کد خبر ۴۱۸۶۹
تاریخ انتشار: ۰۰:۱۴ - ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۷ - 06 May 2008
روزي را که مادرم فوت شد هيچ وقت فراموش نمي کنم، هنوز زنگ آخرين نفس اش در گوشم مي پيچد. از همان روز هميشه با خودم فکر مي کردم چرا خداوند مرا اين قدر تنها گذاشته است.
اعتماد -  بهنود پسري که قرار است چهارشنبه هفته جاري به اتهام قتل در دوران نوجواني به دار آويخته شود، نامه يي خطاب به مادر مقتول نوشته و خواستار بخشش شده است.

به گزارش خبرنگار ما در اين نامه آمده است؛ وقتي خيلي کوچک بودم مادر جوانم را بر اثر بيماري از دست دادم، روزي را که مادرم فوت شد هيچ وقت فراموش نمي کنم، هنوز زنگ آخرين نفس اش در گوشم مي پيچد. از همان روز هميشه با خودم فکر مي کردم چرا خداوند مرا اين قدر تنها گذاشته است. با حسرت آغوش گرم مادر بزرگ شدم. شما مي توانيد گفته هايم را درک کنيد، چون فرزندتان اميد را بارها به آغوش کشيديد و اميد هيچ گاه مثل من گرمي محبت مادر را فقط در خواب جست وجو نکرد.

بهنود در ادامه نامه خود آورده است؛ روزهاي سخت من گذشت تا اينکه به سن 17 سالگي رسيدم. اي کاش مي توانستم 17 را از اعداد سنم پاک کنم.

در روزهايي که داشتم درس مي خواندم تا براي کنکور آماده شوم و آرزوي مادرم را برآورده کنم آن حادثه نحس اتفاق افتاد.
 هرگز باور نمي کردم دستم به خون کسي آلوده شود، هرگز تصور نمي کردم من باعث مرگ اميد شوم.
شما خوب مي دانيد عامل اصلي درگيري نه من بودم و نه اميد و آنچه اتفاق افتاد فقط يک حادثه بود. من يک قاتل حرفه يي نيستم که با نقشه قبلي و ترفندهاي مختلف کسي را بکشم، مرگ اميد به دست من فقط يک اتفاق بود.

 در بخش ديگري از اين نامه آمده است: شب هاي زيادي را در زندان گذراندم و همين که چشمانم بسته شد، مادرم را در خواب ديدم که کنار اميد ايستاده و گريه مي کند.

مي دانم که شما در غم از دست دادن فرزندتان بسيار گريسته ايد و گذر زمان هم نمي تواند زخمي را که متاسفانه من عامل به وجود آمدنش بودم در روح شما بهبود دهد، اما از شما خواهش مي کنم از قصاص من گذشت کنيد.

اين خواسته را نه به عنوان کسي که عامل مرگ فرزندتان بوده است بلکه به عنوان پسري که هم سن اميد، فرزند از دست رفته تان است از شما مي خواهم. اجازه بده من شما را مادر خطاب کنم. بگذار بعد از اين سال ها باز کلمه مادر بر زبانم جاري شود و بگذار بر دستان سرد و غم زده ات که اشک هاي فراق فرزند را پاک کرده بوسه بزنم و ملتمسانه از تو بخواهم يک بار ديگر مهر مادري را بر وجودم بنشاني.

مادر! بهنود را که فرزند خطاکار و روسياه توست بپذير و از گناهش بگذر تا بار ديگر به زندگي فکر کند. بگذار روزهاي تاريک و تلخ از من دور شود. من مهرباني مادرانه را ملتمسانه از تو مي خواهم.

بهنود که قرار است چهارشنبه قصاص شود، متهم است در يک نزاع دسته جمعي در ونک پارک تهران جواني به نام اميد را با ضربه چاقو به قتل رسانده است.

وي پس از محاکمه در شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران با تقاضاي اولياي دم اميد به قصاص محکوم شد و اين حکم مورد تاييد قرار گرفت.

اکنون روزها براي قصاص وي به شماره افتاده است.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری