کد خبر ۳۸۶
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۹ - ۲۸ تير ۱۳۸۵ - 19 July 2006
سيد امين کامروا

 به تازگي طرحي با عنوان ،انتخاب مستقيم شهرداران توسط مردم ، در كميسيون امنيت ملي مجلس به تصويب رسيده است كه بر اساس آن از اين پس ، شهردارها توسط آراي مستقيممردم برگزيده مي شوند .

در اين صورت براساس مصوبه كميسيون ، انتخابات شهرداري ها نيز همزمان با انتخابات شوراهاي شهر برگزار خواهد شد . با توجه به اينكه اين طرح در كميسيون امنيت ملي مجلس با استقبال خوب نمايندگان مواجه شده است مي توان به تصويب اين طرح در صحن مجلس نيزاميدوار بود .
اقدام در خور توجه نمايندگان در ارايه چنين طرحي از چند حيث قابل تقدير مي باشد . واقعيت آن است كه نظام ما با گذشت 27 سال از پيروزي انقلاب اسلامي همچنان در مرحله رشد و تكامل شيوه ها و قواعد مردم سالاري ديني است و در اين زمينه نيازمند تمرين هاي بيشتري هستيم . از آنجا كه هنوز رفتارهاي دمكراتيك در كشورها از نظام مندي كاملي برخوردار نيست و رقابت هاي حزبي نهادينه نشده است ، انتخاب هاي ما كماكان بر پايه ويژگي هاي شخصي و فردي صورت مي پذيرد كه اين روند از كارآمدي بالايي در تامين منافع ملي بطور كامل برخوردار نيست . تجربه دو دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا بخصوص در شهر هاي بزرگ و از جمله در تهران، ضعف ساختاري نظام هاي انتخاباتي در كشور ما را به خوبي نشان داد .

طبق نظام فعلي شوراها در ايران كه پارلماني است، شهردار از طريق شوراي منتخب
مردم برگزيده مي شود . كشمكشهاي بي حاصل شورا و شهردار در دوره اول شوراي شهر تهران و آغشتگي مباحث و ملاحظات سياسي با معيارهاي انتخاب شهردار در دوره دوم شوراها نشان داد كه نظام پارلماني كارآمدي چنداني ندارد . حتي در بسياري از كشورها ي دنيا مانند فرانسه و انگليس شهرداران با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شوند و در اين صورت شهردار خود را موظف و مسئول نسبت به كليه اقدامات صورت پذيرفته مي داند .
در نظام پارلماني موجود در ايران جايگاه شهردار در برابر شهرداري شهر متزلزل است اين نگراني زماني بيشتر مي شود كه مجموعه قدرت يكدست و يكپارچه باشد و در نتيجه تمايل به اثرگذاري بر روي شوراي شهر براي انتخاب فردي همسو و با گرايش هاي حاكميت يكپارچه افزايش يابد .

نتيجه منطقي چنين روندي قرباني شدن مصالح شهروندان و مديريت بهينه شهري در مقابل طبع قدرت به همسوسازي تمامي گرايش ها و سلايق با ميل خود است .
برگزيدن روش رياستي كه در آن شهردار متكي به آراء مستقيم مردمي باشد و از جانب شوراي شهر مورد نظارت قرار گيرد نيازمند اصلاح در قانون و نظام انتخاباتي شوراها و شهرداري ها است كه مصوبه اخير كميسيون امنيت ملي مجلس در طرح پيشنهاد انتخابات مستقيم شهردار گامي در اين راستا مي باشد .

بدون شك انتخاب مستقيم شهردار از طريق مردم ، بازگشت به متن مردم است و ديگر در انتخاب شهرداران ملاحظات گروهي و سياسي از جانب شوراي شهر به چشم نخواهد خورد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری