کد خبر ۴۲۶۷۹
تاریخ انتشار: ۱۷:۳۳ - ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۷ - 14 May 2008
همچنين هيچگونه صورتجلسه‌اي از نحوه انجام مراحل تايپ، پرينت و تكثير سئوالات آزمون كه مورد تائيد عناصر حفاظتي و حراستي و مسئولان دبيرخانه آموزش پزشكي - تخصصي باشد ،تنظيم نگرديده است.

فروشندگان سؤالات آزمون دستياري سال 82 حدود 500 ميليون تومان به جيب زدند


هيئت تحقيق و تفحص از آزمون‌هاي تخصصي وزارت بهداشت گردش مالي در فروش سؤالات آزمون دستياري پزشكي سال 82 را رقمي نزديك به 500 ميليون تومان تخمين زد.
 


به گزارش فارس، گزارش تحقيق و تفحص از آزمون هاي تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به ويژه آزمون دستياري در سال 1382، در صحن علني امروز مجلس شوراي اسلامي قرائت شد.


متن كامل گزارش تحقيق و تفحص از آزمون هاي تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به شرح ذيل است


1) مقدمه


يكي از مهمترين حوزه‌هاي فعاليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، حوزه شورايعالي آموزش پزشكي و تخصصي است كه همه ساله امتحانات زيادي در اين حوزه اجرا شده و بخش مهمي از قوانين و دستورالعمل‌ها مربوط به آن است و در ميان امتحانات برگزار شده، آزمون دستياري پزشكي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.


رقابت سنگين پزشكان شركت كننده در اين آزمون و ميزان پذيرش اندك شركت‌كنندگان براي ورود به دوره تخصصي باعث شده است تا برگزاري اين آزمون از حساسيت و اولويت خاصي برخوردار باشد اما متاسفانه در سال 80 نحوه برگزاري اين آزمون از سوي شورايعالي آموزش پزشكي و تخصصي و همچنين وجود مشكلات ساختاري در دبيرخانه اين شورا بر دامنه نگراني‌ها افزوده و به همين دليل پس از برگزاري آزمون سال 82، اعتراضات و شكايات فراواني از عملكرد مسئولان برگزار كننده و نحوه اجراي آزمون به مراجع مختلف صورت گرفته است.


در پي ارائه تخلفات برگزاري آزمون دستياري سال 82 به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 14 نفر از نمايندگان ملت سئوالي در راستاي ايفاي وظيفه نظارتي خويش و با هدف روشن شدن اذهان عمومي از روند برگزاري آزمون از وزير سابق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مطرح كردند ولي به دليل عدم ارائه اطلاعات آزمون دستياري از سوي مسئولان وقت وزارتخانه، درخواست تحقيق و تفحص از نحوه برگزاري آزمون طرح و پس از تصويب در كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس در صحن علني طرح ومصوب شد.


گزارش پيش رو، چگونگي انجام مراحل تحقيق و تفحص را تشريح و با ارائه يافته‌هاي كميته تحقيق، ‌به بيان نتايج راهكارهاي مورد نظر خواهد پرداخت.

2) سابقه آزمون:


الف- طبق اعلام رسمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورخ 82/11/16 به عنوان روز برگزاي آزمون دستياري پزشكي در سال 82 تعيين مي‌گردد اما به دلايل نا مشخص برگزاري آزمون از تاريخ فوق به روز 82/12/14 منتقل مي گردد.


ب- پس از برگزاري آزمون، گزارشات متعددي مبني بر وجود تقلب، خريد و فروش سئوالات، تخلف در نحوه برگزاري آزمون منتشر شد و در همين راستا چندين تحصن و تجمع اعتراض‌آميز از سوي پزشكان شركت‌كننده در آزمون، در مقابل مراجع نظارتي و قضايي برگزار شد و به دنبال موارد فوق، شكايت‌هاي متعددي به مراجع قضايي و نظارتي ارائه شد.


3) مراحل انجام تحقيقات از سوي كميته تحقيق و تفحص


الف- در تاريخ 83/2/26 چهارده تن از نمايندگان مجلس در خصوص تخلف در امتحان ورودي سي و يكمين دوره دستياري تخصصي - پزشكي سئوالي را از وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طرح كردند كه سئوال مربوطه به كميسيون آموزش و تحقيقات ارجاع شد و وزير سابق با حضور در جلسه مورخ 83/4/9 كميسيون مذكور به ارائه توضيحاتي در مورد برگزاري آزمون مي‌پردازد كه نمايندگان از پاسخ‌هاي وزير قانع نشده و توافق گرديد كميته‌اي متشكل از عوض حيدرپور، سيد علي رياض، اميرحسنخاني و عليرضا زاكاني موضوع را دقيقا بررسي و نتيجه را به كميسيون ارائه دهند.


كميته مذكور در تاريخ 83/4/16 به وزارت بهداشت و درمان معرفي شد و نخستين جلسه كميته در تاريخ هفدهم تير ماه در محل دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي - تخصصي برگزار و فهرستي از اطلاعات مورد نياز كميته به دبيرخانه مربوطه ارائه گرديد.


در تاريخ 83/4/30 بخشي از اطلاعات مورد درخواست از سوي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي - تخصصي در اختيار كميته قرار گرفت ولي با بررسي اطلاعات ارسالي مشخص شد اطلاعات ارائه شده داراي نواقص فراوان بوده و قابل بهره‌برداري نيست و پس از پيگيري كميته جهت تكميل اطلاعات، مسئولان دبيرخانه آموزش پزشكي - تخصصي اعلام كردند به مقام وزارت دستور دادند اطلاعات به صورت پرينت و مكتوب در اختيار مجلس قرار گيرد و به همين دليل اطلاعات جامع و كامل به مجلس ارائه نشده است.


در تاريخ 83/4/23 كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مجددا طي نامه اي به شماره 38/37 از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخواست كرد تا اطلاعات دقيق‌تري به كميته تحقيق و تفحص ارائه دهند و پس از اين نامه در 6 نوبت و در مدت حدود 2 روز بخش ديگري از اطلاعات مورد نياز به كميته مذكور ارائه گرديد كه متاسفانه با بررسي‌هاي انجام شده، اين اطلاعات نيز داراي ابهامات و نواقص فراوان بود.


در پي كارشكني‌هاي انجام شده در نحوه ارائه اطلاعات به كميته تحقيق مجلس، وزير بهداشت و درمان وقت بار ديگر به كميسيون آموزشي و تحقيقات دعوت و در حضور وي و معاون پارلماني او و دبير شوراي آموزش پزشكي - تخصصي، ضمن پرداختن به ابهامات موجود، به عدم ارائه اطلاعات از سوي وزارتخانه اعتراض شد اما با وجود وعده‌هاي مكرر، اطلاعات كامل به كميته داده نشد و بعد از حضور معاون پارلماني وزارتخانه ‌و دبير شورايعالي آموزش پزشكي - تخصصي در كميسيون اصل 90 مجلس لوح فشرده اطلاعات مربوط به امتحان دوره سي ‌و يكم به كميته تحويل گرديد اما بررسي هاي انجام شده نشان داد بخشي از اطلاعات، از لوح فشرده مورد نظر حذف شده است.


براي مرتبه سوم وزير، معاون پارلماني و دبير شوراي آموزش پزشكي - تخصصي به كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس فراخوانده شده و بعد از طرح موضوع، آقاي دكتر (ن . پ) دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به صراحت اعلام كرد عدم ارسال كامل اطلاعات براي ممانعت از بررسي كامل نمايندگان صورت گرفته است كه اين گفته نامبرده مورد اعتراض وزير قرار گرفت و باعث بركناري دبير شوراي مورد بحث شد و بعد از او معاون پارلماني وزارتخانه ‌نيز استعفا كرد.


ب- متاسفانه عليرغم تلاش نمايندگان مجلس براي پيگيري موضوع در كميسيون آموزش و تحقيقات، مسئولان وزارت بهداشت و درمان از تمكين در برابر ارائه اطلاعات كامل به كميته تحقيق مجلس سرباز زده و نمايندگان ملت تصميم گرفتند با طرح تحقيق و تفحص از آزمون دستياري سال 82، از ابزار قانوني نهاد قانونگذاري در حوزه نظارت استفاده كنند و به همين منظور يكي از نمايندگان با ارائه درخواستي خواهان انجام تحقيق و تفحص از آزمون دستياري پزشكي سال 82 شد كه اين درخواست كميسيون آموزش و تحقيقات تصويب شده و سپس به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.


ج- با همكاري 6 تن از كارشناسان پزشك و صرف 5 هزار نفر ساعت وقت در طول 4 ماه، بررسي موارد با مطالعه سوابق مكتوب آزمون دستياري پزشكي سال 82 و سنوات ماقبل آن، اجراي مصاحبه با شكات و افراد معتمد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بررسي گزارش‌هاي نهادهاي نظارتي از نحوه برگزاري آزمون دستياري و مطالعه اسناد موجود در دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي - تخصصي و انجام مصاحبه با اعضاي دبيرخانه مذكور، پيگيري و بررسي اطلاعات قضايي پرونده‌هاي تحت بررسي در دادگستري استان تهران و همجنين بررسي آماري و تطبيقي شركت‌كنندگان در آزمون دستياري پزشكي، بررسي ساختاري و فرآيندي دبيرخانه شورا و نحوه برگزاي آزمون ها توسط هيات تحقيق و تفحص انجام پذيرفت.


د- پس از بررسي‌هاي اوليه مقرر گرديد با تغيير ضابطين قضايي و قبول مسئوليت كار توسط معاونت اطلاعات سپاه، پيگيري پرونده تشكيل شده در دادسراي فرودگاه با جديت دنبال ‌شود كه در اين فرايند نتيجه كارشناسي هاي كميته تحقيق و تفحص در اختيار ضابطين قضايي قرار گرفت تا تحقيقات قضايي و اطلاعاتي در مورد متهمين و سرشاخه‌هاي كشف شده انجام شود و در ادامه، مظنونين پرونده از سوي مقام قضايي احضار و مورد بازپرسي قرار گرفتند.


ضابطين قضايي با صرف حدود 25 هزار نفر ساعت كار و بهره‌گيري از روش‌هاي علمي بررسي خود را با شناخت شبكه فروش در مقياسي كوچك آغاز كرده و با ريشه‌يابي خاص از 22 حوزه برگزاري امتحانات در 7 استان (استان‌هاي تهران، مازندران، آذربايجان شرقي، خراسان رضوي، كرمان، خوزستان و كرمانشاه) نمونه‌ها را انتخاب و 68 نفر را احضار كرد كه 63 تن آنها به جرم خويش اقرار نموده و طي تشريفات قانوني 6 نفر اوليه به دادگاه معرفي شدند و در داگاه بدوي براي همه آنها حكم صادر شد وراي 2 نفر از آنها در دادگاه تجديد نظر نيز مورد تائيد و ابرام قرار گرفت.


4- يافته‌ها:


الف- مهم‌ترين ركن در برگزاري سالم آزمون، وجود و اجراي دستورالعمل‌هاي حفاظتي و حراستي از اسناد و مدارك و سئوالات آزمون و همچنين نحوه توزيع سئوالات و پاسخنامه‌هاست اما پس از بررسي‌هاي لازم مشخص گرديد هيچگونه صورتجلسه‌اي از زمان حضور، مدت حضور انتخاب‌ كنندگان سئوالات و نيز نحوه انتخاب سئوالات نهايي از بانك سوالات اوليه كه به تائيد انتخاب ‌كنندگان سئوالات، مسئولان برگزاري آزمون دستياري و عناصر حفاظتي و حراستي رسيده باشد، وجود ندارد.


همچنين هيچگونه صورتجلسه‌اي از نحوه انجام مراحل تايپ، پرينت و تكثير سئوالات آزمون كه مورد تائيد عناصر حفاظتي و حراستي و مسئولان دبيرخانه آموزش پزشكي - تخصصي باشد ،تنظيم نگرديده است.


علاوه بر موارد فوق كه صحت برگزاري آزمون را مخدوش مي‌نمايند، بي دقتي برگزاركنندگان در تكثير اوراق امتحاني كاملا مشهود است (دكتر (ه) معاون اجرايي دبيرخانه شورايعالي آموزش پزشكي و تخصصي در مصاحبه با صدا و سيما اعلام كرد تكثير سئوالات در بخش خصوصي انجام شده است ولي از سوي ديگر دكتر (ن . پ) دبير شواري آموزش پزشكي - تخصصي اعتراف كرده‌ تكثير سئوالات در دبيرخانه شورا انجام گرفته است).

بررسي ها نشان مي‌دهد كه دبير شواري آموزش پزشكي و تخصصي در سال 82 و در ايام برگزاري امتحان و نيز در مراحل طرح سئوالات و تكثر آنها به سفر خارج از كشور مي‌رفته و كليه امور آزمون، از سوي معاون اجرايي دبيرخانه پيگيري و ابلاغ شده است و شخص دبير شورا نظارت مستقيمي در اجراي مراحل آزمون نداشته‌ است.


ب- مسئولين دبيرخانه آموزش و پزشكي - تخصصي دقت لازم را در ارسال محموله دفترچه‌هاي سئوالات گروه‌هاي مختلف شركت‌كننده در آزمون دستياري سال 82، انجام نداده اند و قصور مسئولين برگزاري آزمون در اين موارد مشهود است؛ به عنوان مثال در صورتجلسه هاي موجود از نحوه برگزاري آزمون دستياري پزشكي در تبريز، گزارش شده تعداد دفترچه‌هاي سئوالات گروه‌هاي مختلف پزشكي شامل گروه‌هاي A ،B ،C، D مطابق درخواست ارائه شده به دبير خانه مركزي در تهران به دانشگاه تبريز ارسال نشده است؛ بطوري كه براي بعضي از گروه‌ها مانند گروه B تعداد دفترچه‌هاي ارسالي بيش از تعداد شركت كنندگان و براي بعضي ديگر از گروه‌ها نظير A تعداد دفترچه‌هاي ارسال شده كمتر از تعداد شركت كنندگان بوده است؛ به نحوي كه در يك مرحله به دليل اتمام دفترچه سئوالات گروه A تعداد 20 سري دفترچه سئوال گروه A در همان دانشگاه تكثير و به حوزه امتحاني مربوطه منتقل مي‌شود.


با توجه به مكانيزم طراحي سئوالات آزمون دستياري كه به صورت كشوري و با مشاركت حدود 70 نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه ها انجام پذيرفته است، احتمال لو رفتن Gued Line يا چارچوب هاي كلي طراحي سئوالات و نيز اصل بانك سئوالات و سئوالات نهايي آزمون از سوي بعضي از طراحان سئوالات وجود داشته است؛ به ويژه اينكه بررسي‌ها نشان داده برخي اساتيد طراح سئوال، طرح سئوالات را به دستياران خود واگذار كرده و دسترسي به منابع طرح سئوال و بانك سئوالات را به خارج از محدوده مورد نظر گسترش داده‌اند.
تحقيقات كميته تحقيق و تفحص نشان مي‌دهد كه از ميان مراكز آمادگي پزشكان براي امتحان دستياري در تهران و شهرستان‌ها، برخي آموزشگاه‌ها در ارتباط با تقلب در آزمون فوق الذكر دخالت داشته اند؛ همچنين يافته‌هاي كميته تحقيق و تفحص نشان مي‌دهد تعداد معدودي از اساتيد آنها با همكاري و هماهنگي با يكديگر سئوالات آزمون دستياري پزشكي سال 82 را به اين آموزشگاه‌ها منتقل كرده اند.


ج- كميته تحقيق و تفحص مجلس با صرف وقت مقتضي كار علمي و تحقيقي و با انجام عمليات آماري تطبيقي و مقايسه‌اي براي 3000 نفر از شركت كنندگان در آزمون دستياري پزشكي سال 82 نيز با اقدامات تشريح شده مذكور كه همگي آنها مستند به گزارشات و شكايات متعددي بود، 10 شاخه احتمالي متخلفين در خروج سئوالات و فروش آنها را شناسايي كرد.


با ارائه اطلاعات و جمع بندي هاي اوليه مقرر گرديد با مجوز مقام قضايي و همكاري ضابطين قضا، كوچكترين شاخه متخلفين كه شامل يك گروه 4 نفره خريداران سئوالات آزمون و نيز شخصي بنام (ر . ب) بوده، احضار و تحقيقات لازم از آنها بعمل آيد كه اين كار انجام شد و فرد مذكور در تحقيقات قضايي اذعان كرد سئوالات را با يك واسطه از عناصر مورد وثوق دبير خانه آموزش پزشكي - تخصصي تهيه كرده است؛ با انجام مراحل تحقيقاتي و نيز اعترافات متهمين، يكي از سر شاخه هاي اصلي خروج سئوالات آزمون دستياري سال 82 بنام (م . ر . ح) شناسايي شد و از سوي مقام قضايي تحت پيگرد قرار گرفت.


د- همزمان با بررسي يكي از شاخه‌هاي خروج سئوالات و فروش آنها كه منجر به شناسايي و دستگيري سرشاخه اصلي اين گروه شد، تحقيقات گسترده قضايي و نيز بررسي هاي كارشناسي روي ديگر شاخه‌هاي احتمالي نيز آغاز شد؛ در اين ميان با مجوز قضايي 10 نفر دستگير و 58 نفر نيز به شعبه رسيدگي پرونده احضار شدند.


