کد خبر: ۳۷۰۱
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۵ - ۰۱ مهر ۱۳۸۵ - 23 September 2006
دراین برنامه سیامک انصاری ,جوادرضویان ,محمدرضاهدایتی وشقایق دهقان وی راهمراهی خواهندکردولی هنوزازاحتمال پیوستن یانپیوستن رضاشفیعی جم به این جمع خبری نیست .

مهران مدیری بازماندگان قاجاررابرای خنده مردم ایران به مقابل دوربین دعوت کرده است .

بگزارش "البرز" مهران مدیری دربرنامه تلویزیونی جدیدخودکه هنوزمعلوم نیست 40,50یا90قسمتی است داستانی رابه تصویرمیشکدکه موضوع آن بازماندگان قاجاراست .

دراین برنامه سیامک انصاری ,جوادرضویان ,محمدرضاهدایتی وشقایق دهقان وی راهمراهی خواهندکردولی هنوزازاحتمال پیوستن یانپیوستن رضاشفیعی جم به این جمع خبری نیست .

داستان این مجموعه رانیزقاسم خانی مینویسد.

قراراست این مجموعه ازمهرماه سال جاری هرشب 40دقیقه درشبکه سوم سیماپخش شود.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)