کد خبر ۴۱۳۹۳۴
دوستت دارم

حتی اگر قرار باشد

شبی بی چراغ

در حسرت یافتنت

تمام پس کوچه ها را

زیر باران، قدم بزنم
************************ ابرها،

نامه‌های مچاله ی منند

که بغض‌هایم را

در آنها می ‌نویسم

و به دست باد می ‌سپارم

تا برایت بخواندش

************************دلم

پرندۀ غمگینی ست

در قفس افکار عاشقانه‌ام،

کجاست درختان سبز آغوشت؟!
************************قـایـقـت میشوم بـادبـانـم بـاش

بـگـذار هـرچـه حـرف پـشـت سـرمـان مـیزنـنـد مـردم

بـاد هـوا شـود…

دورتـرمـان کـنـد…
************************گفتی دوستت دارم

و من به خیابان رفتم !

فضای اتاق برای پرواز کافی نبود….

************************هر ثانیه می‌گذرد

چیزی از تو را با خود می‌برد

زمان غارتگر غریبی است

همه جیز را بی اجازه می‌برد

و تنها یک چیز را

همیشه فراموش می‌کند:

حس «دوست داشتن» تو را

************************نگاهم کن

بی نگاه تو

جهان

حتی به یک نگاه هم نمی ارزد

************************دست های تو

تصمیم بود

باید می‌گرفتم و

دور می‌شدم

************************عــاشقــانه هــایی که برایت مینویسم

مثل آن چــای هایی هستند کــه خــورده نمی‌ شونـد

یــخ می کنند و بــاید دور ریخت!

فنجانت را بده دوبـــاره پر کنم

من زیاد اهل چای نیستم

"مرا به یک آغوش گـــــرم میهمان کن”

************************من شیفته‌ی میزهای کوچک کافه‌ای هستم

که بهانه‌‌ی نزدیکتر نشستن‌مان می‌شوند

و من روبه‌روی تو با چای و سیگاری می‌توانم

تمام شعرهای نگفته‌ی دنیا را یک‌جا برایت بگویم.

تنها برای خود خود تو...
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری