کد خبر ۴۰۶۵۳
تاریخ انتشار: ۱۶:۳۸ - ۰۳ ارديبهشت ۱۳۸۷ - 22 April 2008
كشورهاي همجوار عراق هم‌چنين از نقش دولت عراق در زمينه‌ي تحقق آشتي ملي تقدير كرده و از اتحاديه‌ي عرب خواستند به تلاش‌هايش در اين زمينه ادامه دهد.

دربيانيه‌ي پاياني نشست گسترده‌ي وزيران خارجه‌ي كشورهاي همجوارعراق، شوراي امنيت و كشورهاي گروه هشت، هدف از اين نشست ادامه‌ي هماهنگي و همكاري كشورهاي همجوار و حمايت از تلاش‌هاي دولت و ملت عراق جهت برقراري امنيت و صلح دايمي اعلام شد.


به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري كويت، در بيانيه‌ي نشست وزيران امور خارجه‌ي كشورهاي همجوارعراق كه بنا به درخواست دولت كويت و جمهوري عراق برگزار شد، احترام به وحدت ملي، حاكميت كامل و تماميت ارضي، حفظ هويت عربي و اسلامي عراق تاكيد شد.


در اين بيانيه هم‌چنين كشورهاي همجوارعراق خود را ملزم به حفظ و كنترل مرزهاي مشترك با عراق و عدم دخالت در امور داخلي اين كشور و تاكيد بر حق ملت عراق در تعيين سرنوشت سياسي خود دانستند.


در اين بيانيه هم‌چنين آمده است: حمايت كامل از عراق، ملت و تلاش‌هاي دولت و پارلمان در راستاي تحقق اهداف عراق به طور صحيح در راستاي ايجاد عراقي شكوفا، متحد، دموكرات و تضمين مشاركت عراقي‌ها در روند سياسي ضروري است.


هم‌چنين تاكيد بر تعهدات جامعه‌ي جهاني و كشورهاي همجوار عراق در زمينه‌ي برقراري صلح و ثبات در عراق و تاثير مثبت برقراري امنيت در اين كشور برامنيت منطقه از ديگر مسائل مورد توافق كشورهاي همجوار در اين نشست بوده است.


اين كشورها هم‌چنين از ايجاد راهكاري در زمينه‌ي حمايت از عراق استقبال كردند.


در اين نشست هم‌چنين اقدامات سه كميته‌ي انرژي، آوارگان و امنيت كه در دو كنفرانس قبلي تشكيل شده بود، مورد بررسي قرار گرفت و اجراي طرح‌هاي اين سه كميته و نشست‌هاي آتي اين سه كميته كه به ترتيب نشست كميته‌ي امنيتي در دمشق، كميته‌ي انرژي دراستانبول و كميته‌ي آوارگان در امان كه در آ‌ينده‌ي نزديك برگزار خواهد شد، مورد ارزيابي قرار گرفت.


بر اساس بيانيه‌ي پاياني اين نشست تقويت و حمايت از سازمان‌هاي منتخب وابسته به دولت، تحكيم مذاكرات سياسي و آشتي ملي، حمايت از گروه‌هاي ضعيف، افزايش حمايت از آوارگان داخلي و خارجي، افزايش حمايت از حقوق بشر، اصلاحات قضايي و قانوني از ديگر مسايل مورد توافق وزيران امور خارجه بوده است.


وزيران امور خارجه‌ي كشورهاي همجوار عراق تمام عراقي‌ها را به ورود به مذاكرات سياسي گسترده جهت حفظ وحدت ملي عراق فراخواندند.


كشورهاي همجوار عراق هم‌چنين از نقش دولت عراق در زمينه‌ي تحقق آشتي ملي تقدير كرده و از اتحاديه‌ي عرب خواستند به تلاش‌هايش در اين زمينه ادامه دهد.


اين بيانيه هم‌چنين از نقش نيروهاي امنيتي عراق در رويارويي با تهديدات شبه نظاميان و تعهد دولت در قبال خلع سلاح تمام شبه نظاميان تقدير شده است.


در بيانيه پاياني نشست وزراي امور خارجه‌ي كشورهاي همسايه عراق هم چنين بر اصل هويت ملي عراق تاكيد شده و از نمايندگان اقشار مختلف مردم اين كشور خواسته شده كه در راستاي تحكيم وحدت ملي و با صرفنظر از گرايش‌هاي سياسي، مذهبي و نژادي عمل كنند، بگونه‌اي كه تعدد فرهنگي در اين كشور عاملي براي حفظ وحدت بين عراقي‌ها باشد نه عامل تفرقه و نفاق.


در اين بيانيه هم چنين از سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌يي از جمله يونسكو و آيسيكو خواسته شده تا در راستاي حفظ ميراث فرهنگي و تاريخي عراق كه در جريان جنگ آمريكا عليه اين كشور دچار ضرر و زيان شده تلاش كنند و از كشورهاي همسايه و جامعه‌ي بين‌المللي نيز خواسته شده تا عراقي‌ها را در بازگرداندن آثار باستاني ربوده شده از اين كشور ياري دهند.


وزراي امور خارجه‌ي كشورهاي همسايه عراق هم‌چنين حمايت از آوارگان عراق و رفع احتياجات آنها را مسووليت دولت عراق و جامعه بين‌المللي دانسته و از تلاش‌هاي سوريه و اردن كه ميزبان تعداد زيادي از آوارگان عراقي هستند، تقدير شد.


در اين بيانيه بر اهميت كنفرانس پيمان بين‌المللي با عراق جهت تحقق صلح سياسي در اين كشور و بازسازي آن تاكيد شده و شركت كنندگان در اين نشست متعهد شده‌اند تا دولت عراق را در انجام اصلاحات سياسي و اقتصادي سازماندهي و بازسازي نيروهاي اين كشور ياري دهند.


در بيانيه پاياني اين نشست به نقش سازمان ملل متحد در عراق اشاره شده و از نقش مهمي كه هيات اين سازمان در كمك به رشد و توسعه عراق ضمن هماهنگي با نيروهاي امنيتي اين كشور ايفا مي‌كند، تقدير شده است.


شركت كنندگان در اين نشست هم چنين از تمامي كشورها به ويژه همسايگان عراق خواستند تا سفارت‌ها و يا دفاتر ديپلماتيكشان را در عراق گشوده و يا بازگشايي كنند و هر چه سريعتر نمايندگان ديپلماتيك‌شان را به اين كشور اعزام كنند.


در اين بيانيه هم چنين از اقدام سازمان كنفرانس اسلامي مبني بر گشايش دفتر اين سازمان در بغداد و هم چنين اعلام آمادگي كشورهايي كه قصد گشايش سفارت‌هايشان را در عراق دارند استقبال شده است.


در اين بيانيه جنايات جنگي حكومت سابق عراق عليه غير نظاميان عراقي و هم چنين غير نظامياني كه در جريان حملات حكومت صدام عليه ايران و كويت كشته شده‌اند، محكوم شده و شركت كنندگان در اين نشست تاكيد كرده‌اند كه اين جنايات نقض آشكار قوانين حقوق بشر بوده است؛ لذا از تمامي طرفهاي ذيربط اين پرونده خواسته شده ضمن همكاري با كميته‌ي صليب سرخ جهاني در خصوص پرونده‌ي مفقودين كويتي و ديگر كشورها هر چه سريعتر اين پرونده را به سرانجام برساند.


در بيانيه پاياني اين نشست هم چنين اقدامات تروريستي در عراق به شدت محكوم شده و از همه خواسته شده تا دولت عراق را در سركوب تروريسم ياري دهند به گونه‌اي كه تروريست‌ها نتوانند از خاك اين كشور عليه كشورهاي همسايه استفاده كنند.


وزراي امور خارجه‌ي همسايگان عراق پايبندي‌شان را به قطعنامه‌ها و توافقنامه‌هاي بين‌المللي از جمله قطعنامه‌هاي 1546 سال 2004 و 1618 سال 2005 در خصوص مبارزه با فعاليت‌هاي تروريستي و ممانعت از فعاليت تروريست‌ها در خاك كشورهاي همسايه عليه عراق اعلام كرده‌اند.


در اين بيانيه هم چنين از تلاشهاي مشترك دولت عراق و كشورهاي همسايه جهت جلوگيري از ورود تروريست‌ها و سلاح‌هاي غير قانوني به عراق اعلام حمايت شده و بر اهميت تحكيم و گسترش همكاري‌ها بين طرفين جهت حفظ و كنترل مرزهاي مشترك و جلوگيري از حمايت‌هاي غير قانوني مالي و لجستيكي از سازمان‌هاي تروريستي تاكيد شده است.


وزراي امور خارجه‌ي همسايه عراق هم چنين پايبندي‌شان را به تصميم‌هاي اتخاذ شده در نشست‌هاي وزراي كشور همسايگان عراق اعلام كردند.


در پايان اين بيانيه از برگزاري كنفرانس اتحاديه‌ي پارلماني عربي در شهر اربيل كه 11 مارس 2008 برگزار شد استقبال شده و شركت كنندگان در نشست كويت از دولت كويت به دليل ميزباني اين كنفرانس تقدير كردند و آمادگي شان را براي برگزاري چهارمين نشست گسترده‌ي وزراي امور خارجه‌ي همسايگان عراق در بغداد اعلام كردند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری