن شده که عروسها همه با یک پس زمینه فکری غلط به خانه همان مرد می روند غافل از آنکه همین عروس خودش روزی مادر شوهر خواهد شد !!!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
3
117
هر کسی از ظن خود شد یار من------از درون من نجست اسرار من
مسعود
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
3
96
بسیار بسیار شیوا ، آموزنده و کاربردی بود...
لیلا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
3
82
ممنون عصر ایران
نصر
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
4
82
عالی بود. بهره بردیم
موفق باشید
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۴۳ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
422
20
شدي شبيه مجله هاي زرد دكه ها عصر ايران
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۲:۵۴- ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
این کجاش زرد بود ، یه مطلب کاملا علمی بود. اگه دکتر محسنیان راد و دیوید برلو رو می شناختی این طور حرف نمی زدی.
اتفاقا جای این مسائل در سایت ها خالیه
ممنون عصرایران
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳:۱۵- ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
به نظرات توجه کنید لطفا
علی ***
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳:۱۷- ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
معلومه که مطلب رو با دقت نخوندی . برگرد و دوباره بخونش . من فکر میکنم موضوع مطرح شده زرد نیست شاید زردی در افکار خودته .
لیلا
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳:۲۷- ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
اینا همش مباحث جامعه شناسیه!
نظریه ای تحت عنوان کنش متقابل نمادین
زرین
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۶:۰۹- ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
شما می تونید از این دکه خرید نکنید!!!!
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۶:۲۴- ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
شما مثل اینکه مدام نشریات زرد میخوانی که میگویی شبیه آنها شده؟
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۶:۳۴- ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
شما اول یه نگاهی به رای های منفی بنداز و بعد هم اگر شما این مطالب را دوست نداری خیلی راحت می تونی نخونی دوست گرامی!
نیما
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۶:۳۷- ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
حواست هست چند تا منفی گرفتی!!!
علیرضا
| UNITED STATES |
۱۷:۴۱- ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
...اگر " شخصیت یادگیرنده و تربیت پذیر " داشته باشیم حتی مجلات زرد هم میتواند مفید باشد.
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۰۸:۱۲- ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
شما هنوز معني مجله زرد رو نفهميدي عزيزم.اين مقاله بسيار عالي بود.
نریمان
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۰۹:۲۴- ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
نرود میخ آهنی در سنگ ! البته این مثل برای حداقل ها مصداق دارد.
علی رضا صفاهانی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
1
67
بنام خدا
مطلبتون خیلی آمزنده بود
اگر ممکن است مطلب مهارتهای زندگی به عنوان چند واحد درسی در دوره دبیرستان (دوره دوم) و دانشگاه قرا داده شود تا ارتباطات خانوادگی و محیط بیرون که امروزه واقعا به دست فراموشی سپرده شده اصلاح شود
باز هم متشکرم
مسعود
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
1
37
عالی بود ممنون عصر ایران.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
1
39
بسیار عالی. معنا در درون ماست.
رضا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
79
8
اين مطالب هيچ ارزشي در زندگي واقعي ندارد.زيرا وقتي شخصيت يكي از زوجين در مقابل فرزند لگد مال شد ديگه نيمشه به كودك آموزش مجدد داد و اين تربيت رو ياد گرفته و به عنوان پدر و مادر به نسل بعد انتقال مي ده. من معتقدم فرهنگ و معرفت و گذشت و صبر و تحمل رو بايد آموزش داد و تمرين كرد
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۸:۴۵- ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
آی کیو اونم که همینو میگه مطلبو نگرفتی.
نریمان
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۰۹:۲۸- ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
این مقاله هم می آموزد که شخصیت یکی از زوجین در مقابل فرزند لگدمال نشود. دقیق تر و بدون جبهه گیری مطالعه کنیم .
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
22
32
این اموزش ها تا زمانی که وارد مقاطع دبستان و راهنمایی نشه هیچ تاثیری نداره. شخصیت امثال من و شما شکل گرفته تغییرش تغریبا غیر ممکنه مگر اینکه از همون ابتدای بچگی بهمون اموزش داده باشن
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۰۹:۲۹- ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
هنوز هم تغییر ممکنه .
اعظم
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳:۱۹- ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
تغيير اراده ميخواد.و كاملا شدنيست.
بايد توكل كرد
...يا محول الاحوال حول حالنا الي احسن الحال
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
0
48
ادامه بدهید
لازم است بخدا
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
1
32
ممنون از تلاشتون و از اینکه مطالبتون راهکار هم داره و فقط ایده آل ها رو نمیگه بلکه راه های رسیدن به اونا رو هم ذکر میکنه
بازم تشکر
وحید
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
1
50
واقعا تشکر میکنم. جای این بحثها نیم قرن در رسانه های ما خالی بود. نتیجه اش هم الان هممون داریم تو زندگی اجتماعی خودمون و اطرافیانمون میبینیم. حتی به نظرم جا داره یک بخش از سایت رو به این جور بحثا اختصاص بدین. مهارتهای زندگی مهمتر از خبرهای ورزشی نباشه کم ارزشتر نیست به خدا.
مجتبي
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
1
46
انسان وقتي به عمق اين مباحث ميره،به سواد كمش در ارتباط بيشتر پي ميبره.بسيار عالي بود مطلب
محمد پورعبداله
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
1
26
یه کلاس درس اخلاق و تنظیم خانواده ...
مجتبي
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
1
21
انسان وقتي به عمق اين مباحث ميره،به سواد كمش در ارتباط بيشتر پي ميبره.بسيار عالي بود مطلب
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
1
25
بسیار عالی .تورا خدا راهی برای اموزش و فرهنگ سازی در این حوزه برای مردم روستاها که دسترسی به اینترنت ندارن بکنین .که خیلی لازمه .
محمد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
2
33
تصور ميكنم بعضا تكبر بيجا و خودباوري هاي نابجا هم بي تاثير نباشد ما مردها چون هنوز ريشه در سنت هاي گذشته داريم اغلب حاضر نيستيم
نظرات منطقي و به حق همسر و حتي فرزندانمان را بپذيريم بهر حال تشكر ميكنم و كاش ادامه پيدا كند از ديگر كارشناسان امور تربيتي هم استفاده شود جامعه خيلي از اخلاقيات فاصله گرفته
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
0
31
چه خوب است اگر يك قسمت به عنوان سواد زندگي به صورت تفكيك شده بگذاريد . كه هم مقالات آموزشي باشد و هم در صورت امكان كاربران سوالات خود را مطرح كنند و از روانشناسان خبره براي پاسخ دهي استفاده شود
کارشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۴۳ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
2
20
قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم ان لا نشرک بالله .......
کلمه ی سوا همان اشاره خداوند منان به اشتراکات بین ادیان است که بایستی توجه جدی شود .
قبل از این که درباره حرف های طرف مقابل تان قضاوت کنید، سعی کنید به درک مشترکی از کلمه برسید. برای رسیدن به این درک مشترک، از کلمه عبور کنید و بکوشید نگاهی که طرف مقابل تان به آن کلمه و موضوع دارد را کشف کنید. در این صورت، به جای بحث بر سر کلمه، خواهید کوشید درباره مفهوم آن به نتیجه مشترک برسید.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
1
20
لطفا ازین آموزش ها بیشتر بزارید
محمد رضا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۵۷ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
2
22
عالی بود.یه جورایی مسئله حجاب برای زن ومرد هم همینطوریه.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
0
21
خیلی مفید بود ادامه دهیدلطفا
علی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
1
24
مقاله بسیار خوبی بود برای آنان که می اندیشند.
مشکل وقتی حل نمیشه که به پست انسانی میخوری که اصلا فکر (اندیشه) نمیکنه و فقط حرف های قبلیش رو تکرار میکنه. اونوقته که پیش خودت میگی : "نرود میخ آهنی در سنگ".
وقتی یه فکری در کودکی ملکه ذهن انسان شد، دور ریختن اون فکر بینش و تمرین زیادی می‌خواد.
علی حسین زاده
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۲۴ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
1
18
به نظر من خیلی عالی بود امید وارم ادامه داشته باشد
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
2
20
اگر یک طرف دائم فحش بده و بی ادبی کنه چطور ارتباط تعریف میشه؟
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۸:۵۰- ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
عزیزم دقت نکردین، این کلمات از جانب شما فحش به نظر میرسه از جانب طرف مقابل تحسین و قربون صدقست، لطفاً دقیق گوش کنید به کلمات
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
0
17
من هم ممنونم عصر ایران
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۴۳ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
0
16
عاليه عالي
خبازي مقدم
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
0
16
اولا بايد ديد اين اختلاف نظرها و عدم درك متقابل از كجا سرچشمه ميگيرد وسطح اختلاف تاچه حدي است ايا ميشود با مرورزمان ويا گفتمان اين نظرات رابه هم نزديك ودرنهايت متصل كرديانه هميشه در شروع زندگي يا شراكت طرف مقابل را خود انتخاب كنيم ونه ديگران وبعد سعي كنيم كه طرف مقابل هم سطح باماباشد كه درغير اين صورت تضادها شروع ميشود اينگونه مشاركتها يا به بن بست ميرسد ويا باضايع شدنحق طرف مقابل ادامه ميابد كه هر دو اشتباه است نقش اموزش ومشاوره قبل از شراكت مدي ومعنوي مهره گم شده اين داستان است كه ياازروي ندانم كاري وياازروي بعضي ارملاحظات ازان دوري ميكنيم اموزش پرورش ميتواند در ساعتي ازهفته بااوردن مشاور واستادان برنامه ريز نسبت به اموزش افراد قبل از ورود به مسائل داخل اجتماع ومشكلات پس ازان دانش اموزان دختر وپسر را اموزش بدهد
مریم
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
0
23
بسیار عالی و تاثیر گذار بود.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
0
25
از نگارنده این مطلب بی نهایت سپاسگذارم
خواهش میکنم ادامه بدید
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
0
15
اگر خود بنده و جامعه ما با دانش زندگي، دانش ارتباطي، دانش شهروندي و .. در پايه هاي زندگيمون آشنايي داشتيم، باور بفرماييد جامعه اي بسيار آرام و شاداب و انسانهايي سالم كه مبناي توسعه پايدار هر كشوري مي توانند باشند روبه رو بوديم. نه جامعه امروزي ....
جايگاه اصلي اين مطالب در سايتهاي اينترنتي اينچنينيه نه فقط در پستوي كتابخانه هاي دانشگاه و ...
عصر ايران، پيروز باشيد و برقرار.
علی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
0
15
باسلام عالی بود.ان شاا.. که ادامه داشته باشه این نوع مقالات مفیدواموزنده.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
0
17
این مطلب مصداق این دعاست (خدایا کمکم کن قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی فضاوت کنم چند قدم با کفشهای او راه بروم )
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۱:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
0
14
فوق العاده بود.بسیار آموزنده.لطفا بازم از این دست مطالب بزارید.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۲:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
1
10
در پاسخ به دوست غافلي كه نوشته اند جاي اين گونه آموزش ها در نظام آموزشي خالي است بايد بگم شما اشتباه مي كنيد آخه اهداف نظام آموزشي چيز ديگري است.
مهران
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۳:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
0
17
و بدانیم اگر کرم نبود زندگی چیزی کم داشت
( سهراب سپهری )
به اندازه کافی در بسیاری از ابزارهای ارتباطی امروز جامعه ما مطالب بی محتوا رد و بدل میشه ، عصر ایران به عنوان یکی از کاربران قدیمی و هر روزه شما رویه جدیدتان را تحسین می کنم .
موفق باشید
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۰۹:۰۱- ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
منم اين رويه جديد رو تحسين ميكنم. بسيار عالي . اينطوري علاوه بر يك سايت خبري تبديل ميشويد به يك سايت آموزنده كه دعاي خير كلي آدم پشت سرتان است. يكيش خود من. من و شوهرم داريم تمام تلاشمون رو ميكنيم كه نحوه ارتباط باهم رو ياد بگيريم تا زندگيمون نپاشه . متاسفانه نه از كسي نه از جايي ياد نگرفتيم چطوري بايد باهم زندگي كنيم . ما هر دو از نظر فرهنگي و تحصيلاتي و خانوادگي و.. به هم نزديكيم و هر دو فوق ليسانس مهندسي خونديم و در شغلهامون موفقيم ولي در نحوه ارتباط باهم خيلي مشكل داريم.
از مطالب شما واقعا ممونم
علی
UNITED STATES
۰۶:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
1
12
می توان به طور کلی گفت که الفاظ ناقل معانی نیستند
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
0
9
ممنون از مطلب آموزنده و مفيدتان.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
0
11
عالي بود ممنون
فهيمه
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۳۳ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
0
11
مطلب جالبي بود با نگاهي متفاوت، بسيار استفاده كردم
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
0
10
خیلی خوب بود....
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
0
14
اين مطلب آموزشي براي من بسيار آموزنده بود . ممنون
ناشناس
UNITED STATES
۱۴:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
1
9
بنام حق مطلق
بسیار سپاسگزارم که بحث روانشناسی و روانشناختی در تمامی امور زندگی را در مصالب پربار سیاسی خودتان همراه کردید.
بخصوص رهبران و سیاسیون کشورهای مختلف از جمله ایران باید این مضوعات مهم را بخوانند تا دنیایی فراتراز جنگ و خون ریزی داشته باشیم.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
2
13
به این فکر کنید که مادرشوهر،مادر شوهر شماست و برای او خیلی عزیزه پس به خاطر شوهرتون به او هم احترام بگذارید
amir
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
0
12
خلی خوب بود. ممنون
مسعود
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
0
17
مرسی از مطلب مفیدتون
در مورد رفتار همسران با همدیگه جلو دیگران هم مطلب بزارید که خیلی از اختلافات و لج بازی ها سر همین موضوع شکل میگیره
پربازدید ها
علم و فناوری