کد خبر: ۴۱۹۲
تاریخ انتشار: ۱۵:۱۹ - ۰۸ مهر ۱۳۸۵ - 30 September 2006
گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، بررسي طرح راهكار سياستگذاري توسعه فناوري اطلاعات در ايران، ارزيابي و نظارت بر روند اجراي قانون تجارت الكترونيك ، ارزيابي و نظارت بر روند اجراي قانون حقوق پديد‌آورندگان نرم‌افزار و اولويت‌گذاري تقنين در حوزة ICT به ترتيب اولويتهاي اول تا چهارم گروه مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين مركز پژوهشها در سال جاري مي‌باشند.

  عناوين اولويتهاي پژوهشي گروه مطالعات ارتباطات و فن‌آوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در سال 1385 اعلام شد.

به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، بررسي طرح راهكار سياستگذاري توسعه فناوري اطلاعات در ايران، ارزيابي و نظارت بر روند اجراي قانون تجارت الكترونيك ، ارزيابي و نظارت بر روند اجراي قانون حقوق پديد‌آورندگان نرم‌افزار و اولويت‌گذاري تقنين در حوزة ICT به ترتيب اولويتهاي اول تا چهارم گروه مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين مركز پژوهشها در سال جاري مي‌باشند.

همچنين ارزيابي و نظارت بر اجراي مواد مرتبط با ICT در قانون برنامه چهارم توسعه، تكميل سيستم كنترل فرآيندهاي مركز، بررسي و مطالعه نسل جيد تلفنهاي همراه و نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرايي براساس شاخص اجراي برنامه ديگر اولويتها و دستور كارهاي اين گروه اعلام شده‌اند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)