تحقيقات انجام شده و نيز اعترافات متهمان دستگير شده نشان داد كه آقاي (م . ر .ح) به عنوان يكي از سر شاخه‌هاي اصلي خروج سئوالات آزمون دستياري پزشكي سال 82، تنها در يك مرحله سئوالات آزمون را به 40 نفر از متقاضيان سئوالات فروخته است. فروش سوالات از سوي وي از سال 1379 با خروج سئوالات آزمون علوم پايه پزشكي و فروش آنها آغاز شده است و در سال‌هاي قبل از 82 هم اقدام به خروج سئوالات آزمون هاي مختلف پزشكي نظير آزمون‌هاي علوم پايه پزشكي PHD آزمون هاي ارتقاء و دستياري پزشكي كارشناسي ارشد پزشكي در رشته هاي هماتولوژي، ژنتيك، فيزيولوژي و ... و فروش آنها كرده است.


سئوالات آزمون دستياري سال‌هاي 81 و 82 حداقل 48 ساعت قبل از برگزاري آزمون، از دبير خانه تخصصي وزارت بهداشت خارج و به متقاضيان مربوطه فروخته شده است؛ قابل توجه اينكه به جز آزمون دستياري سال 82 سئوالات به صورت غير مجلد و برگ برگ در زمان تكثير به دست (م . ر . ح) رسيده است و كليه سئوالات آزمون هاي فوق الذكر در سال‌هاي گذشته، به صورت مجلد و آماده براي ارائه در روز برگزاري آزمون آن حداقل 48 ساعت و حداكثر 100 ساعت قبل از برگزاري آزمون ها از محل مخزن خارج و به قيمت‌هاي گزاف به فروش رسيده است.


نامبرده به عنوان سرشاخه اصلي يكي از گروه هاي شناسايي شده، كارمند قسمت علوم پايه دبير خانه آموزش پزشكي - تخصصي بوده و با احكام مختلف از سوي مسئول دبير خانه تخصصي وزارت بهداشت به عنوان نماينده دبير خانه در تغذيه از حضور مستقيم در دبير خانه آموزش پزشكي - تخصصي بازمانده است. او تا پيش از انتقال به معاونت بهداشت و غذيه در خارج نمودن سئوالات از دبير خانه نقش محوري داشته اما در مورد آزمون دستياري سال 82 و همچنين آزمون PHD همان سال كه وي از دسترسي مستقيم به سئوالات محروم بوده، فردي بنام (م . ف) سئوالات را از دبير خانه خارج و در اختيار وي قرار داده است كه (م . ف) در زمان ارتكاب جرم مسئول حراست يكي از معاونت‌هاي وزارت بهداشت و درمان بوده است.


همچنين مشخص گرديد سئوالات آزمون دستياري سال 82 نيز از طريق اين شاخه نه تنها در تهران بلكه در اهواز و شمال كشور نيز به فروش رسيده است.


متهمين فوق در زمان احضار و دستگيري با توجه به تحقيقات و نيز اعترافات متهمين اوليه پرونده به تمام جرائم خود اعتراف كرده ولي كارشناسان پرونده به اقارير انجام گرفته اكتفا نكرده و كليه افرادي را كه از متهمين فوق سئوال خريداري كرده بودند احضار و مورد تحقيق قرار دادند.


تحقيقات مشخص كرد اقارير فروشنگان و خريداران در خصوص نوع سئوالات فروخته شده و مبالغ پرداختي با هم مطابقت دارد؛ بر اساس تحقيقات انجام شده، در مجموع گردش مالي صورت گرفته در اين شاخه كشف شده بالغ بر 4/890/000/000 ريال تخمين زده مي‌شود كه در صورت تكميل شدن تحقيقات اين رقم افزايش نيز خواهد يافت.


با عنايت به تحقيقات علمي بسيار دقيق انجام گرفته و نيز پيگيري‌ها و بررسي‌هاي قضايي - اطلاعاتي انجام شده در مورد آزمون دستياري پزشكي سال 82 مشخص گرديد كه صرفا در اين سال تعداد قابل توجهي از پزشكان پذيرفته شده براي دستياري پزشكي با خريد سئوالات در آزمون دستياري سال 82 قبول شده‌اند.


ه - با جمع بندي اطلاعات كسب شده از ديگر شاخه‌هاي احتمالي متخلفين در آزمون و نيز با توجه به اعترافات متهمان دستگير شده در يكي از شاخه‌ها كه قبلا به آنها اشاره گرديد، كميته تحقيق و تفحص مجلس و ضابطين قضايي خواستار انجام تحقيقات بيشتر از 2 تن از معاونين وزير سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مسئول دبيرخانه آموزش پزشكي - تخصصي و معاون اجرايي وي و تعدادي از كارشناسان حوزه مربوطه در وزارت بهداشت شدند كه اين در خواست مورد پيگيري قرار نگرفت.


در ادامه رسيدگي به پرونده، يكي ديگر از متهمان به خريد سئوالات آزمون دستياري از طريق تلفن همراه نيز دستگير شد كه اين متهم بنام (م . ر) در معيت 3 نفر ديگر از شركت كنندگان در آزمون دستياري سال 82 با هماهنگي انجام شده با تيمي كه با پاسخ‌هاي آزمون دسترسي داشته اند، با تلفن همراه در آزمون شركت كرده و به سئوالات پاسخ داده و در نهايت با رتبه نسبتا خوبي در آزمون دستياري قبول شده‌اند.


لازم به ذكر است كه باجناق اين متهم بنام (ب) كارمند وزارت بهداشت و درمان و عضو تيم 4 نفره تصحيح سئولات آزمون دستياري نيز از متهمين پرونده و تحت پيگرد قانوني بوده است.


در مورخ 86/8/11 براي 6 نفر از متهمين شامل 2 تن از كارمندان وزارت بهداشت و 4 نفر از خريداران اصلي سئوالات حكم قضايي صادر شد؛ به طور نمونه آقاي (م . ر . ح) به عنوان متهم رديف اول پرونده به تحمل 3 سال حبس، انفصال ابدي از خدمات دولتي و پرداخت 183/000/000 ريال معادل 2 برابر مال نا مشروع تحصيل شده و ضبط 91/500/000 ريال اصل مال نا مشروع محكوم گرديد؛ در ادامه دادگاه تجديد نظر حكم 2 كارمند وزارتخانه را تائيد كرد و پرونده خريداران سئوال را براي بررسي در كميته منتخب قانون نحوه رسيدگي به تخلفات آزمون سراسري مصوب سال 84 به وزارتخانه ارسال كرد.


و- تقلب در آزمون دستياري دوره سي و يكم براي هيات تحقيق و تفحص محرز است، ‌به خصوص اينكه برخي متهمين پرونده توسط دادگاه محكوم شدند و مشخص شد در ساليان قبل نيز تقلب در آزمون ها به عمل آمده است؛ لذا برابر قانون كميته‌اي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مسئوليت رسيدگي و برخورد با متخلفين ساليان قبل را بر عهده گرفته و تاكنون 21 نفر از افرادي كه با خريد سئوال در امتحان دستياري سال 1382 قبول شده‌اند، از ادامه تحصيل محروم گشته‌اند.


بر اساس اظهار نظر وزير بهداشت و معاونت آموزشي او، اين وزارتخانه مصمم به پيگيري و برخورد با متخلفين دوره سي و يكم آزمون دستياري پزشكي و ما قبل آن است.


5- پيشنهادها:


1- اصلاح ساختاري دبيرخانه و تحكيم بخش نظارتي آن و همچنين تمهيدات لازم در خصوص افزايش ضريب حفاظتي و حراستي آزمون‌ها در مراحل طراحي سئوالات و بانك اصلي سئوالات، تهيه دفترچه آزمون و نحوه تكثير و توزيع آن و چگونگي طراحي سئوال و نحوه ارتباط طراحان با مراكز آموزشي آزاد و نحوه برگزاري آزمون و نيز بررسي نمرات و اعلام نهايي پذيرفته شدگان انجام پذيرد.


2- انجام تحقيقات و بررسي شرايط پذيرفته شدگان ساير استان‌هاي كشور و تكميل تحقيقات در 7 استان بررسي شده و اخراج پزشكان متقلب و تشديد مجازات آنان صورت گيرد.


3- پيگيري تشديد مجازات متخلفين در وزارت بهداشت درمان و آموزش پرشكي و آموزشگاه هاي متخلف برابر قانون نحوه رسيدگي به تخلفات آزمونهاي سراسري مصوب 1384/7/6 انجام گيرد.


4- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاه قضايي پيگيري جدي موضوع تا حصول نتيجه نهايي در ارتباط با آزمون دوره سي و يكم و تقلب در ساليان قبل را دنبال كنند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری