کد خبر ۴۲۶۶۱
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۳ - ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۷ - 14 May 2008
افرادي كه مستقيما از سوي مقام معظم رهبري به سمت‌هاي مختلف منصوب مي‌گردند همچنين افرادي كه داراي سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و تحقيقاتي هستند از شمول اين حكم مستثني شدند.

با تصويب مجلس افرادي كه مستقيما از سوي رهبري در دستگاه‌هاي مختلف منصوب مي‌شوند و همچنين مشاغل آموزشي از شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مستثني شدند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز چهارشنبه به بررسي طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود پرداختند و با اصلاحاتي آن را به تصويب رساندند.

به گزارش فارس، بر اين اساس عضويت كليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه‌گانه و موسسات و سازمان‌هاي تابعه آنها و شركت‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند در شوراي نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع است.

بر اين اساس و با تصويب نمايندگان و افرادي كه مستقيما از سوي مقام معظم رهبري به سمت‌هاي مختلف منصوب مي‌گردند همچنين افرادي كه داراي سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و تحقيقاتي هستند از شمول اين حكم مستثني شدند.

اين ممنوعيت شامل اعضاي كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده‌اند، نيز مي‌شود و چنانچه ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند.

شوراي نگهبان سه ايراد به اين مصوبه وارد كرده بود كه نمايندگان در دو مورد به نظر قبلي خود اصرار كردند و در يك مورد نيز آن را رفع ابهام كردند.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری