کد خبر ۴۰۶۱۷
تاریخ انتشار: ۱۲:۱۹ - ۰۳ ارديبهشت ۱۳۸۷ - 22 April 2008
"ديگه چه خبر؟" ایران

راهكارجالب حزب كار به حجاريان


* خبر اول اين كه در پى اظهارات اخير سعيد حجاريان در مورد خانه كارگر، حق پرستى عضو شوراى اسلامى كار گفته: اگر حجاريان مى خواهد به حوزه مسائل كارگرى وارد شود حداقل دو روز تجربه كارگرى داشته باشد در غير اين صورت فكرش را متمركز به مسائل سياسى كند و چون ايشان متعلق به طبقه بى دغدغه جامعه هستند اظهاراتشان را هم بايد به طبقه بى درد جامعه متمركز كنند.وى افزوده: سعيد حجاريان در مسائل صنفى و كارگرى تخصص ندارد بنابراين اظهارنظر ايشان در مسائل كارگرى غيركارشناسى و غيرفنى است.حجاريان چند روز پيش گفته بود كه خانه كارگر و حزب كار نماينده جامعه كارگرى نيستند.
  
وضعيت انتخاباتى جريان دوم خرداد از نگاه دويچه وله


* خبر ديگر اين كه بخش فارسى راديو آلمانى دويچه وله در تحليلى بر موقعيت گروه هاى دوم خردادى در انتخابات ششم ارديبهشت (مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم) پيش بينى كرده كه وضعيت اين گروه ها در اين مرحله حتى وخيم تر از مرحله اول باشد.كشيده شدن انتخابات به دور دوم كه معمولاً با استقبال و مشاركت كمترى روبه رو است، مى تواند به ضرر دوم خردادى ها باشد.
دويچه وله سهم گروه هاى دوم خردادى از مرحله اول انتخابات را تنها ۳۴ كرسى برآورد كرده و شانس افراد منسوب به اين جناح براى كسب تعدادى از ۱۱ كرسى باقيمانده تهران را نيز ضعيف ارزيابى كرده است.
  
رشدى: غيرمسلمانان هم از من متنفرند


* شنيديم كه خبرگزارى رويترز اخيراً در گزارشى به بهانه انتشار كتاب جديد سلمان رشدى نويسنده مرتد كتاب موهن آيات شيطانى خبر داده: رشدى به وجود تنفر شديد ميان غيرمسلمانان انگليس از خود اذعان كرده وگفته كه: پس از دريافت عنوان «شواليه»، آنها من را پست فطرت خواندند.
رويترز افزوده: رشدى مى گويد چيزى كه وى را عصبانى كرد، حملات و انتقادات شديد غير مسلمانان انگليس پس از اعطاى عنوان «شواليه» به او بود. او انتقاد ها و حملات مذكور را «كاروان تنفر» توصيف كرد و گفت: از شدت و حدت و اندازه انتقاد غير مسلمانان انگليس متعجب شده است. رويترز به نقل از رشدى اضافه كرده : پس از اعطاى اين نشان وى ناگهان متوجه شده است كه هركس از هر فضاى خالى در مطبوعات براى ابراز انزجار خود از او استفاده كرده تا بگويد كه چقدر او پست فطرت است و چقدر كتاب هاى او بى محتوا هستند. 
 
 تكذيب خبر فروش سلاح توسط دلالان انگليسى به ايران


* دست آخر اين كه يك منبع آگاه سياسى انتشار برخى اخبار در رسانه هاى انگليس مبنى بر فروش سلاح توسط دلالان انگليسى به ايران را ساختگى و با اغراض سودجويانه خوانده و آن را رد كرد.
اين منبع آگاه سياسى تأكيد كرده: اين گونه اخبار كذب با هدف تبليغ عليه ايران و در راستاى نياز و تلاش دولت انگليس براى فروش هرچه بيشتر سلاح و مهمات به كشورهاى منطقه با بهره بردارى از ترفندهاى رسانه اى صورت مى گيرد.
وى در ادامه به توانايى بالاى نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران در توليد ادوات نظامى و خودكفايى در بسيارى از عرصه ها اشاره كرده و عدم نياز ايران به خريد اين گونه تجهيزات از انگليس را مورد تأكيد قرارداد. اين منبع آگاه سياسى، سياست هاى دولت انگليس در منطقه را با تبليغات دروغين آن كشور در سطح جهان متضاد دانست و آن را مزورانه و منافقانه خواند.

 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری