کد خبر ۴۱۲۵۰
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۷ - ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۷ - 29 April 2008
دانش جعفرى سكان مديريت اقتصاد را در اختيار داشت و پيمان بسته بود به عهد خود با مردم و منتخب ملت متعهد باشد بنابراين عدم تبعيت او از سياست هاى دولت مى تواند«جرمى» نابخشودنى باشد كه نسبت به آن، آشكارا غمض عين شد. كسانى كه پاى خود را در كفش رئيس جمهور كرده اند، لطفاً رفتار خود را اصلاح كنند!


فردا: روزنامه ایران در یادداشتی به قلم عبدالله حسینی دانش جعفری را مجرم دانست!


در یادداشت روزنامه دولتی ایران با عنوان «جرم واقعی این است» ضمن ادعای شادی مخالفان از تغییرات اخیر دولت آمده است: وزير سابق اقتصاد و دارايى، به وضوح اين نكته را روشن ساخت كه او از اجراى سياستهاى اقتصادى دولت سرباز مى زد و در برابر آن مى ايستاد . در دفاع از اين موضع آقاى دانش جعفرى، آقاى مجيد انصارى در اظهارات اخير خود، «جرم» وى را مقاومت در برابر سياست هاى دولت عنوان كرد.


ایران ادامه داده است: اما حقيقت اين است اگر به سبك آقاى انصارى بخواهيم براى آقاى دانش جعفرى جرمى در نظر بگيريم،اين جرم چيز ديگرى است. آقاى دانش جعفرى يك عضو مهم و برجسته دولت نهم محسوب مى شد كه سكان مديريت يكى از حساسترين اركان اداره كشور يعنى اقتصاد را در اختيار داشت و پيمان بسته بود به عهد خود با مردم و منتخب ملت متعهد باشد بنابراين عدم تبعيت او از سياست هاى دولت مى تواند«جرمى» نابخشودنى باشد كه نسبت به آن، آشكارا غمض عين شد، اما در وراى اين پيمان شكنى توجيه ناپذير آقاى دانش جعفرى كه در عمل موجب مختل ساختن سياستهاى اقتصادى دولت و رئيس جمهور طى سه سال گذشته گرديد، يك سؤال اساسى وجود دارد. او مجرى سياست هاى چه كسى يا چه جريانى بود آيا جز اين مى توان گفت كه وضعيت امروز اقتصاد كشور، ثمره اجراى سياست ها و ديدگاههاى آقاى دانش جعفرى است ديدگاهى كه وزير سابق اقتصاد به مغايرت آن با ديدگاه رئيس جمهورى اعتراف كرد.


ایران در ادامه با ادعای بسته بودن دست احمدی نژاد در انتخاب وزرا نوشته است: برخلاف تصور رايج در افكار عمومى، به نظر مى رسد كه دكتر احمدى نژاد براى انتخاب اعضاى كابينه اش در برابر موانع و محدوديت هاى زيادى قرار داشته است. يعنى دست او براى انتخاب فرد اصلح از عناصر صاحب صلاحيت كه از بن دندان با ديدگاه ها و سياستهاى او همراه، همصدا و همسو باشند، باز نبوده است. پيمان بستن با يكايك وزيران كابينه نيز حاكى از همين واقعيت است زيرا به نظر مى رسد كه دكتر احمدى نژاد از اين طريق، تلاش كرده است تا افراد گزينش شده براى مصادر امور در دولت را به پى جويى و اجراى سياست ها و ديدگاههاى دولت نهم و خدمت بى منت به مردم متعهد سازد.


ایران در ادامه نوشته است: مظلوميت دولت نهم آنگاه مضاعف مى شود كه برخى از اين افراد به جاى پايبندى به پيمان خويش با رئيس جمهور و مردم،به دنبال انجام تعهداتى ديگر باشند. بلند شدن صداى اعتراض و ستيز با تغييرات در كابينه، نمى تواند بى دليل باشد. اين مخالفت ها فقط ناشى از روحيه محافظه كارى، سكون و حتى عقب گرد مخالفان نيست، بلكه بيش از هر چيز، مى تواند متأثر از اين امر باشد كه تيغ جراحى دكتر احمدى نژاد به جاى حساسى نشسته است.


ایران در ادامه ضمن هشداری نوشته است: كسانى كه از بيرون دولت و با اعمال نفوذ، پاى خود را در كفش رئيس جمهور كرده اند، لطفاً رفتار خود را اصلاح كنند و به قواعد بازى پايبند باشند زيرا تيغ جراحى تيز است و برا.


به هر روى جا دارد به اين نكته توجه كنيم كه ترميم كابينه در اين دولت يك سياست از قبل اعلام شده بر اساس «اصالت هدف» است. همه ما ابزار هستيم و ملت هدف. فرصت اشتباه كردن و محافظه كارى نداريم. وزراى جديد يا قديم اين كابينه هيچ يك سياست باز و قدرت طلب نبوده و آرزوى وزارت نداشته و ندارند، همه ما بايد به امانت بزرگ خدا و مردم و فرصت محدودى كه در اختيار داريم بينديشيم.

 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها